Wizytówkawyszukaj pracownika

mgr
IVANNA KOLISNYK

Katedra Prawa Międzynarodowego i Unii Europejskiej

mgr IVANNA KOLISNYK

Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
  • KOLISNYK I. (2016), Na drodze do rzeczywistej Unii Gospodarczej i Walutowej UE. Aspekty polityczno-prawne, PAŃSTWO I PRAWO, 12, s.113-115
  • KOLISNYK I. (2015), Układ o stowarzyszeniu Ukraina – UE jako wyraz wsparcia ze strony Unii dla ochrony praw człowieka w kontekście wojny na Ukrainie, STUDIA PRAWNICZE KUL, 2 (62), s.141- 152
  • BARCZ J., KOLISNYK I. (2014), Podpisanie i tymczasowe stosowanie Układu o stowarzyszeniu z Ukrainą – aspekty prawnie, EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 10, s.4-14
Rozdziały w monografiach:
  • KOLISNYK I. (2015), Rozwój podstaw prawnych stosunków Ukrainy z Unią Europejską w: Unia Europejska a Prawo Międzynarodowe. Księga Jubileuszowa dedykowana Prof. Elżbiecie Dyni, Lidia Brodowski, Dagmara Kuźniar- Kwiatek, Oficyna Wydawnicza "Zimowit" sp. z o.o., s.165-173
Działalność Naukowa
Udział w konferencjach:
  • Systemy ochrony praw człowieka: europejski i azjatyckie, 2015