Wizytówkawyszukaj pracownika

mgr ANNA  PAŁYGA

mgr
ANNA PAŁYGA

Katedra Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki

mgr ANNA PAŁYGA

CV
Stypendia/ Nagrody:
2017
Nagroda Rektora ALK (Rektor ALK).
2016
2016 Best Student Paper Award (Association for Business Simulation and Experiential Learning).
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
  • MAZUREK G., KORZYŃSKI P., GÓRSKA A., PAŁYGA A. (2020), Mission Statements in FT Ranked European Business Schools – A Content Analysis, EUROPEAN RESEARCH STUDIES JOURNAL, Vol. XXIII, Issue 1, s.639-649
  • PAŁYGA A., WARDASZKO M. (2016), Process-Oriented Research Method for Teamwork Effectiveness Assessment in Business Simulation Games, DEVELOPMENTS IN BUSINESS SIMULATIONS AND EXPERIENTIAL LEARNING, 1, s.233-239
  • PAŁYGA A., WARDASZKO M. (2015), Teamwork Effectiveness in the Face of Self-Knowledge Regarding the Preferred Team Role in Business Simulation Games, DEVELOPMENTS IN BUSINESS SIMULATIONS AND EXPERIENTIAL LEARNING, -, s.145
Rozdziały w monografiach:
  • PAŁYGA A., WARDASZKO M. (2018), A Management Model for Effective Team Communication in Business Simulation Games w: Intersections in Simulation and Gaming. ISAGA 2016, SimTecT 2016. Lecture Notes in Computer Science, Naweed A., Wardaszko M., Leigh E., Meijer S., SPRINGER, s.43-57
  • PAŁYGA A. (2018), Preferred Team Roles and Communication Patterns in Teamwork – Is There a Formula for Effectiveness? – Case Study Analysis w: Simulation Gaming. Applications for Sustainable Cities and Smart Infrastructures. ISAGA 2017. Lecture Notes in Computer Science, Lukosch H., Bekebrede G., Kortmann R., SPRINGER, s.75-89
  • PAŁYGA A., WARDASZKO M. (2016), A Management Model for Effective Team Communication in Business Simulation Games w: Congress Proceedings - Australasian Simulation Congress 2016, Michael Monaghan, Melbourne, Simulation Australasia, s.578-588
Działalność Naukowa
Projekty:
  • 2017–2020 Zarządzanie efektywnością komunikacyjną zespołów w sytuacji rozwiązywania dynamicznych zadań o wysokim poziomie złożoności
Udział w konferencjach:
  • Australasian Simulation Congress, ISAGA 2016, 2016
  • 43rd Annual ABSEL Conference 2016, 2016