Wizytówkawyszukaj pracownika

dr
JUSTYNA STAROSTKA

Katedra Zarządzania

dr JUSTYNA STAROSTKA

CV
Historia stanowisk naukowych:
2012
Adiunkt, Katedra Zarządzania, Akademia Leona Koźmińskiego
Zainteresowania badawcze:
 • innowacje
 • zarządzanie
 • strategie organizacji
 • marketing
Wykłady gościnne na uniwersytetach zagranicznych lub krajowych:
2016
Aalborg University, Dania
2014
Champagne School of Management, Groupe ESC, Francja
2016
Champagne School of Management, Groupe ESC, Francja
Staże:
2009
Stockholm University, Sweden
2014
University of Boras, Szwecja
2014
Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mannheim, Niemcy
Stypendia/ Nagrody:
2016
Wyróżnienie za najlepszy referat wygłoszony podczas konferencji naukowej:: "11th Colloquium On Organisational Change & Development", Wiedeń (EIASM).
2016
Nagroda Rektora za osiągnięcia dydaktyczne (Rektor ALK).
2015
Nagroda specjalna Rektora ALK (Rektor ALK).
2014
Nagroda Rektora ALK za prace badawcze w roku 2013 (Rektor ALK).
2013
Nagroda Rektora ALK za prace badawcze w roku 2012 (Rektor ALK).
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • STAROSTKA J. (2015), Myślenie projektowe, jako sposób na tworzenie innowacji, LOGISTYKA, 2, s.1070-1076
 • STAROSTKA J., PRYSTUPA-RZĄDCA K. (2015), Customer Involvement in the Game Development Process, JOURNAL OF ENTREPRENEURSHIP, MANAGEMENT AND INNOVATION, 3, s.43-66
 • STAROSTKA J. (2014), Rola designera w procesie rozwoju nowego produktu, HANDEL WEWNĘTRZNY, 1, s.89-97
 • STAROSTKA J. (2014), Zarządzanie designem – przykłady ze szwedzkiego rynku meblarskiego, MARKETING I RYNEK, 4, s.447-453
 • STAROSTKA J. (2014), Design and design thinking in building an innovative organizational culture, Journal of Intercultural Management, 4, s.69-81
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • STAROSTKA J. (2013), Zarządzanie designem w przedsiębiorstwie, EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA, 10, s.56-64
 • STAROSTKA J. (2012), Different approaches to design management, SWEDISH DESIGN RESEARCH JOURNAL, 2, s.46-52
 • STAROSTKA J. (2012), Design a marketing - różne modele współpracy, MARKETING I RYNEK, 10, s.9-14
 • STAROSTKA J., Wilmiańska-Sosnowska S. (2010), Design w innowacjach produktowych współczesnego przedsiębiorstwa, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU, 153, s.282-288
Rozdziały w monografiach:
 • STAROSTKA J. (2017), Szkoła XXI wieku w: Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Dominika Latusek-Jurczak, Warszawa, POLTEXT, s.495-504
 • STAROSTKA J. (2017), Nam SieChce! w: Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Dominika Latusek-Jurczak, Warszawa, POLTEXT, s.429-434
 • STAROSTKA J. (2017), Polski Związek Głuchych - niech nas usłyszą! w: Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Dominika Latusek-Jurczak, Warszawa, POLTEXT, s.465-474
 • STAROSTKA J. (2017), Good Design w: Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Dominika Latusek-Jurczak, Warszawa, POLTEXT, s.41-46
 • STAROSTKA J. (2017), MIKOMAX Smart Office w: Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Dominika Latusek-Jurczak, Warszawa, POLTEXT, s.65-73
 • PIKOS A., STAROSTKA J. (2017), Refinance w: Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Dominika Latusek-Jurczak, Warszawa, POLTEXT, s.113-122
 • STAROSTKA J. (2017), PZU: zmieniamy się dla ciebie w: Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Dominika Latusek-Jurczak, Warszawa, POLTEXT, s.291-306
 • STAROSTKA J. (2017), Target Bank: w poszukiwaniu innowacji w: Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Dominika Latusek-Jurczak, Warszawa, POLTEXT, s.307-312
