Wizytówkawyszukaj pracownika

dr ŁUKASZ MARKIEWICZ

dr
ŁUKASZ MARKIEWICZ

Katedra Psychologii Ekonomicznej

dr ŁUKASZ MARKIEWICZ

CV
Historia stanowisk naukowych:
2013–2016
Dyrektor Laboratorium, Laboratorium Badań Eksperymentalnych, Akademia Leona Koźmińskiego
2012
Adiunkt, Centrum Psychologii Ekonomicznej i Badań Decyzji, Akademia Leona Koźmińskiego
2012
Adiunkt, Katedra Psychologii Ekonomicznej, Akademia Leona Koźmińskiego
2011–2012
Postdoctoral Scholar, Business School, University of Sydney
2008–2009
Visiting Scholar, Columbia Business School, Columbia University
Zainteresowania badawcze:
 • zachowania konsumentów
 • finanse behawioralne
 • psychologia ekonomiczna
Staże:
2011
University of Sydney Bussines School, Australia
2008
Columbia University, Stany Zjednoczone
Stypendia/ Nagrody:
2012
nagroda Rektora ALK za innowacje organizacyjne i dydaktyczne (Rektor ALK).
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • MARKIEWICZ Ł., Czupryna M., Kubińska E. (2017), On the need for cognitive closure and judgmental trend forecasting, ARGUMENTA OECONOMICA CRACOVIENSIA, 17, s.21-32
 • MARKIEWICZ Ł., TYSZKA T., Kubińska E., GAWRYLUK K., ZIELONKA P. (2016), A belief in trend reversal requires access to cognitive resources, JOURNAL OF COGNITIVE PSYCHOLOGY, 1, s.1-15
 • Buczkowski R., Stolarski M., MARKIEWICZ Ł., Jochemczyk Ł., Pietrzak J. (2016), You Only Live Once: Present-hedonistic time perspective predicts risk propensity, PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES, 1, s.1-6
 • MARKIEWICZ ?. (2016), SYLWETKA: Richard H. Thaler, DECYZJE, 26, s.155-164
 • MARKIEWICZ Ł., Czekaj J., Czupryna M., Kubińska E. (2016), Technical analysis as a rational tool for profes-sional traders, but as intuition support for novices, in the light of dual processing theories, EMERGING MARKETS FINANCE AND TRADE, 52, s.1-16
 • Kubińska E., TYSZKA T., MARKIEWICZ Ł. (2015), Confounding dynamic risk taking propensity with a momentum prognostic strategy: the case of the Columbia Card Task (CCT), FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, 1073, s.1-7
 • MARKIEWICZ Ł., SAWICKI P. (2015), You Cannot be Partially Pregnant: A Comparison of Divisible and Nondivisible Outcomes in Delay and Probability Discounting Studies, PSYCHOLOGICAL RECORD, 66, s.1–8
 • SAWICKI P., BIAŁEK M., MARKIEWICZ Ł. (2015), Introducing conjoint analysis method into delayed lotteries studies: Its validity and time stability are higher than in adjusting, FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, vol.6 (23), s.1-10
 • MARKIEWICZ Ł., Kubińska E., Czupryna M. (2015), Deklaratywna a rzeczywista popularność analizy technicznej, KWARTALNIK KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO STUDIA I PRACE, 3, s.147-158
 • MARKIEWICZ Ł., Czupryna M., Kubińska E. (2015), What makes technical analysis popular, regardless of the efficiency of capital markets?, ARGUMENTA OECONOMICA CRACOVIENSIA, 12, s.53–66
 • Kubińska E., MARKIEWICZ Ł. (2015), Information use differences in hot and cold risk processing: When does information about probability count in the Columbia Card Task?, FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, 1727, s.1-11
 • MARKIEWICZ Ł., Kubińska E., Czupryna M. (2014), Conjoint jako metoda pomiaru preferencji odroczonych loterii – komunikat z badań, DECYZJE, 22, s.71-99
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • MARKIEWICZ Ł., Kubińska E. (2013), Dlaczego ulegamy efektowi dyspozycji?, ZESZYTY NAUKOWE - WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INFORMATYKI W KRAKOWIE, 9, s.1-12
 • MARKIEWICZ Ł., Weber E. (2013), DOSPERT's gambling risk-taking propensity scale predicts excessive stock trading., THE JOURNAL OF BEHAVIORAL FINANCE, 14(1), s.65-78
 • MARKIEWICZ Ł., Markiewicz-Żuchowska A. (2012), Skłonności poznawcze sędziego wpływające na wysokość wymierzonej kary, DECYZJE, 18, s.49-81
