Wizytówkawyszukaj pracownika

mgr KAROLINA KAMILA DĄBROWSKA

mgr
KAROLINA KAMILA DĄBROWSKA

Katedra Zarządzania

mgr KAROLINA KAMILA DĄBROWSKA

CV
Zainteresowania badawcze:
  • kapitał społeczny
  • rozwój miast
  • modele i analizy strategiczne
Publikacje naukowe
Monografie:
  • KACZMAREK-KURCZAK P., DĄBROWSKA K. (2014), Oblicza kreatywności. Przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych, Warszawa, Wydawnictwo Akademii Leona Koźmińskiego
Rozdziały w monografiach:
  • DĄBROWSKA K. K. (2014), Kreatywne miasta i ich rola w rozwoju gospodarki w: Oblicza Kreatywności. Przedsiębiorczość w Sektorach Kreatywnych dla początkujących i zaawansowanych, Kaczmarek-Kurczak P., Dąbrowska K.K., Wydawnictwo Akademii Leona Koźmińskiego, s.178-207