Wizytówkawyszukaj pracownika

dr
GRZEGORZ MALINOWSKI

Katedra Ekonomii

dr GRZEGORZ MALINOWSKI

Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • MALINOWSKI G. (2020), Chiński model rozwoju. Naukowy rozwój czy nowoczesny konserwatyzm?, BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO, nr 1(88), s.111-119
 • MALINOWSKI G. (2020), China, Geopolitics and Geoeconomics. How Not to Fall into the Trap of Narration?, ACTA OECONOMICA, Vol. 69 (4), s.495–522
 • MALINOWSKI G. (2019), Uncertainty of science and decision-making – problems with evidence-based policy, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, 54 (4), s.9-29
 • MALINOWSKI G. (2018), Zasada ostrożności, czyli heurystyka strachu oraz heurystyka odwagi w kontekście polityki gospodarczej, PRAKSEOLOGIA, 160, s.291-331
 • MALINOWSKI G. (2017), Renesans strategii - czyli o niemożliwości uprawiania Evidence based Policy, Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 1992, s.265-284
 • MALINOWSKI G. (2017), Globalization, Consumption Patterns and Political Stability, SCIENCE JOURNAL OF VOLGOGRAD STATE UNIVERSITY, 1, s.6-12
 • MALINOWSKI G. (2016), Koniec normalności, KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE, 1(38), s.90-93
 • MALINOWSKI G., TOMKIEWICZ J. (2015), Koncepcja globalnego podatku majątkowego, NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY, 43 (3/2015), s.92-101
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • MALINOWSKI G. (2014), Percepcja nierówności społecznych a rzeczywistość, NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY, 2(38), s.118-135
 • MALINOWSKI G. (2014), Nierówności dochodowe a wzrost gospodarczy w kontekście Jednolitej Teorii Wzrostu Gospodarczego, KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE, 3(32), s.18-28
 • MALINOWSKI G. (2013), Prowzrostowe przedziałynierówności w krajach OECD, KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE, 2(27), s.26-39
 • MALINOWSKI G. (2012), Samospełniająca się przepowiednia - definicja, identyfikacja i wyzwania, TRANSFORMACJE, 1(72), s.2-20
Monografie:
 • MALINOWSKI G. (2016), Nierówności i wzrost gospodarczy, Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN
Rozdziały w monografiach:
 • MALINOWSKI G. (2019), Chiny a gropolityka i geoekonomia. Jak nie wpaść w pułapkę narracji? w: Ekonomia i polityka. Wokół teorii Grzegorza W. Kołodko, E. Mączyńska, Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, s.329-351
 • MALINOWSKI G. (2016), Ekonomia umiaru - przyszłość możliwa czy nieuchronna? w: Ekonomia Umiaru - realna perspektywa?, Janina Pach, Katarzyna Kowalska, Paulina Szyja, PWN, s.115 - 132
Działalność Naukowa
Udział w konferencjach:
 • OBOR: Opening up and International Trade . The 2nd Silk Road Economic Belt Cities International Forum, 2016
 • Donghu Forum on Global Governence: Symposium on Green Development and Global Governence, 2016
 • XVI International Likhachev Scientific Conference, 2016
 • Ekonomia umiaru - realna perspektywa?, 2015
 • Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy – człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju, 2014
 • Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy – w poszukiwaniu warunków zintegrowanego rozwoju, 2014