Wizytówkawyszukaj pracownika

mgr
JONATHAN SIDOR

Katedra Zarządzania

mgr JONATHAN SIDOR

CV
Zainteresowania badawcze:
  • teoria organizacji i zarządzania
  • zarządzanie
  • zarządzanie międzynarodowe
Publikacje naukowe
Rozdziały w monografiach:
  • SIDOR J., OLEJNICZAK T., PIKOS A. (2017), Prirazlomnoye w: Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Dominika Latusek-Jurczak, Warszawa, POLTEXT, s.475-494
Działalność Naukowa
Członkostwo w organizacjach:
2006–2007
, Student Goverment Freshman Leadership Council