Wizytówkawyszukaj pracownika

mgr
PAWEŁ DZIEKAŃSKI

Katedra Prawa Karnego

mgr PAWEŁ DZIEKAŃSKI

CV
Zainteresowania badawcze:
  • kryminalistyka, kryminologia
  • prawo karne
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
  • DZIEKAŃSKI P. (2017), Street Law - zbiór doświadczeń koordynatora projektu, KLINIKA - CZASOPISMO FUNDACJI UNIWERSYTECKICH PORADNI PRAWNYCH, numer specjalny, s.6-13
  • ANTONOWICZ M., DZIEKAŃSKI P. (2014), Prawno-kryminalistyczna problematyka bezpieczeństwa komunikacyjnego w logistyce miejskiej w aspekcie wypadków komunikacyjnych z uwzględnieniem zdarzeń z udziałem pojazdów komunikacji miejskiej (cz.2), LOGISTYKA, 3, s.12-14
  • ANTONOWICZ M., DZIEKAŃSKI P. (2014), Prawno-kryminalistyczna problematyka bezpieczeństwa komunikacyjnego w logistyce miejskiej w aspekcie wypadków komunikacyjnych z uwzględnieniem zdarzeń z udziałem pojazdów komunikacji miejskiej (cz.1), LOGISTYKA, 2, s.23-25
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
  • DZIEKAŃSKI P., ANTONOWICZ M. (2013), Criminal Law and Institutional - Managerial Aspects of Ensuring Safety in Rail Traffic. Selected Problems, Logistics and Transport, 4 (20), s.65-69