Wizytówkawyszukaj pracownika

mgr
MACIEJ RZĄDCA

Katedra Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie

mgr MACIEJ RZĄDCA

Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
  • PRYSTUPA-RZĄDCA K., RZĄDCA M. (2015), Outsourcing Failures in Sme's: Case Study Approach, PROBLEMS OF MANAGEMENT IN THE 21 ST CENTURY, 1, s.37-46
Rozdziały w monografiach:
  • RZĄDCA M. (2017), Wirusy i spółka w: Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Dominika Latusek-Jurczak, Warszawa, POLTEXT, s.155-160
  • RZĄDCA M. (2017), Park Wodny w: Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Dominika Latusek-Jurczak, Warszawa, POLTEXT, s.73-84
Działalność Naukowa
Udział w konferencjach:
  • IFKAD 2016 - Towards a New Architecture of Knowledge: Big Data, Culture and Creativity, 2016
  • The International Academic Forum (IAFOR), 2015
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Stołeczne Forum Przedsiębiorczości w dzielnicy Warszawa Ursynów