 • Kubińska E., MARKIEWICZ Ł. (2012), Pomiar ryzyka jako wyzwanie dla współczesnych finansów., ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA, SECTIO H: OECONOMIA, XLVI, s.7585
 • Kubińska E., MARKIEWICZ Ł. (2012), Różne podejścia do mierzenia ryzyka inwestycyjnego - perspektywa psychologiczna i finansowa., ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE (DAWNIEJ: ZESZYTY NAUKOWE - PRACE Z RÓŻNYCH DYSCYPLIN), 889, s.49-62
 • Kubińska E., MARKIEWICZ Ł., TYSZKA T. (2012), Disposition Effect Among Contrarian and Momentum Investors, THE JOURNAL OF BEHAVIORAL FINANCE, 3, s.224-235
 • Kubińska E., MARKIEWICZ Ł. (2012), Strategie prognostyczne a preferencja ryzyka u inwestorów giełdowych, PSYCHOLOGIA EKONOMICZNA, 1, s.40-58
 • Kubińska E., MARKIEWICZ Ł. (2009), Punkty odniesienia szerszej skali konta mentalnego uczestników gry giełdowej, DECYZJE, 12, s.79-96
 • Kubińska E., MARKIEWICZ Ł. (2008), Analiza decyzji inwestycyjnych uczestników gry giełdowej – skłonności wirtualnych inwestorów, inwestujących wirtualne środki, DECYZJE, 9, s.57-82
Rozdziały w monografiach:
 • MARKIEWICZ Ł., Kubińska E. (2014), Racjonalność postępowania inwestorów giełdowych w: Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce z perspektywy dwudziestolecia, Jan Czekaj, -, POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.189-218
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • MARKIEWICZ Ł., Kubińska E. (2013), Wpływ nadmiernej pewności siebie na ryzyko portfela inwestycyjnego w: Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem w działalności inwestycyjnej, Barczak, A.S., Tworek, P., Katowice, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.376-384
Działalność Naukowa
Projekty:
 • 2012–2013 Racjonalność a podejmowanie decyzji w przewodzie sądowym
 • 2016–2019 Spontaniczne oceny ryzyka: podobieństwa i różnice pomiędzy heurystyką afektu, utajonymi postawami i postawą wobec postrzeganego ryzyka
Redakcja czasopism naukowych:
 • 2012, Redaktor naukowy, PSYCHOLOGIA EKONOMICZNA
 • 2012, Redaktor tematyczny, PSYCHOLOGIA EKONOMICZNA
Udział w konferencjach:
 • The 27th APS Annual Convention, 2015
 • The International Convention of Psychological Science, 2015
 • International Conference on Time Perspective (ICTP), 2014
 • 28th International Congress of Applied Psychology, 2014
 • 1st International Conference Neoclassical and Behavioral Finance, 2014
 • The Biennial Conference of the International Society for Justice Research, 2014
 • VIII Konferencja „Psychologia ekonomiczna, 2014
 • EGPROC 2014, 2014
 • VII Konferencja „Psychologia ekonomiczna, 2013
 • Konferencja IAREP 2012 (International Association for Research in Economic) we Wrocławiu, 2012
 • VI Konferencja „Psychologia ekonomiczna, 2012
 • Center for Research on Environmental Decisions (CRED), 2012
 • XI Konferencja Naukowa Rynek Finansowy 2011, 2011
 • V Konferencja „Psychologia ekonomiczna”, 2011
 • 2nd mini-conference “Rationality, Behavior, Experiment, 2010
 • „Psychologiczne iekonomiczne wyzwania kryzysu gospodarczego”, 2010
 • „Psychologiczne i ekonomiczne wyzwaniakryzysu gospodarczego”, 2010
 • Kto bardziej ulega efektowi dyspozycji: kontrarianie czy momentowcy?, 2009
 • „Psychologia Ekonomiczna”, 2008
Członkostwo w organizacjach:
2008
, Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej
2005
, Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii
Innowacje dydaktyczne:
 • 2009 Laureat konkursu na Mazowieckie Stypendium Doktoranckie przyznane z Europejskiego Funduszu Społecznego (ESF) i Budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.6 "Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer
 • 2001 Laureat konkursu na stypendium Ministra Edukacji Narodowej za szczególne osiągnięcia w pracy naukowej
Informacje Dodatkowe
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2013
-, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie