Wizytówkawyszukaj pracownika

mgr KAROLINA KAMILA DĄBROWSKA

mgr
KAROLINA KAMILA DĄBROWSKA

Katedra Zarządzania

mgr KAROLINA KAMILA DĄBROWSKA

CV
Historia stanowisk naukowych:
2017
Asystent, Katedra Zarządzania, Akademia Leona Koźmińskiego
2013–2016
Asystent - pracownik naukowy, Katedra Zarządzania, Akademia Leona Koźmińskiego
Zainteresowania badawcze:
  • rozwój miast
  • kapitał społeczny
  • modele i analizy strategiczne
Publikacje naukowe
Monografie:
  • KACZMAREK-KURCZAK P., DĄBROWSKA K. (2014), Oblicza kreatywności. Przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych, Warszawa, Wydawnictwo Akademii Leona Koźmińskiego
Rozdziały w monografiach:
  • DĄBROWSKA K. K. (2014), Kreatywne miasta i ich rola w rozwoju gospodarki w: Oblicza Kreatywności. Przedsiębiorczość w Sektorach Kreatywnych dla początkujących i zaawansowanych, Kaczmarek-Kurczak P., Dąbrowska K.K., -, Wydawnictwo Akademii Leona Koźmińskiego, s.178-207
Informacje Dodatkowe
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2013
The EURAM 2015 Conference Organising Committees, Akademia Leona Koźmińskiego
Udział w radach nadzorczych:
2016
Członek Rady Nadzorczej,