Wizytówkawyszukaj pracownika

dr
RAFAŁ PASTERNAK

Zakład Prawa Finansowego i Podatkowego

dr RAFAŁ PASTERNAK

Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
  • PASTERNAK R. (2016), Granice zasady prawdy materialnej w postępowaniu podatkowym, ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA, SECTIO H: OECONOMIA, 1, s.193-201
  • PASTERNAK R. (2015), Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 maja 2012 r., I FSK 1375/11, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 7-8, s.1080-1084
  • PASTERNAK R. (2015), Główne czynniki determinujące wybór metody oszacowania podstawy opodatkowania w świetle Ordynacji podatkowej, KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, 1, s.385-400
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
  • PASTERNAK R. (2014), Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 maja 2013 r. (II FSK 1812/11), PRZEGLĄD ORZECZNICTWA PODATKOWEGO, 3, s.230-234
  • PASTERNAK R. (2013), Ustalenie wydatków konsumpcyjnych podatnika w postępowaniu podatkowym prowadzonym w sprawie opodatkowania dochodów nieujawnionych, KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, V, s.215-227
Rozdziały w monografiach:
  • PASTERNAK R. (2015), Wątpliwości wokół sankcyjnego charakteru oszacowania podstawy opodatkowania w: Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Sankcje i preferencje w prawie podatkowym, B. Kucia-Guściora, M. Münnich, A. Zdunek, Lublin, KUL, s.123-134
Działalność Naukowa
Udział w konferencjach:
  • Śniadanie naukowe pt. Problemy sprawiedliwości podatkowej i jej realizacji w polskim systemie podatkowym, 2017
  • Śniadanie naukowe pt.Potrzeba zmian w systemie opodatkowania dochodów w Polsce, 2016
  • XXV Lat Odrodzonego Samorządu Terytorialnego, 2015
  • W poszukiwaniu racjonalnego systemu podatkowego, 2015
Członkostwo w organizacjach:
2016
, Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej