Wizytówkawyszukaj pracownika

dr
IWONA NOWAKOWSKA

Katedra Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki

dr IWONA NOWAKOWSKA

CV
Zainteresowania badawcze:
 • matematyka
 • statystyka
 • teoria gier
Staże:
2003
University of Albacete, Hiszpania
2002
Universitat de Valencia, Hiszpania
2001
University of Ioannina, Grecja
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • NOWAKOWSKA I., Nowakowski A. (2011), A dual dynamic programming for minimax optimal control problems governed by parabolic equation, OPTIMIZATION, 3, s.347-363
 • NOWAKOWSKA I. (2008), Dirichlet Problem for Semilinear Hyperbolic Equation –Multidimensional Case, JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS, Volume 338, Issue 2, s.771–783
 • NOWAKOWSKA I., Nowakowski A. (2005), Dirichlet problem for semilinear hyperbolic equation, NONLINEAR ANALYSIS: THEORY, METHODS & APPLICATIONS, 63, s.e43–e52
 • NOWAKOWSKA I. (2003), Czy Komputer Może Myśleć?, INNOWACJE W EDUKACJI AKADEMICKIEJ, czerwiec, s.-
 • NOWAKOWSKA I. (2003), The Dual Dynamic Programming and Production Analysis with Long Time Cost Function, WSEAS TRANSACTIONS ON MATHEMATICS, Issues: 1 and 2, s.7-12
 • NOWAKOWSKA I., Gonicka J. (2002), Koncepcja Twórczego Uczenia Matematyki, INNOWACJE W EDUKACJI AKADEMICKIEJ, czerwiec, s.-
 • NOWAKOWSKA I., Gonicka J. (2002), Internet a Nauczanie, INNOWACJE W EDUKACJI AKADEMICKIEJ, Numer Specjalny Nr 2/2002 (2), s.165 – 178
 • NOWAKOWSKA I. (2000), The Production Analysis by Dual Dynamic Programming, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, 152, s.149 – 159
Rozdziały w monografiach:
 • NOWAKOWSKA I., Nowakowski A. (2005), Difference Approximation of Hamilton Jacobi Equation. Convergence w: Proceedings of the WSEAS Conferences: 9th WSEAS International Conference on Systems ( ICS 2005), Sandberg Irwin W., Stevens Point, WORLD SCIENTIFIC AND ENGINEERING ACADEMY AND SOCIETY (WSEAS), s.Article No. 72
 • NOWAKOWSKA I. (2001), Approximation of Optimal Value. Stability w: Advances in Systems Science: Measurement, Circuits and Control, Mastorakis N.E., Pecorelli-Pers L.A., Kreta, WORLD SCIENTIFIC AND ENGINEERING SOCIETY PRESS, s.550 – 555
 • NOWAKOWSKA I. (1996), Introduction to the Differential Games w: Proceedings of 15th International Conference on Multivariate Statistical Analysis, MSA’96, Domański C., Korzeniewski J., Łódź, ABSOLWENT, s.221 – 231
Działalność Naukowa
Udział w konferencjach:
 • 15th International Conference on Multivariate Statistical Analysis’96, 1996