Wizytówkawyszukaj pracownika

mgr
MONIKA SOŃTA

Katedra Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym

mgr MONIKA SOŃTA