Wizytówkawyszukaj pracownika

mgr
ZOFIA PRZYMUS

Katedra Zarządzania

mgr ZOFIA PRZYMUS

Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie
Tandil Sp. z o.o.
Klaster Spiżarnia Kujawsko-Pomorska