Wizytówkawyszukaj pracownika

mgr
MICHAŁ TOMALAK

Katedra Postępowania Cywilnego

mgr MICHAŁ TOMALAK

CV
Zainteresowania badawcze:
  • Postępowanie cywilne
  • prawo cywilne
Stypendia/ Nagrody:
2011
Stypendium (Rektor ALK).
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
  • TOMALAK M. (2016), Wysłuchanie w postępowaniu egzekucyjnym jako sposób ochrony praw stron oraz innych uczestników tego postępowania, POLSKI PROCES CYWILNY, I(22), s.123-142
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
  • TOMALAK M. (2013), Egzekucja przez zarząd przymusowy nad przedsiębiorstwem, KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, -, s.621-649
  • TOMALAK M. (2011), Promocja turystyczna Polski w regionie Europy Środkowej, zadania i praca Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej. Dyplomacja w praktyce. Materiały z wyprawy edukacyjnej - Wiedeń 2009 r., KOZMINSKI ACADEMY LAW SCHOOL PAPERS, 6, s.13-23
  • TOMALAK M. (2010), Modyfikacyjne przyjęcie oferty w obrocie profesjonalnym w świetle art. 681 i 3854 k.c. kolizja norm czy też racjonalne działanie ustawodawcy?, TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO, 3/2010, s.89-98
Monografie:
  • TOMALAK M. (2017), Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, WOLTERS KLUWER POLSKA
Rozdziały w monografiach:
  • TOMALAK M. (2017), Wszczęcie przez wierzyciela egzekucji w Polsce na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej w: Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, Michał Tomalak, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.751-778
  • TOMALAK M., Tomalak W. (2016), Rozpoznawanie skarg na czynności komornika w praktyce sądowej w: Księga jubileuszowa z okazji X-lecia Samorządu Komorniczego w Apelacji Szczecińskiej. Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi, Kinga Flaga - Gieruszyńska, Currenda, s.421 - 448