Wizytówkawyszukaj pracownika

dr
ANNA OLSZEWSKA

Katedra Zarządzania

dr ANNA OLSZEWSKA

CV
Historia stanowisk naukowych:
2016
Adiunkt, Katedra Zarządzania, Akademia Leona Koźmińskiego
2014–2016
Asystent - pracownik naukowy, Katedra Zarządzania, Akademia Leona Koźmińskiego
2014
Adiunkt, Centrum Badań nad Azją, Akademia Leona Koźmińskiego
2014
Adiunkt, Centrum Interdyscyplinarne, Akademia Leona Koźmińskiego
Zainteresowania badawcze:
  • zarządzanie
  • komunikacja interpersonalna
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
  • OLSZEWSKA A. (2015), Students’ perceptions and attitudes towards entrepreneurship, a cross- program and cross-cultural comparison, JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES (COES&RJ-JSS), 1, s.597-610
  • OLSZEWSKA A. (2014), The end of the Work- Life Balance era? Expatriates perspective, INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & HUMAN BEHAVIOR STUDY, 1 (4), s.73-77
Działalność Naukowa
Projekty:
  • 2017–2020 Komunikacja w zarządach firm sektora usług- w kontekście obecności ekspatów oraz zarządzania różnorodnością
Udział w konferencjach:
  • THE 29TH EIBA / EIASM JOHN H. DUNNING DOCTORAL TUTORIAL IN INTERNATIONAL BUSINESS, 2015
  • 31st EGOS: European Group for Organizational Studies Colloquium, 2015
Członkostwo w organizacjach:
2014
, European International Business Association(EIBA)
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Centrum Przedsiębiorczości Smolna
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2016
-, Akademia Leona Koźmińskiego