Wizytówkawyszukaj pracownika

dr SŁAWOMIR WYMYSŁOWSKI

dr
SŁAWOMIR WYMYSŁOWSKI

Katedra Finansów

dr SŁAWOMIR WYMYSŁOWSKI

CV
Historia stanowisk naukowych:
2008
Docent, Katedra Finansów, Akademia Leona Koźmińskiego
2007
Docent, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski
2000–2008
Adiunkt, Katedra Finansów, WSPiZ im. L. Koźmińskiego
1988–2007
Adiunkt, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski
1984–1988
Starszy asystent, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski
Pełnione funkcje organizacyjne i akademickie:
2011.11
-, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
2008.09–2015.08
Rada Programowa Studiów Ekonomiczno - Społecznych, Akademia Leona Koźmińskiego
2007.10
Senat, Akademia Leona Koźmińskiego
2003.07
Komisja Funduszu Stypendialnego "Inwestuj w przyszłośc", Akademia Leona Koźmińskiego
2002.09
, Akademia Leona Koźmińskiego
Zainteresowania badawcze:
 • wycena przedsiębiorstw
 • wartość przedsiębiorstw
 • finanse przedsiębiorstw
 • finanse
Publikacje naukowe
Monografie:
 • WYMYSŁOWSKI S., ŚLIWA J. (2000), Biznesplan w teorii i praktyce, Warszawa, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie
Rozdziały w monografiach:
 • WYMYSŁOWSKI S. (2008), Fundusze Unijne jako źródło współfinansowania przedsiębiorczości w podregionie ciechanowsko-płockim w: Pozyskiwanie i wykorzystanie fuduszy unijnych w regionie mazowieckim, A. Z. Nowak, M. Szałański, Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.81-92
 • WYMYSŁOWSKI S. (2007), Jak zarządzać kapitałem obrotowym? w: Finanse Firmy, W. Szczęsny, Warszawa, C.H.BECK, s.201-242
 • WYMYSŁOWSKI S. (2007), Jak oceniać standing finansowy przedsiębiorstwa? w: Finanse Firmy, W. Szczęsny, Warszawa, C.H.BECK, s.243-312
 • WYMYSŁOWSKI S. (2007), Jak szacować wartość przedsiębiorstwa? w: Finanse Firmy, W. Szczęsny, Warszawa, C.H.BECK, s.313-346
 • WYMYSŁOWSKI S. (2006), Poradnictwo prawne jako forma edukacji konsumenckiej w: Edukacja Konsumencka, Lewicka-Strzałecka Anna, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.241-253
 • WYMYSŁOWSKI S. (2004), Otoczenie banku w: Bank depozytowo-kredytowy, Kosiński B. i Nowak A. Z., Warszawa, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.140-151
 • WYMYSŁOWSKI S. (2004), Marketing bankowy w: Bank depozytowo-kredytowy, Kosiński B. i Nowak A. Z., Warszawa, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.152-169
 • WYMYSŁOWSKI S. (2004), Kryteria wyboru źródeł finansowania działalności rozwojowej - teoria i praktyka w: Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych, Turyna J., Szczęsny W., Warszawa, DIFIN, s.301-312
 • WYMYSŁOWSKI S. (2003), Jak oszacować wartość przedsiębiorstwa w: Finanse firmy. Jak zarządzać kapitałem, Szczęsny W., Warszawa, C.H. BECK, s.258-287
 • WYMYSŁOWSKI S. (2003), Jak oceniać kondycję finansową przedsiębiorstwa w: Finanse firmy. Jak zarządzać kapitałem, Szczęsny W., Warszawa, C.H. BECK, s.199-257
 • WYMYSŁOWSKI S. (2003), Czynniki determinujące rozwój polskich przedsiębiorstw w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H Oeconomia, Wich U., Lublin, UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE, s.389-396
Działalność Naukowa
Recenzje:
 • WYMYSŁOWSKI S., (2008), recenzja: Fundusze Unijne bez tajemnic, XXX wydawca: Wydawnictwa Naukowe Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, strony: ---
 • WYMYSŁOWSKI S., (2004), recenzja: Matematyka finansowa wspomagana komputerowo M.Szałanicki, XXX wydawca: UW WZ - UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, strony: ---
Udział w konferencjach:
 • Edukacja Konsumencka, 2005
 • Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych, 2004
 • Przedsiębiorczość w Polsce w perspektywie integracji z Unią Europejską, 2003
 • Jak przezwyciężać bariery rozwoju firmy - Wydany w pracy zbiorowej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział Warszawa., 2003
Członkostwo w organizacjach:
1983.10
, Federacja Konsumentów
Innowacje dydaktyczne:
 • 2008.02–2010.12 Analiza Projektów Doradczych
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Spółdzielnia Pracy Doradztwa Organizacyjno-Ekonomicznego "Ekspert"
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2011.11
-, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
2008.09–2015.08
Rada Programowa Studiów Ekonomiczno - Społecznych, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2007.10
Senat, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2003.07
Komisja Funduszu Stypendialnego "Inwestuj w przyszłośc", Akademia Leona Koźmińskiego, Przewodniczący
2002.09
, Akademia Leona Koźmińskiego
Udział w radach nadzorczych:
1995.01–1998.01
Członek, Zakłady Przemysłu Bawełnianego Frotex S.A.
1991.01–1992.01
Członek, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.