Wizytówkawyszukaj pracownika

dr hab. BAZYLI SAMOJLIK

dr hab.
BAZYLI SAMOJLIK

Katedra Finansów

dr hab. BAZYLI SAMOJLIK

CV
Historia stanowisk naukowych:
1999
Profesor nadzwyczajny, Katedra Finansów, Akademia Leona Koźmińskiego
1998
Profesor nadzwyczajny, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
1998
Profesor nadzwyczajny, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Łazarskiego
1978–1979
Adiunkt, Szkoła Główna Planowania i Statystyki
1965–1978
Asystent, Szkoła Główna Planowania i Statystyki
Zainteresowania badawcze:
 • finanse publiczne
 • systemy podatkowe
Staże:
1970
Harvard University, USA
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • SAMOJLIK B. (2010), Amerykańska policy mix w przeciwdziałaniu następstwom załamania rynków finansowych, MAZOWSZE STUDIA REGIONALNE, 4, s.65-91
 • SAMOJLIK B. (2009), Ewolucja polskiej pozycji fiskalnej (deficytu i długu) w świetle EDP, STUDIA I PRACE - ZESZYTY NAUKOWE KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO, 18, s.231-267
 • SAMOJLIK B. (2008), Polityka podatkowa w Polsce w świetle teorii optymalnego opodatkowania i zmian podatkowych w krajach UE, STUDIA I PRACE KES, 15, s.571-607
 • SAMOJLIK B. (2007), Implementacja procedury nadmiernego deficytu po rozszerzeniu UE w 2004r., STUDIA I PRACE - ZESZYTY NAUKOWE KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO, 13, s.54-57
 • SAMOJLIK B. (2004), Polityka fiskalna RP w świetle paktu stabilności i wzrostu gospodarczego, EKONOMIA, 14, s.43-79
Monografie:
 • SAMOJLIK B. (2006), Kierunki zmian w sektorze finansów publicznych w Polsce po wejściu do UE, Warszawa, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE
 • SAMOJLIK B. (2003), Wzrost gospodarczy i rozwój społeczny jako paradygmaty współczesności, Warszawa, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE
Rozdziały w monografiach:
 • SAMOJLIK B. (2012), O potrzebie elastyczności systemu podatkowego ze względu na jego funkcje stabilizacyjne w dobrych i złych czasach w: Eseje o stabilności finansowej. Księga jubileuszowa. 45 lat pracy naukowej prof. zw. dr. hab. Bogusława Pietrzaka, Alińska Agnieszka, Warszawa, CEDEWU.PL WYDAWNICTWA FACHOWE W WARSZAWIE, s.295-312
 • SAMOJLIK B. (2009), Polityka monetarna Rezerwy Federalnej w warunkach kryzysu w: Wymiary kryzysu: między praktyczną teorią a wirtualną praktyką, Osiński J., Warszawa, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, s.79-97
 • SAMOJLIK B. (2009), Kryzys finansowy: źródła, skutki, kierunki naprawy w: Nauki społeczne wobec kryzysu na rynkach światowych redakcja naukowa, Osiński J., Warszawa, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, s.59-77
 • SAMOJLIK B. (2006), System podatkowy kierunki ewolucji w: Finanse publiczne, Pomorska A., Lublin, UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE, s.172–201
 • SAMOJLIK B. (2004), Polityka pieniężna i fiskalna w Polsce w świetle ewolucji policy mix w UE w: Wyzwania globalizacji. Odpowiedzi przedsiębiorstw, Koładkiewicz Izabela, Kozioł Waldemar, -, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.95-118
 • SAMOJLIK B. (2003), Polityka pieniężna a stabilność systemu finansowego w: Wzrost gospodarczy i rozwój społeczny jako paradygmaty współczesności, Osiński J., Warszawa, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, s.---
Działalność Naukowa
Promotorstwo rozpraw doktorskich:
 • 2010 System podatkowy a zarządzanie małymi przedsiębiorstwami Doktorant: Walicka Monika
 • 2010 Fazy informacyjne rynku akcji. Akcje indeksu WIG5 Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych Doktorant: Piasecki Hubert
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Komisja Europejska
ORGMASZ
BIG Bank S.A.
Ambasada Polski w Waszyngtonie
Urząd Rady Ministrów
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2011–2015
Komitet Finansowy, Akademia Leona Koźmińskiego, Przewodniczący
2011–2015
Komisja do Spraw Przeprowadzania Przewodów Doktorskich w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2011
-, Akademia Leona Koźmińskiego
1998–2011
, Wyzsza Szkoła Zarzadzania i Marketingu
Udział w radach nadzorczych:
2002–2002
Członek, Bank PKO BP S.A.
2002–2002
Przewodniczący, ORLEN GAZ
1995–1998
Wiceprezes, Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.
1993–1995
Wiceprezes, HORTEX S.A.
1991–1993
Wiceprezes, PBK S.A.