Wizytówkawyszukaj pracownika

dr PAWEŁ KORZYŃSKI

dr
PAWEŁ KORZYŃSKI

Katedra Zarządzania

dr PAWEŁ KORZYŃSKI

CV
Historia stanowisk naukowych:
2011
Visiting Fellow, Harvard University
Stypendia/ Nagrody:
2014
.
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • BACZYŃSKA A., KORZYŃSKI P. (2017), Leadership Competencies Among Managers, JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE., 2, s.6-22
 • Paniagua J., KORZYŃSKI P., Mas-Tur A. (2017), Crossing borders with social media: Online social networks and FDI, European Management Journal, 35(3), s.314-326
 • KORZYŃSKI P. (2016), Score a tweet and post a goal: Social media recipes for sports stars, BUSINESS HORIZONS, 59 (2), s.185-192
 • KORZYŃSKI P. (2015), Online networking and employee engagement: What current leaders do?, JOURNAL OF MANAGERIAL PSYCHOLOGY, 5, s.582 - 596
 • KORZYŃSKI P. (2014), How does online social networking help leaders communicate? Evidence from the Fortune 500, Asia Pacific Journal of Human Resources, 52, s.460-475
 • KORZYŃSKI P. (2014), Overcoming Leadership Limitations: A Theoretical Study of Leadership Behaviors and Methods, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 4(127), s.26-38
 • KORZYŃSKI P. (2013), Employee Motivation In New Working Environment, INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH, Vol. 5. No. 5. September, s.184-188
 • KORZYŃSKI P. (2013), Online social networks and leadership: Implications of a new online working environment for leadership, INTERNATIONAL JOURNAL OF MANPOWER, 8, s.975-994
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KORZYŃSKI P. (2012), Leading people and leading authentic self through online networking platforms, ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS, 2, s.231-242
 • KORZYŃSKI P. (2011), The Role of Online Social Networks in Human Resources and Careerr Management, JOURNAL OF INTERNATIONAL STUDIES, 4, s.124-133
 • KORZYŃSKI P. (2010), Zmotywowany kandydat. Planowanie procesu rekrutacji i selekcji pracowników., PERSONEL I ZARZĄDZANIE, 7, s.-
 • KORZYŃSKI P., Piskorski M. (2010), Aktywni na WWW, PERSONEL I ZARZĄDZANIE, 6, s.37-41
 • KORZYŃSKI P. (2009), Rekrutacja kontra metoda, PERSONEL I ZARZĄDZANIE, 4, s.-
 • KORZYŃSKI P. (2005), Trzeci liść koniczyny. Przyczyna korzystania z agencji pracy tymczasowej, PERSONEL I ZARZĄDZANIE, 11, s.-
 • KORZYŃSKI P. (2005), Przyczyny wstrzymania projektu dyrektywy w sprawie pracowników tymczasowych, PRACA I ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE, 11, s.-
 • KORZYŃSKI P. (2005), Agencyjna praca tymczasowa: regulacje unijne, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 3-4, s.62-67
 • KORZYŃSKI P. (2005), Koordynacja pracy rozproszonej przy użyciu agencji pracy tymczasowej, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 5, s.-
 • KORZYŃSKI P. (2004), Jakość czy elsatyczność - trendy unijne w agenjci pracy tymczasowej, PERSONEL I ZARZĄDZANIE, 11, s.-
Monografie:
 • KORZYŃSKI P. (2018), Przywództwo w erze cyfrowej. Sposoby pokonywania ograniczeń na platformach społecznościowych, Warszawa, Wydawnictwo POLTEXT
Działalność Naukowa
Redakcja czasopism naukowych:
 • 2016, Redaktor naczelny, JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE.
 • 2011, Członek rady redakcyjnej, MANAGEMENT DECISION
Udział w konferencjach:
 • ICMSEM 2016: 18th International Conference on Management Science and Engineering Management, 2016
 • 74th Annual Meeting of the Academy of Management, 2014
 • 4.Conference of the International Network of Business and Managament Journals (INBAM), 2014
 • Developmental Management: Theories, Methods, and Applications in Entrepreneurship, Innovation and Sensemaking by Individuals, Firms, Governmental Agencies, NGO, Cities, Regions, and Nations, 2013
 • Managing HR in Globalised Workforce Social Issues in Organizations, 2013
Informacje Dodatkowe
Udział w radach nadzorczych:
2010.01
Członek rady nadzorczeuj, PGB Human Resources