Wizytówkawyszukaj pracownika

mgr OLGA RODAK

mgr
OLGA RODAK

Katedra Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym

mgr OLGA RODAK

CV
Stypendia/ Nagrody:
2016
Stypendium dla najlepszych doktorantów (Akademia Leona Koźmińskiego).
2015
Stypendium dla najlepszych doktorantów (Akademia Leona Koźmińskiego).
2014
Stypendium dla najlepszych doktorantów (Akademia Leona Koźmińskiego).
2013
Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
2013
1. Nagroda w Konkursie na Najlepszą Pracę Roczną w Kolegium Miedzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego (Samorząd Studentów Kolegium MISH UW).
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • RODAK O. (2019), Hashtag hijacking and crowdsourcing transparency: social media affordances and the governance of farm animal protection, AGRICULTURE AND HUMAN VALUES, online, s.1-14
 • RODAK O. (2017), Twitter jako przedmiot badań socjologicznych i źródło danych społecznych: perspektywa konstruktywistyczna, STUDIA SOCJOLOGICZNE, 3, s.209-236
 • RODAK O., MIKOŁAJEWSKA-ZAJĄC K. (2016), Platformy spółdzielcze jako próba rewizji korporacyjnego modelu gospodarki współdzielonej, E-MENTOR, 4 (66), s.67-73
 • RODAK O., Szawiel J. (2015), Kultura jest Babą. Wizja animacji kultury na wsi w działaniach Stowarzyszenia Folkowisko, WIEŚ I ROLNICTWO, 1.2 (166.2), s.157-162
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • RODAK O. (2014), Czego się boi Antropologia? O szczególnym przypadku odrzuconej subdyscypliny, PALIMPSEST, 6, s.55-74
 • RODAK O., KRZYWORZEKA P. (2013), Jak (nie) przygotowywać studentów do pracy w biznesie, ETNOGRAFIA POLSKA, 1-2, s.105-117
Rozdziały w monografiach:
 • RODAK O., Raburski T., JEMIELNIAK D. (2019), Wiki as a mediating technology of organization w: The Oxford Handbook of Media, Technology, and Organization Studies, T. Beyes, R. Holt, C. Pias, Oxford, OXFORD UNIVERSITY PRESS, s.488-497
 • MIKOŁAJEWSKA-ZAJĄC K., RODAK O. (2017), 'Paradigm Clash' in the Digital Labor Literature: Reconciling Critical Theory and Interpretive Approach in Empirical Research w: Proceedings of the 8th International Conference on Social Media & Society, -, Nowy Jork, Association for Computing Machinery, s.1-5
 • RODAK O. (2017), W Lloyd Warner w literaturze z zakresu antropologii biznesowej. Konstruowanie historii i autorytetu dyscypliny w: LLOYD WARNER. Pierwszy antropolog organizacji, P. Krzyworzeka, Warszawa, Wydawnictwo POLTEXT, s.99-114
 • RODAK O. (2015), Tworzenie i przekraczanie granic międzygrupowych w Budziaku - przypadek staroobrzędowców i prawosławnych z miejscowości Mirnoje w: Lipowanie. Kultura religijna i tożsamość naddunajskich staroobrzędowców, Wojciech Lipiński, Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s.331-358
Działalność Naukowa
Projekty:
 • 2014–2018 Normy kulturowe i organizacja społeczna w społecznościacj open collaboration
Udział w konferencjach:
 • Obóz jesienny Stowarzyszenia Naukowego “Collegium Invisibile” w Wilamowicach, 2016
 • 9th CEECOM 2016 Conference Media and Communication Studies: Bridging Disciplines, Bridging Countries, 2016
 • The XXVI European Society for Rural Sociology Congress Places of Possibility? Rural Societties in a Neoliberal World, 2015
 • IV Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych, 2015
 • Changing Worlds. Ideologies, Utopias and Ambitions in Science and Technology, 2014
Członkostwo w organizacjach:
2011
, Collegium Invisibile