Wizytówkawyszukaj pracownika

dr hab. ALEKSANDRA PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA

dr hab.
ALEKSANDRA PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA

Katedra Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym

dr hab. ALEKSANDRA PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA

CV
Zainteresowania badawcze:
 • tożsamość w rzeczywistości wirtualnej
 • teorie mediów
 • fenomenologia, kognitywistyka, wczesna cybernetyka, teorie sztucznej inteligencji, robotyka
 • wpływ nowych mediów na zdolności poznawcze człowieka
Staże:
2016
Massachusetts Institute of Technology, USA
Stypendia/ Nagrody:
2018
Digital Shapers w kategorii edukacja (Fundacja Digital Poland).
2014
Stypendium Fundacji Kościuszkowskiej.
2010
Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
2007
Stypendium naukowe Williama J. Fulbrighta.
2006
Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wysokie wyniki w nauce.
2005
Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wysokie wyniki w nauce.
2004
Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wysokie wyniki w nauce.
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • Ciechanowski L., PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A., Magnuski M., Gloor P. (2019), In the shades of the uncanny valley: An experimental study of human–chatbot interaction, FUTURE GENERATION COMPUTER SYSTEMS-THE INTERNATIONAL JOURNAL OF GRID COMPUTING AND ESCIENCE, vol. 29, s.539-548
 • MAZUREK G., PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A., CIECHANOWSKI L., Stróż A., Gloor P. (2019), In bot we trust: A new methodology of chatbot performance measures, BUSINESS HORIZONS, vol. 62, issue 6, s.785-797
 • PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A., JEMIELNIAK D., STASIK A. (2018), Anecdotal evidence: understanding organizational reality through organizational humorous tales, HUMOR-INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMOR RESEARCH, 31(3), s.539-561
 • Miłkowski M., Clowes R., Rucińska Z., PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A., Zawidzki T., Krueger J., Gies A., McGann M., Afeltowicz Ł., Wachowski W., Stjernberg F., Loughlin V., Kohol M. (2018), From Wide Cognition to Mechanisms: A Silent Revolution, FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, online, s.1-17
 • PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A. (2015), Embodiment, Engagement and The Strength Virtual Communities: Avatars of Second Life in Decay, TAMARA - JOURNAL FOR CRITICAI ORGANIZATION INQUIRY, Vol. 13 No 3/2/2015, s.48-62
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A. (2014), Phemenology of exchange: comparison of Marx's and Foucault's analysis of the exchange of commodities, TAMARA JOURNAL FOR CRITICAL ORGANIZATION INQUIRY, 3(12), s.5-9
 • PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A. (2014), The process of exchange from phenomenological perspective, TAMARA - JOURNAL FOR CRITICAI ORGANIZATION INQUIRY, Vol 12, No 3, s.5-9
Monografie:
 • PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A. (2016), Istoty wirtualne. Jak fenomenologia zmieniała sztuczną inteligencję, UNIVERSITAS
Rozdziały w monografiach:
 • PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A. (2017), Nawroty bylejakości w: Efekt ekranu: Kultura cyfrowa opowiedziana w tekstach z dwutygodnik.com, Słodownik A., NARODOWY INSTYTUT AUDIOWIZUALNY, s.21-27
 • PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A. (2016), Neurotracking: obietnica i zagrożenie dla menadżerów w: Komunikacja społeczna w zarządzaniu humanistycznym, Kostera M., Nieremberg B., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s.203-214
 • PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A. (2016), Wstęp kuratorski w: Interfejsy, kody, symbole. Przyszłość komunikowania, Drygalska E., Wrocław, IMPART, s.11-19
 • PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A. (2016), Konflikt generacyjny wśród botów: miedzy ELIZĄ, Cleverbotem a Tay w: LIVE' BOT, Kuś V., Bydgoszcz, E-naukowiec, s.10-14
 • PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A. (2016), Affective Computing: Disruptive Player in Marketing w: The impact of the digital world on management and marketing, Grzegorz Mazurek, Jolanta Tkaczyk, Warszawa, POLTEXT, s.153-164
 • PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A. (2015), Prometheus – A Transmedia Campaign w: Management in Virtual Environments. Case Studies, Mazurek Grzegorz, POLTEXT, s.79-89
 • PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A., JEMIELNIAK D. (2015), Jakościowe metody badawcze interakcji wirtualnych w: Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym, M. Kostera, Warszawa, SEDNO-WYDAWNICTWO AKADEMICKIE, s.93-105
 • PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A. (2015), GAMICIFATION: PLAYING WITH NEUROSCIENCE w: Gamification Critical Approaches, Kopeć Jarosław, Pacewicz Krzysztof, The Faculty of “Artes Liberales”, University of Warsaw, Poland, s.40-55
 • PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A. (2015), The Melon App, Quantified Self, and the Internet of Things w: Management in Virtual Environments. Case Studies, Mazurek Grzegorz, POLTEXT, s.90-100
Działalność Naukowa
Recenzje:
 • PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A., (2010), Teorie mediów Dietera Merscha, KRONOS. METAFIZYKA - KULTURA - RELIGIA wydawca: Wydawnictwo Semper, strony: 302-306
 • PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A., (2007), Friedrich Jacobi – pierwszy egzystencjalista, KRONOS. METAFIZYKA - KULTURA - RELIGIA wydawca: Wydawnictwo Semper, strony: 187-194
Udział w konferencjach:
 • Streams of Consciousness: Data, Cognition and Intelligent Devices, 2016
 • Juniata Transhumanism Conference, 2015
 • 31st EGOS Colloquium: Organizations and the Examined Life: Reason, Reflexivity and Responsibility, 2015
 • Politics in times of anxiety (political horizons 2014), 2014
 • OSW-104: Resistance to new technologies in organizations - the case of decision support systems, 2014
 • Qualtative Research in Management and Organization Conference, 2014
 • Standing Conference on Management and Organization Inquiry, 2014
Członkostwo w organizacjach:
2015
, Startup Hub Poland
2008–2009
, Instytut Sobieskiego w Warszawie
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
MIT Enterprise Forum Polska
CTA Sp. z o.o.