Wizytówkawyszukaj pracownika

dr hab. ŁUKASZ KOZŁOWSKI

dr hab.
ŁUKASZ KOZŁOWSKI

Katedra Bankowości, Ubezpieczeń i Ryzyka

dr hab. ŁUKASZ KOZŁOWSKI

CV
Historia stanowisk naukowych:
2017
Profesor nadzwyczajny, Katedra Bankowości, Ubezpieczeń i Ryzyka, Akademia Leona Koźmińskiego
2014–2017
Adiunkt, Katedra Bankowości i Ubezpieczeń, Akademia Leona Koźmińskiego
Stypendia/ Nagrody:
2014
World Business Institute (World Business Institute).
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • KOZŁOWSKI ?. (2018), The Halo Effect in Banking: Evidence from Local Markets, FINANCE A UVER-CZECH JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE, 68(5), s.416-441
 • HRYCKIEWICZ-GONTARCZYK A., KOZŁOWSKI Ł. (2018), The consequences of liquidity imbalance: when net lenders leave interbank markets, JOURNAL OF FINANCIAL STABILITY, 36, s.82-97
 • Iwanowicz-Drozdowska M., JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł. (2018), SMEs' near-death experiences. Do local banks extend a helping, EMERGING MARKETS REVIEW, online, s.1-19
 • KOZŁOWSKI Ł., HRYCKIEWICZ-GONTARCZYK A. (2018), A horserace or boost in market power? Banking sector competition, International Review of Economics & Finance, online, s.1-19
 • Hasan I., JACKOWICZ K., Kowalewski O., KOZŁOWSKI Ł. (2018), The economic impact of changes in the local bank presence, REGIONAL STUDIES, online, s.1-14
 • JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł., Kowalewski O., Hasan I. (2017), The Economic Impact of Changes in the Local Bank Presence, IESEG SCHOOL OF MANAGEMENT WORKING PAPER SERIES, 2017- ACF-01, s.1-44
 • Hasan I., JACKOWICZ K., Kowalewski O., KOZŁOWSKI Ł. (2017), Politically connected firms in Poland and their access to bank financing, COMMUNIST AND POST-COMMUNIST STUDIES, 50(4), s.245-261
 • JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł., Kowalewski O., Hasan I. (2017), Do local banking market structures matter for SME financing and performance? New evidence from an emerging economy, JOURNAL OF BANKING & FINANCE, 79, s.142-158
 • JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł., Filip D. (2017), Influence of internet and social media presence on small, local banks’ market power, BALTIC JOURNAL OF ECONOMICS, 2, s.190-214
 • KOZŁOWSKI ?. (2016), Cooperative banks, the internet and market discipline, JOURNAL OF CO-OPERATIVE ORGANIZATION AND MANAGEMENT, 2, s.76-84
 • JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł., PODGÓRSKI B. (2016), The Distant Echo of Brexit: Did Exporters Suffer the Most?, Finance Research Letters, online 18 November 2016, s.1-8
 • KOZŁOWSKI ?. (2016), Synergy or downward competition? Interactions between small credit institutions in local markets, Finance Research Letters, 16, s.66-74
 • JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł. (2016), Which came first, the chicken or the egg? Banks and firms on local banking markets, FINANCE A UVER-CZECH JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE, 3, s.182-206
 • JACKOWICZ K., Kowalewski O., KOZŁOWSKI Ł., Roszkowska P. (2016), Issuing bonds, shares or staying private? Determinants of going public in an emerging economy, POST-COMMUNIST ECONOMIES, Published online: 12 Oct 2016, s.1-26
 • JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł., Kowalewski O. (2016), Depositor discipline through interest costs during good and bad times: The role of the guarantor of last resort, JOURNAL OF FINANCIAL SERVICES RESEARCH, published online: 10 October 2016, s.1-27
 • JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł., MIELCARZ P. (2016), Financial Constraints in Poland: The Role of Size and Political Connections, ARGUMENTA OECONOMICA, 1 (36), s.225-240
 • HRYCKIEWICZ-GONTARCZYK A., KOZŁOWSKI Ł. (2016), Banking business models and the nature of financial crisis, JOURNAL OF INTERNATIONAL MONEY AND FINANCE, 71, s.1-24
 • Allen F., JACKOWICZ K., Kowalewski O., KOZŁOWSKI Ł. (2015), Bank lending, crises, and changing ownership structure in Central and Eastern European countries, JOURNAL OF CORPORATE FINANCE, online 14 May 2015, s.1-51
 • KOZŁOWSKI ?. (2015), Wpływ konkurencji ze strony spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych na stabilność banków spółdzielczych. Analiza rynków lokalnych, BEZPIECZNY BANK, 4 (61), s.180-199
 • JACKOWICZ K., Kowalewski O., KOZŁOWSKI Ł. (2015), Depositor discipline during good and bad times: The role of the guarantor of last resort, WHARTON FINANCIAL INSTITUTIONS CENTER WORKING PAPER, February, s.1-54
 • JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł., KOWALEWSKI O. (2014), Indeksy dyscypliny rynkowej : propozycja nowego podejścia do pomiaru siły dyscypliny rynkowej w bankowości, BEZPIECZNY BANK, 3(56), s.7-49
 • JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł., Kowalewski O. (2014), Charakterystyki rynków lokalnych a decyzje banków dotyczące sieci placówek, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE, 10 (934), s.5-17
 • Hasan I., JACKOWICZ K., KOWALEWSKI O., KOZŁOWSKI Ł. (2014), Politically connected firms in Poland and their access to bank financing, BOFIT DISCUSSION PAPERS, 2, s.1-36