 • STAROSTKA J., OLEJNICZAK T., PIKOS A. (2017), Ćmielów: z tradycją w nowoczesność w: Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Dominika Latusek-Jurczak, Warszawa, POLTEXT, s.209-216
 • STAROSTKA J., PIKOS A. (2017), 17 sekund InPostu w: Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Dominika Latusek-Jurczak, Warszawa, POLTEXT, s.193-208
 • STAROSTKA J., Serafiński B. (2017), 110 kilogramów owocow i warzyw w: Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Dominika Latusek-Jurczak, Warszawa, POLTEXT, s.169-189
 • STAROSTKA J., Hansen P. (2017), Design Thinking in Practice - Introducing Design for Renewing Bank Services w: Cumulus REDO Conference Proceedings, Anne Louise Bang, Mette Mikkelsen, Anette Flinck, Kolding, Cumulus Association, s.489-501
 • STAROSTKA J., Kurzyk B. (2017), Best practices for writing case studies w: Case Studies as a Teaching Tool in Management Education, Latusek-Jurczak Dominika, IGI GLOBAL, s.222-243
 • STAROSTKA J. (2016), Design Thinking as a Form of User-Oriented Design w: The impact of the digital world on management and marketing, Grzegorz Mazurek, Jolanta Tkaczyk, Warszawa, POLTEXT, s.97-108
 • STAROSTKA J. (2015), Redesigning the Service Experience at the Polish Patent Office w: Management in Virtual Environments. Case studies, Grzegorz Mazurek, Warszawa, POLTEXT, s.118-126
 • STAROSTKA J. (2015), Design Thinking at Play – Invoice Redesign Case Study w: Management in Virtual Environments. Case studies, Grzegorz Mazurek, Warszawa, POLTEXT, s.127-135
 • STAROSTKA J. (2014), Different Models of Design Management – three examples from the Swedish furniture industry w: Design Management in an Era of Disruption. Proceedings of the 19th DMI: Academic Design Management Conference, Bohemia E., Rieple A., Liedtka J., Cooper R., Boston, Design Management Institute, s.1860-1873
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • STAROSTKA J. (2011), Ewolucja roli i zanaczenia użytkowników w procesie rozwoju nowego produktu w: Ekonomia i zarządzanie w teorii i praktyce. Polityka ekonomiczna i zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach kryzysu gospodarczego, Urbanek P., Łódź, UNIWERSYTET ŁÓDZKI, s.-
 • STAROSTKA J. (2010), Zmiana znaczenia i roli designu w nowoczesnym przedsiębiorstwie w: Ekonomia i zarządzanie w teorii i praktyce: Mikro- i makroekonomiczne aspekty polityki ekonomicznej, Urbanek P., Łódź, UNIWERSYTET ŁÓDZKI, s.-
Działalność Naukowa
Projekty:
 • 2015–2018 Tworzenie i przechwytywanie wartości w polskich przedsiębiorstwach z branży meblarskiej. Badanie ilościowo-jakościowe
 • 2013–2016 Źródła kapitału społecznego w praktykach zarządzania organizacjami
Udział w konferencjach:
 • 11th EIASM Colloquium On Organisational Change & Development, 2016
 • EURAM 2016: Magnageable cooperation?, 2016
 • 10th Colloquium on Organizational Change & Development, 2015
 • 23rd Nordic Academy of Management Conference, 2015
 • EURAM - 15th Annual European Academy of Management Conference, 2015
 • Forum Marketingu. Anatomia sukcesu rynkowego - marketing czy innowacje?, 2015
 • Intercultural management. Zarządzanie międzykulturowe, 2014
 • The 19th DMI: Academic Design Management Conference Design Management in an Era of Disruption, 2014
 • Komunikacja rynkowa: Innowacje – Media – Design, 2014
Członkostwo w organizacjach:
2014
, Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu
Innowacje dydaktyczne:
 • 2011–2011 Menadżer Projektu "Biznes dla designera"
 • 2003–2008
Informacje Dodatkowe
Działalność społeczna:
2003–2008
Stowarzyszenie Innowatorów Zarządzania,
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2012
, Akademia Leona Koźmińskiego