Wizytówkawyszukaj pracownika

dr AGATA DEMBEK

dr
AGATA DEMBEK

Katedra Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym

dr AGATA DEMBEK

CV
Staże:
2006
Uniwersytet Boloński, Włochy
2006
Osservatorio Epidemiologico Metropolitano Dipendenze Patologiche, Włochy
2005
LILLE 1 University - Science and Technology, Francja
Stypendia/ Nagrody:
2013
Stypendium doktoranckie (IS UW) (Uniwersytet Warszawski).
2011
Stypendium dla najlepszych doktorantów UW (Uniwersytet Warszawski).
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • DEMBEK A. (2020), Knitting an action net to reduce plastic waste: reusable takeout food containers in New York City, CULTURE AND ORGANIZATION, Vol. 26, s.159-174
 • DEMBEK A. (2018), Za czym tęsknimy?, STAN RZECZY, 1, s.251-258
 • DEMBEK A. (2016), Emotions and the market: How are emotions made economically effective?, TAMARA - JOURNAL FOR CRITICAI ORGANIZATION INQUIRY, 3, s.113-126
 • DEMBEK A., Henriksen L., Jorgensen K. (2015), Doing organizational ethnography: Movement, relations, agency, TAMARA - JOURNAL FOR CRITICAI ORGANIZATION INQUIRY, 3, s.1-4
 • Jorgensen K., Henriksen L., DEMBEK A. (2015), Doing organizational ethnography: Movement, relations, agency – Introduction to the Special Issue Part Two, TAMARA - JOURNAL FOR CRITICAI ORGANIZATION INQUIRY, 4, s.1-3
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • DEMBEK A., Włoch R. (2014), The impact of a Sports Mega-Event on the International Image of a Country: the Case of Poland Hosting UEFA Euro 2012, PERSPECTIVES. THE REVIEW OF INTERNATIONAL AFFAIRS, 1/2014, s.33-47
 • DEMBEK A. (2013), The contemporary model manager as a new man the creator, International Journal of Management Concepts and Philosophy,, 2, s.103-115
 • DEMBEK A. (2013), Rekonstrukcja sposobów uprawomocnienia zarządzania relacjami i emocjami w organizacji biznesowej, KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO, 2/2013, s.155-172
 • DEMBEK A. (2012), Profesjonalizacja emocji w domu i w pracy – wybrane przejawy problematyzacji emocji we współczesnym kapitalizmie, KULTURA WSPÓŁCZESNA. TEORIA, INTERPRETACJE, PRAKTYKA, 3(74)/2012, s.42-53
 • DEMBEK A., Halawa M., Krajewski M. (2012), Emocje w późnym kapitalizmie. Wprowadzenie, KULTURA WSPÓŁCZESNA. TEORIA, INTERPRETACJE, PRAKTYKA, 3(74), s.7-10
 • DEMBEK A. (2011), O obecności ideału romantyczności we współczesnych związkach miłosnych, KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO, 1/2011, s.147-166
 • DEMBEK A. (2009), O totalności. Kilka refleksji na temat siły dyskursu terapeutycznego, KULTURA POPULARNA, 3/4 (25/26), s.4-11
Rozdziały w monografiach:
 • DEMBEK A., Roszkowska-Menkes M. (2017), Business in Society. Why is teaching sustainability in business schools still difficult? w: Phronesis in Business Schools: Reflections on Teaching and Learning (Research in Management Education and Development), Wolfgang Amann, Jenson Goh, Information Age Publishing, s.147-156
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • DEMBEK A. (2013), O (nie)moralnej kondycji polskiego obywatelstwa i polskich elit w: Gabinet luster. O kształtowaniu samowiedzy Polaków w dyskursie publicznym, prof. Anna Giza, Warszawa, SCHOLAR, s.146-157
 • DEMBEK A. (2012), Czy utowarowienie emocji musi być przejawem opresji? w: Między rutyną a refleksyjnością. Praktyki kulturowe i strategie życia codziennego, K. Strzyczkowski, T. Maślanka, Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s.97-106
Działalność Naukowa
Projekty:
 • 2010–2012 Analiza treści dyskursu prasowego - Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie
 • 2015–2016 Wiedza ekspercka o emocjach w zarządzaniu - tworzenie wiedzy i sposoby jej wykorzystania
 • 2014–2015 Ekonomizacja emocji w późnym kapitalizmie - analiza socjologiczna
 • 2011–2012 Korporacja pełna emocji - analiza roli zarządzania emocjami w nowoczesnych organizacjach biznesowych
Udział w konferencjach:
 • The 10th International Critical Management Studies Conference, 2017
 • 3. INTERNATIONAL CONFERENCE ON CSR, SUSTAINABILITY, ETHICS AND GOVERNANCE, 2016
 • 32nd EGOS Colloquium, 2016
 • 12th European Sociological Association (ESA) Conference, 2015
 • 31st EGOS Colloquium, 2015
 • XV Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Socjologicznego Co po kryzysie?, 2013
 • BSA Work, Employment and Society Conference 2013 States of Work: Visions and interpretations of work, employment, society and the state, 2013
 • 11th ESA Conference, 2013
 • Football: Politics of the Global Game, 2012
 • Norbert Elias and Figurational Sociology: Prospects for the Future, 2012
 • 10th ESA Conference, 2011
 • Emocje w życiu codziennym. Analiza kulturowych, społecznych i organizacyjnych uwarunkowań ujawniania i kierowania emocjami., 2011
 • XIV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny PTS, 2010
 • Między rutyną a refleksyjnością: praktyki kulturowe i strategie życia codziennego, 2010
 • Tożsamość i komunikacja, 2009
 • Polska po 20 latach wolności, 2009
Członkostwo w organizacjach:
2015
, European Sociological Association
2012
, Sieć Wsparcia Aktywności Trenerskiej - Grupa TROP
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Fundacja Nowoczesna Polska