 • JACKOWICZ K., MIELCARZ P., KOZŁOWSKI Ł. (2014), Political connections and operational performance of non-financial firms: New evidence from Poland, EMERGING MARKETS REVIEW, 20, s.109-135
 • KOZŁOWSKI Ł., JACKOWICZ K., KOWALEWSKI O., Roszkowska P. (2014), Issuing bonds, shares or staying private? Determinants of going public in an emerging economy, WHARTON FINANCIAL INSTITUTIONS CENTER WORKING PAPER, 14-15, s.14-15
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • JACKOWICZ K., KOWALEWSKI O., KOZŁOWSKI Ł. (2013), Too- big-to-fail status and interest costs of banks. The evidence from Central European countries, ZARZĄDZANIE I FINANSE. JOURNAL OF MANAGEMENT AND FINANCE, 2 cz.1, s.208-220
 • Hasan I., JACKOWICZ K., KOWALEWSKI O., KOZŁOWSKI Ł. (2013), Market Discipline during Crisis: Evidence from Bank Depositors in Transition Countries, JOURNAL OF BANKING & FINANCE, 12, s.5436-5451
 • JACKOWICZ K., KOWALEWSKI O., KOZŁOWSKI Ł. (2013), The influence of political factors on commercial banks in Central European countries, JOURNAL OF FINANCIAL STABILITY, 4, s.759-777
 • Hasan I., JACKOWICZ K., KOWALEWSKI O., KOZŁOWSKI Ł. (2012), Market Discipline during Crisis: Evidence from Bank Depositors in Transition Countries, WORKING PAPER WHARTON FINANCIAL INTITUTIONS CENTER, 12-12, s.1-50
 • JACKOWICZ K., KOWALEWSKI O., KOZŁOWSKI Ł. (2012), Do depositors react to the conditions of banks' foreign owners? The univariate evidence from Central European countries, STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH, 109, s.137-144
 • KOWALEWSKI O., JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł. (2012), Stopa dochodu odsetkowego a cykl wyborczy, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 6(119), s.23-37
 • JACKOWICZ K., KOWALEWSKI O., KOZŁOWSKI Ł. (2011), The impact of electoral factors on commercial banks in CEEcountries, WHARTON FINANCIAL INSTITUTIONS CENTER WORKING PAPER, January, s.2-42
 • JACKOWICZ K., KOWALEWSKI O., KOZŁOWSKI Ł. (2011), The short and long term performance persistence in the Central European Banking Industry, Contemporary Economics (d. Współczesna Ekonomia), 4, s.2-14
 • JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł. (2010), Zarządzanie wynikiem finansowym w bankach z Europy Środkowo-Wschodniej związane z progowymi wartościami rentowności, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, wrzesień - październik, s.25-46
 • KOZŁOWSKI ?. (2008), Zmienność stopy odzysku w momencie niewypłacalności w świetle teoretycznego dorobku nauk finansowych, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4, s.36-47
 • KOZŁOWSKI ?. (2006), Wpływ czynników systematycznych na ryzyko niewypłacalności kredytobiorcy, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6, s.42-47
 • KOZŁOWSKI ?. (2006), Nieparametryczna estymacja rozkładu prawdopodobieństwa stóp odzysku z ekspozycji kredytowej na bazie krótkich szeregów czasowych, BANK I KREDYT, listopad-grudzień, s.67-80
 • KOZŁOWSKI Ł., Jagiełło R. (2006), Regresja logistyczna w ocenie wiarygodności kredytowej kontrahenta, STUDIA I PRACE - ZESZYTY NAUKOWE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW SGH, 67, s.73-87
 • KOZŁOWSKI ?. (2006), Zasady konstrukcji modelu dyskryminacyjnego identyfikującego ryzyko kredytowe, STUDIA I PRACE - ZESZYTY NAUKOWE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW SGH, 65, s.57-79
Monografie:
 • KOZŁOWSKI ?. (2016), Banki spółdzielcze a deponenci. Empiryczna analiza oddziaływań dyscyplinujących, Warszawa, POLTEXT
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KOZŁOWSKI ?. (2009), Analiza stopy odzysku w banku w warunkach ograniczonej dostępności danych, Warszawa, NARODOWY BANK POLSKI
Rozdziały w monografiach:
 • JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł. (2008), Analiza dynamiki rozkładów rentowności banków komercyjnych w Polsce z użyciem jądra stochastycznego w: Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju bankowości, Dziawgo L., Toruń, WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA, s.325-334
 • KOZŁOWSKI ?. (2006), Symulacja stóp odzysku z niewypłacalnej ekspozycji kredytowej techniką najbliższego sąsiedztwa w: Bankowość, J. Węcławski, Lublin, UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE, s.256-264
Działalność Naukowa
Projekty:
 • 2011–2012 Zachowania deponentów w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w okresie kryzysu
 • 2015–2017 Dyscyplina deponencka wobec banków spółdzielczych a rola pogłosek
 • 2015–2016 Wpływ lokalnych struktur rynku bankowego na finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw
 • 2013–2015 Dyscyplina deponencka a sytuacja finansowa państw
 • 2014–2017 Wpływ wycofywania się banków zagranicznych na działalność sektora bankowego
Udział w konferencjach:
 • 8th International Financial Engineering and Banking Society Conference, 2018
 • 23rd Annual Conference of the Multinational Finance Society, 2016
Członkostwo w organizacjach:
2016
, European Finance Association
2016
, Global Association of Risk Professionals | GARP
2016
, Multinational Finance Society