Wizytówkawyszukaj pracownika

dr ALEKSANDRA PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA

dr
ALEKSANDRA PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA

Katedra Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym

dr ALEKSANDRA PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA

CV
Historia stanowisk naukowych:
2017
Adiunkt, Katedra Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym, Akademia Leona Koźmińskiego
2016–2017
Adiunkt, Katedra Zarządzania Międzynarodowego, Akademia Leona Koźmińskiego
2016
Adiunkt, Centrum Badań Cyberman, Akademia Leona Koźmińskiego
2013
Adiunkt, Centrum Badań Organizacji (CROW), Akademia Leona Koźmińskiego
2013–2016
Asystent, Katedra Zarządzania Międzynarodowego, Akademia Leona Koźmińskiego
Zainteresowania badawcze:
 • tożsamość w rzeczywistości wirtualnej
 • teorie mediów
 • fenomenologia, kognitywistyka, wczesna cybernetyka, teorie sztucznej inteligencji, robotyka
 • wpływ nowych mediów na zdolności poznawcze człowieka
Staże:
2016
Massachusetts Institute of Technology, USA
Stypendia/ Nagrody:
2018
Digital Shapers w kategorii edukacja (Fundacja Digital Poland).
2014
Stypendium Fundacji Kościuszkowskiej.
2010
Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
2007
Stypendium naukowe Williama J. Fulbrighta.
2006
Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wysokie wyniki w nauce.
2005
Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wysokie wyniki w nauce.
2004
Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wysokie wyniki w nauce.
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A., JEMIELNIAK D., STASIK A. (2018), Anecdotal evidence: understanding organizational reality through organizational humorous tales, HUMOR-INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMOR RESEARCH, 31(3), s.539-561
 • Miłkowski M., Clowes R., Rucińska Z., PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A., Zawidzki T., Krueger J., Gies A., McGann M., Afeltowicz Ł., Wachowski W., Stjernberg F., Loughlin V., Kohol M. (2018), From Wide Cognition to Mechanisms: A Silent Revolution, FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, online, s.1-17
 • Ciechanowski L., PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A., Magnuski M., Gloor P. (2018), In the shades of the uncanny valley: An experimental study of human–chatbot interaction, FUTURE GENERATION COMPUTER SYSTEMS-THE INTERNATIONAL JOURNAL OF GRID COMPUTING AND ESCIENCE, online, s.online
 • PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A. (2015), Embodiment, Engagement and The Strength Virtual Communities: Avatars of Second Life in Decay, TAMARA - JOURNAL FOR CRITICAI ORGANIZATION INQUIRY, Vol. 13 No 3/2/2015, s.48-62
 • PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A. (2014), Phemenology of exchange: comparison of Marx's and Foucault's analysis of the exchange of commodities, TAMARA JOURNAL FOR CRITICAL ORGANIZATION INQUIRY, 3(12), s.5-9
 • PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A. (2014), The process of exchange from phenomenological perspective, TAMARA - JOURNAL FOR CRITICAI ORGANIZATION INQUIRY, Vol 12, No 3, s.5-9
Monografie:
 • PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A. (2016), Istoty wirtualne. Jak fenomenologia zmieniała sztuczną inteligencję, UNIVERSITAS
Rozdziały w monografiach:
 • PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A. (2017), Nawroty bylejakości w: Efekt ekranu: Kultura cyfrowa opowiedziana w tekstach z dwutygodnik.com, Słodownik A., NARODOWY INSTYTUT AUDIOWIZUALNY, s.21-27
 • PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A. (2016), Wstęp kuratorski w: Interfejsy, kody, symbole. Przyszłość komunikowania, Drygalska E., Wrocław, IMPART, s.11-19
 • PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A. (2016), Konflikt generacyjny wśród botów: miedzy ELIZĄ, Cleverbotem a Tay w: LIVE' BOT, Kuś V., Bydgoszcz, E-naukowiec, s.10-14
 • PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A. (2016), Neurotracking: obietnica i zagrożenie dla menadżerów w: Komunikacja społeczna w zarządzaniu humanistycznym, Kostera M., Nieremberg B., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s.203-214
 • PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A. (2016), Affective Computing: Disruptive Player in Marketing w: The impact of the digital world on management and marketing, Grzegorz Mazurek, Jolanta Tkaczyk, Warszawa, POLTEXT, s.153-164
 • PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A. (2015), Prometheus – A Transmedia Campaign w: Management in Virtual Environments. Case Studies, Mazurek Grzegorz, -, POLTEXT, s.79-89
 • PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A. (2015), The Melon App, Quantified Self, and the Internet of Things w: Management in Virtual Environments. Case Studies, Mazurek Grzegorz, -, POLTEXT, s.90-100
 • PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A. (2015), GAMICIFATION: PLAYING WITH NEUROSCIENCE w: Gamification Critical Approaches, Kopeć Jarosław, Pacewicz Krzysztof, -, The Faculty of “Artes Liberales”, University of Warsaw, Poland, s.40-55
 • PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A., JEMIELNIAK D. (2015), Jakościowe metody badawcze interakcji wirtualnych w: Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym, M. Kostera, Warszawa, SEDNO-WYDAWNICTWO AKADEMICKIE, s.93-105
Działalność Naukowa
Redakcja czasopism naukowych:
 • 2017, Recenzent, JOURNAL OF ORGANIZATIONAL CHANGE MANAGEMENT
Recenzje:
 • PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A., (2010), Teorie mediów Dietera Merscha, KRONOS. METAFIZYKA - KULTURA - RELIGIA wydawca: Wydawnictwo Semper, strony: 302-306
 • PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A., (2007), Friedrich Jacobi – pierwszy egzystencjalista, KRONOS. METAFIZYKA - KULTURA - RELIGIA wydawca: Wydawnictwo Semper, strony: 187-194
Udział w konferencjach:
 • Streams of Consciousness: Data, Cognition and Intelligent Devices, 2016
 • Juniata Transhumanism Conference, 2015
 • 31st EGOS Colloquium: Organizations and the Examined Life: Reason, Reflexivity and Responsibility, 2015
 • Politics in times of anxiety (political horizons 2014), 2014
 • OSW-104: Resistance to new technologies in organizations - the case of decision support systems, 2014
 • Qualtative Research in Management and Organization Conference, 2014
 • Standing Conference on Management and Organization Inquiry, 2014
Członkostwo w organizacjach:
2015
, Startup Hub Poland
2008–2009
, Instytut Sobieskiego w Warszawie
Innowacje dydaktyczne:
 • 2015–2018 Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców
 • 2014 Sypendium Fundacji Kościuszkowskiej
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
MIT Enterprise Forum Polska
CTA Sp. z o.o.