Wizytówkawyszukaj pracownika

dr
WALDEMAR KARPA

Katedra Ekonomii

dr WALDEMAR KARPA

CV
Historia stanowisk naukowych:
2011
Adiunkt, Katedra Ekonomii, Akademia Leona Koźmińskiego
2009–2011
Post-doc, Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées ESNTA-ParisTech
2007–2009
Asystent/Adiunkt, Université Paris-Est Marne-La-Vallée
2004–2007
Doktorant, Centre d'Economie de la Sorbonne, Université de Paris I - Panthéon - Sorbonne
Wykłady gościnne na uniwersytetach zagranicznych lub krajowych:
2012
Ecole Nationale de Techniques avencees ENSTA-ParisTech, Francja
2010
Université Paris III Sorbonne Nouvelle, France
Publikacje naukowe
Rozdziały w monografiach:
  • Poupaux S., KARPA W. (2015), Burden of disese attributable to physical inactivity: the European evidence w: Moving Minds - Crossing Boundaries in Sport Science, Thomas Köneck3, Holger Preuß & Wolfgang I. Schöllhorn, -, s.65
Działalność Naukowa
Członkostwo w organizacjach:
2006
, Association Française de Science Economique
2006
, Association for Public Economic Theory
Innowacje dydaktyczne:
  • 2012 Modelowanie zjawisk gospodarczych