Wizytówkawyszukaj pracownika

mgr
JONATHAN SIDOR

Katedra Zarządzania

mgr JONATHAN SIDOR

CV
Historia stanowisk naukowych:
2015
Wykładowca, Katedra Zarządzania, Akademia Leona Koźmińskiego
2011–2015
Asystent, Katedra Zarządzania, Akademia Leona Koźmińskiego
Zainteresowania badawcze:
  • teoria organizacji i zarządzania
  • zarządzanie międzynarodowe
  • zarządzanie
Publikacje naukowe
Rozdziały w monografiach:
  • SIDOR J., OLEJNICZAK T., PIKOS A. (2017), Prirazlomnoye w: Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Dominika Latusek-Jurczak, Warszawa, POLTEXT, s.475-494
Działalność Naukowa
Członkostwo w organizacjach:
2006–2007
, Student Goverment Freshman Leadership Council