Wizytówkawyszukaj pracownika

dr SŁAWOMIR WYMYSŁOWSKI

dr
SŁAWOMIR WYMYSŁOWSKI

Katedra Finansów

dr SŁAWOMIR WYMYSŁOWSKI

CV
Zainteresowania badawcze:
 • finanse
 • finanse przedsiębiorstw
 • wartość przedsiębiorstw
 • wycena przedsiębiorstw
Publikacje naukowe
Monografie:
 • WYMYSŁOWSKI S., ŚLIWA J. (2000), Biznesplan w teorii i praktyce, Warszawa, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie
Rozdziały w monografiach:
 • WYMYSŁOWSKI S. (2008), Fundusze Unijne jako źródło współfinansowania przedsiębiorczości w podregionie ciechanowsko-płockim w: Pozyskiwanie i wykorzystanie fuduszy unijnych w regionie mazowieckim, A. Z. Nowak, M. Szałański, Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.81-92
 • WYMYSŁOWSKI S. (2007), Jak zarządzać kapitałem obrotowym? w: Finanse Firmy, W. Szczęsny, Warszawa, C.H.BECK, s.201-242
 • WYMYSŁOWSKI S. (2007), Jak oceniać standing finansowy przedsiębiorstwa? w: Finanse Firmy, W. Szczęsny, Warszawa, C.H.BECK, s.243-312
 • WYMYSŁOWSKI S. (2007), Jak szacować wartość przedsiębiorstwa? w: Finanse Firmy, W. Szczęsny, Warszawa, C.H.BECK, s.313-346
 • WYMYSŁOWSKI S. (2006), Poradnictwo prawne jako forma edukacji konsumenckiej w: Edukacja Konsumencka, Lewicka-Strzałecka Anna, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.241-253
 • WYMYSŁOWSKI S. (2004), Otoczenie banku w: Bank depozytowo-kredytowy, Kosiński B. i Nowak A. Z., Warszawa, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.140-151
 • WYMYSŁOWSKI S. (2004), Marketing bankowy w: Bank depozytowo-kredytowy, Kosiński B. i Nowak A. Z., Warszawa, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.152-169
 • WYMYSŁOWSKI S. (2004), Kryteria wyboru źródeł finansowania działalności rozwojowej - teoria i praktyka w: Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych, Turyna J., Szczęsny W., Warszawa, DIFIN, s.301-312
 • WYMYSŁOWSKI S. (2003), Czynniki determinujące rozwój polskich przedsiębiorstw w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H Oeconomia, Wich U., Lublin, UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE, s.389-396
 • WYMYSŁOWSKI S. (2003), Jak oceniać kondycję finansową przedsiębiorstwa w: Finanse firmy. Jak zarządzać kapitałem, Szczęsny W., Warszawa, C.H. BECK, s.199-257
 • WYMYSŁOWSKI S. (2003), Jak oszacować wartość przedsiębiorstwa w: Finanse firmy. Jak zarządzać kapitałem, Szczęsny W., Warszawa, C.H. BECK, s.258-287
Działalność Naukowa
Recenzje:
 • WYMYSŁOWSKI S., (2008), recenzja: Fundusze Unijne bez tajemnic, XXX wydawca: Wydawnictwa Naukowe Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, strony: ---
 • WYMYSŁOWSKI S., (2004), recenzja: Matematyka finansowa wspomagana komputerowo M.Szałanicki, XXX wydawca: UW WZ - UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, strony: ---
Udział w konferencjach:
 • Edukacja Konsumencka, 2005
 • Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych, 2004
 • Przedsiębiorczość w Polsce w perspektywie integracji z Unią Europejską, 2003
 • Jak przezwyciężać bariery rozwoju firmy - Wydany w pracy zbiorowej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział Warszawa., 2003
Członkostwo w organizacjach:
1983
, Federacja Konsumentów
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Spółdzielnia Pracy Doradztwa Organizacyjno-Ekonomicznego "Ekspert"