Wizytówkawyszukaj pracownika

mgr
TOMASZ JASIŃSKI

Katedra Rachunkowości

mgr TOMASZ JASIŃSKI

CV
Historia stanowisk naukowych:
2013
Asystent/Doktorant, Katedra Rachunkowości, Akademia Leona Koźmińskiego
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
  • JASIŃSKI T., MIELCARZ P. (2013), Consumption as a Factor of Polish Economic Growth During the Global Recession of 2008/2009: A Comparison with Spain and Hungary, CONTEMPORARY ECONOMICS, 2, s.5-16