Wizytówkawyszukaj pracownika

mgr
KATARZYNA GAWRYLUK

Katedra Psychologii Ekonomicznej

mgr KATARZYNA GAWRYLUK

Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
  • GAWRYLUK K. (2017), Percepcja i podejmowanie ryzyka u dzieci, DECYZJE, 27, s.5-39
  • MARKIEWICZ Ł., TYSZKA T., Kubińska E., GAWRYLUK K., ZIELONKA P. (2016), A belief in trend reversal requires access to cognitive resources, JOURNAL OF COGNITIVE PSYCHOLOGY, 1, s.1-15
  • Michailova J., TYSZKA T., GAWRYLUK K. (2016), Are people interested in probabilities of natural disasters?, RISK ANALYSIS, 2016 Aug 23, s.1-12
Rozdziały w monografiach:
  • Michailova J., TYSZKA T., GAWRYLUK K. (2017), Are people interested in probabilities of natural disasters? w: Large Risks with Low Probabilities: Perceptions and willingness to take preventive measures against flooding, Tyszka T., Zielonka P., IWA Publishing, s.21-40