Wizytówkawyszukaj pracownika

dr
WALDEMAR KARPA

Katedra Ekonomii

dr WALDEMAR KARPA

CV
Zainteresowania badawcze:
 • ekonometria
 • ekonomia
 • ekonomia rozwoju
 • polityka gospodarcza
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • KARPA W., Grginović A. (2019), Long-term perspective on venture capital investments in early stage life-science projects related to health care, ECONOMIC RESEARCH-EKONOMSKA ISTRAŽIVANJA, online, s.online
 • KARPA W., Nowakowski J. (2018), Estimating R&D Returns In Health Care Industry, JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE., vol. 26, no. 2/2018, s.34-46
 • KARPA W. (2017), The Effect of Low-Carbon Innovations on Reducing Environmental Threats to Health, Innovations. Journal of Innovation Economics & Management, 24, s.89-104
 • KARPA W., Nowakowski J. (2015), The innovative, demand-based organizationaldesign for efficient oncological care in Poland: a Voronoi diagram analysis, METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH, 1, s.126-136
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KARPA W., Despiney B. (2014), Estimating Economic Regional Effects of Euro 2012: Ex-ante and Ex-post Approach, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 1(124), s.3-15
 • KARPA W. (2014), Alternatywna metoda kalkulacji progu efektywności kosztowej w analizie farmakoekonomicznej na przykładzie grupy chorób niedokrwiennych serca, METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH, 4, s.17-25
 • KARPA W., LEŚNIOWSKA J. (2014), Efficiency of Health Care Systems: Stochastic Frontier Analysis Including Innovation Component, Prace naukowe im. Jana Długosza w Częstochowie Pragmata Tes Oikonomias, VIII, s.159-167
 • LEŚNIOWSKA J., KARPA W. (2013), Cross-border healthcare: an outlook for Polish medical services providers, ERNST-MORITZ-ARNDT UNIVERSITÄT GREIFSWALD WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHE DISKUSSIONSPAPIERE, 3, s.32-37
 • KARPA W., Despiney B. (2010), Estimating Economic Regional Effects of Euro 2012, CES Working Papers, 6, s.1-11
 • KARPA W., Despiney B. (2008), Why It Is So Hard? A History of Highway Concession Contracts in Poland, STUDIA EKONOMICZNE, 1-2, s.21-31
Monografie:
 • KARPA W. (2019), Osobliwości innowacji medycznych. Analiza ekonomiczna, Warszawa, Wydawnictwo POLTEXT
Rozdziały w monografiach:
 • Poupaux S., KARPA W. (2015), Burden of disese attributable to physical inactivity: the European evidence w: Moving Minds - Crossing Boundaries in Sport Science, Thomas Köneck3, Holger Preuß & Wolfgang I. Schöllhorn, s.65
Działalność Naukowa
Projekty:
 • 2014–2014 Instytucjonalne uwarunkowania alokacji zasobów i innowacyjnych rozwiązań w opiece zdrowotnej
 • 2013–2013 Bogactwo instytucjonalne nakładów na ochronę zdrowia i dostępność innowacyjnych rozwiązań na przykładzie choroby rzadkiej (stwardnienia guzowatego)
Udział w konferencjach:
 • 22nd Sport Scientific University Day, 2015
 • XVI Konferencja Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 2015
 • Skuteczna ochrona zdrowia. Jak uczynić ją opłacalną?, 2014
 • 89th Annual Conference of Western Economic Association International, 2014
 • XV Konferencja Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych 2014, 2014
 • II seminarium Recent Challenges of Health Care Management in Poland, 2014
 • Społeczne Aspekty Gospodarki Rynkowej, 2013
 • V Międzynarodowa Konferencja Społeczne Aspekty Gospodarki Rynkowej, 2013
 • III STATA Users Group Meeting, 2012
 • Public Economic Theory (PET11), 2011
 • 85th Annual Conference of Western Economic Association International, 2010
 • 83rd Annual Conference of Western Economic Association International, 2008
Członkostwo w organizacjach:
2006
, Association Française de Science Economique
2006
, Association for Public Economic Theory