Wizytówkawyszukaj pracownika

mgr JACEK  ZAŁUSKI

mgr
JACEK ZAŁUSKI

Katedra Zarządzania

mgr JACEK ZAŁUSKI

Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
  • ZAŁUSKI J., Kuncewicz D., Lachowicz-Tabaczek K. (2014), Why insight in psychotherapy does not always lead to behaviour change?, POLISH JOURNAL OF APPLIED PSYCHOLOGY, 2, s.99-122
Rozdziały w monografiach:
  • ZAŁUSKI J. (2015), Odporność pracownika a odporność organizacji w: Stres: różne perspektywy, nowe wyzwania: aspekty prawno - psychologiczne, Anna Sokołowska, Agnieszka Lenartowicz-Łysik, Krzysztof Hus, Mateusz Warchał, Paweł Rozowski, Stowarzyszenie Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, s.41-52
  • ZAŁUSKI J. (2014), Efektywne przywództwo w kryzysie w: Dialog społeczny w miejscu pracy: Aspekty psychologiczne i prawne, E. Anczyk, K. Kuźniewski, M. Warchał, Wydawnictwo Sacrum, s.77-93
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
  • ZAŁUSKI J. (2013), Trener w organizacjach pozarządowych w: Nowe perspektywy pracy dla studentów kierunków humanistycznych i zarządzania - organizacje pozarządowe, M. Pietras, WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA OCHRONĄ PRACY, s.43-54
Działalność Naukowa
Członkostwo w organizacjach:
2015
, Association for Contextual Behavioral Science
2012
, Polskie Towarzystwo Psychologii Pozytywnej