Wizytówkawyszukaj pracownika

dr hab.
KATARZYNA MALINOWSKA

Katedra Prawa Cywilnego

dr hab. KATARZYNA MALINOWSKA

Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • MALINOWSKA K. (2019), Ocena ryzyka w ubezpieczeniach związanych z nowymi technologiami w kontekście zasad umowy ubezpieczenia, PRAWO ASEKURACYJNE, 2/2019, s.110-126
 • MALINOWSKA K., Brodecki Z. (2019), Regulacja odpowiedzialności za szkodę i jej ubezpieczenia w przyszłym polskim ustawodawstwie kosmicznym, PAŃSTWO I PRAWO, 2 (876), s.48-61
 • MALINOWSKA K. (2018), Liability in space and space related activity - insurance implications, DIRITTO DEL MERCATO ASSICURATIVO E FINANZIARIO, 1/2018, s.95-112
 • MALINOWSKA K. (2018), Aspekty prawne ubezpieczenia cyber ryzyk, PRAWO ASEKURACYJNE, 2/2018, s.15-31
 • MALINOWSKA K. (2017), Umowy w przedsięwzięciach kosmicznych- rozważania o istocie, treści i odpowiedzialności za szkodę, PROBLEMY PRAWA PRYWATNEGO MIĘDZYNARODOWEGO, 20, s.7-58
 • MALINOWSKA K. (2017), Risk Assessment in Insuring Space Endeavours: A Legal Approach, AIR & SPACE LAW, vol. 42 (2017) iss 3, s.329-347
 • MALINOWSKA K. (2017), Pojęcie zarządzania produktem ubezpieczeniowym w świetle dyrektywy o dystrybucji ubezpieczeń i przepisów implementacyjnych, WIADOMOŚCI UBEZPIECZENIOWE, 1, s.7-21
 • MALINOWSKA K., Maśniak D. (2017), Czynności dystrybucyjne w nowym reżimie zawierania umów ubezpieczenia - wybrane aspekty implementacji dyrektywy nr 2016/97 w sprawie dystrybucji ubezpieczeń, PRAWO ASEKURACYJNE, 2/2017, s.13-31
 • MALINOWSKA K. (2016), Insurance of risks in space activities, PRAWO ASEKURACYJNE, 4/2016, s.31-46
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • MALINOWSKA K. (2014), Nowa ustawa o prawach konsumenta a umowa ubezpieczenia, PRAWO ASEKURACYJNE, 4, s.4-16
Monografie:
 • MALINOWSKA K., TARASIUK A. (2018), Insurance Challenges of Anno Domini 2018, Warszawa, POLTEXT
 • MALINOWSKA K. (2017), Space Insurance: International Legal Aspects, Warszawa, WOLTERS KLUWER
 • Brodecki Z., MALINOWSKA K., Sukiennik P. (2016), Insurance Law in Poland, Warszawa, WOLTERS KLUWER
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • MALINOWSKA K. (2008), Umowa ubezpieczenia w Europie bez granic, Toruń, OFICYNA WYDAWNICZA BRANTA
Rozdziały w monografiach:
 • MALINOWSKA K. (2019), Zasady umowy ubezpieczenia w kontekście przemian w europejskim prawie ubezpieczeń w: O dobre prawo dla ubezpieczeń. Księga Pamiątkowa Profesora Eugeniusza Kowalewskiego, E. Bagińska, M. Wałachowska, W. Mogilski, Toruń, TOWARZYSTWO NAUKOWE ORGANIZACJI I KIEROWNICTWA . STOWARZYSZENIE WYŻSZEJ UŻYTECZNOŚCI "DOM ORGANIZATORA", TORUŃ, s.215-238
 • MALINOWSKA K. (2018), Fledgling Polish Space Industry Ready for Lift–Off. Law as a Risk Management Tool in the Emerging Space Sector w: Proceedings of the International Institute of Space Law, P.J. Blount, Tanja Masson-Zwaan, Rafael Moro-Aguilar, Kai-Uwe Schrogl., Bremen, Eleven International Publishing, s.995-1006
 • MALINOWSKA K. (2018), Najlepiej pojęty interes klienta jako zasada umowy ubezpieczenia - rozważania w świetle nowego reżimu dystrybucji ubezpieczeń w: Insurance Challenges of Anno Domini 2018, K. Malinowska, A. Tarasiuk, Warszawa, POLTEXT, s.281
 • MALINOWSKA K. (2017), Najlepszy interes klienta- rozważania na tle regulacji o dystrybucji ubezpieczeń w: Dystrybucja usług ubezpieczeniowych. Wybrane zagadnienia prawne, M. Szaraniec, B. Gnela, Warszawa, DIFIN, s.108-122
 • MALINOWSKA K. (2017), Dyrektywa w sprawie dystrybucji ubezpieczeń - krytyczne spojrzenie na metodę implementacji w kontekście systematyki polskiego prawa ubezpieczeń. w: Polski Obszar Europejskich Rynków Finansowo- Ubezpieczeniowych. Anno Domini 2017, A. Nowak, S. Nowak, J. Jagodziński, Warszawa, DOM WYDAWNICZY ELIPSA, s.277
 • MALINOWSKA K. (2016), Private International Law and on-line insurance contracts w: The Dematerialized Insurance, P. Marano, I. Rokas, P. Kochenburger, SPRINGER, s.299-360