Wizytówkawyszukaj pracownika

mgr MICHAŁ JAKUBOWSKI

mgr
MICHAŁ JAKUBOWSKI

Katedra Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki

mgr MICHAŁ JAKUBOWSKI

CV
Historia stanowisk naukowych:
2017
Wykładowca, Katedra Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki, Akademia Leona Koźmińskiego
2016
Wykładowca, Centrum Badań Cyberman, Akademia Leona Koźmińskiego
2012–2017
Asystent, Katedra Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki, Akademia Leona Koźmińskiego
Staże:
2012
Sakarya University, Turcja
Stypendia/ Nagrody:
2015
2015 Best Reviewer Award - Simulation Track (Association for Business Simulation and Experiential Learning).
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • WARDASZKO M., JAKUBOWSKI M. (2015), Team Building Platform - budowa zgrywalizowanej platformy do wspierania innowacyjności pracowników, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 2 (103), s.99-106
 • JAKUBOWSKI M. (2015), User Experience as a Crucial Element of Future Simulation and Gaming Design, DEVELOPMENTS IN BUSINESS SIMULATIONS AND EXPERIENTIAL LEARNING, 42, s.102-108
 • JAKUBOWSKI M. (2014), Gamification in Business and Education – project of gamified course for university students, DEVELOPMENTS IN BUSINESS SIMULATIONS AND EXPERIENTIAL LEARNING, 41, s.339-342
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • WARDASZKO M., JAKUBOWSKI M. (2013), Economics in Practice” A Simulation Game for High School Students Teaching the Basics of Economics and Entrepreneurship, DEVELOPMENTS IN BUSINESS SIMULATIONS AND EXPERIENTIAL LEARNING, 40, s.368-377
 • WARDASZKO M., JAKUBOWSKI M. (2013), Projekt Innowacyjnego Programu Nauczania i Symulacyjnej Gry Decyzyjnej Do Przedmiotu Ekonomia w Praktyce, Homo Ludens, 1(5), s.289-303
Rozdziały w monografiach:
 • JAKUBOWSKI M., Titton L., Barcante L. (2016), Identifying Moral and Ethics Underground for Business Ethics Teaching in a Simulation Context w: Australasian Simulation Congress - Congress Proceedings, Michael Monaghan, Melbourne, Simulation Australasia, s.260-264
 • JAKUBOWSKI M., Ryfa J. (2016), Development of Business Simulation Game with Use of Design Science Research w: Australasian Simulation Congress - Congress Proceedings, Michael Monaghan, Melbourne, Simulation Australasia, s.265-269
 • JAKUBOWSKI M., Titton L. (2015), An analysis framework on user Experience in simulation and gaming designs as part of hybridizing evolution w: Hybrid Simulation & Gaming in the Networked Society, Hidehiko KANEGAE, Kyoto, Ritsumeikan Univeristy, s.667-678
 • JAKUBOWSKI M. (2014), Designing Gamefield Course for Students-Framework and Examples w: The Shift from Teaching to Learning:Individual, Collective and Organizational LearningThrough Gaming Simulation, Kriz Willy C., -, W BERTELSMANN VERLAG GMBH & CO KG, s.115-122
Działalność Naukowa
Redakcja czasopism naukowych:
 • 2016, Recenzent, SIMULATION & GAMING. AN INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF THEORY, PRACTICE AND RESEARCH
Udział w konferencjach:
 • Australasian Simulation Congress, 2016
 • ABSEL 43rd Annual Conference, 2016
 • The 46th ISAGA conference: Hybrid Simulation and Gaming in the Network Society, 2015
 • ABSEL 42nd Annual Conference, 2015
 • 45th International Simulation and Gaming Association Conference, 2014
 • ABSEL 41st Annual Conference, 2014
 • 44th International Simulation and Gaming Association Conference (ISAGA2013), 2013
 • Kultura gier komputerowych, 2013
 • Kulturotwórcza funkcja gier. Ludolog na uniwersytecie i poza nim., 2012