Wizytówkawyszukaj pracownika

mgr ANNA  PAŁYGA

mgr
ANNA PAŁYGA

Katedra Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki

mgr ANNA PAŁYGA

CV
Historia stanowisk naukowych:
2015
Asystent, Katedra Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki, Akademia Leona Koźmińskiego
Pełnione funkcje organizacyjne i akademickie:
2017.03
Rada Powiernicza, Akademia Leona Koźmińskiego
Stypendia/ Nagrody:
2017
Nagroda Rektora ALK (Rektor ALK).
2016
2016 Best Student Paper Award (Association for Business Simulation and Experiential Learning).
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
  • PAŁYGA A., WARDASZKO M. (2016), Process-Oriented Research Method for Teamwork Effectiveness Assessment in Business Simulation Games, DEVELOPMENTS IN BUSINESS SIMULATIONS AND EXPERIENTIAL LEARNING, 1, s.233-239
  • PAŁYGA A., WARDASZKO M. (2015), Teamwork Effectiveness in the Face of Self-Knowledge Regarding the Preferred Team Role in Business Simulation Games, DEVELOPMENTS IN BUSINESS SIMULATIONS AND EXPERIENTIAL LEARNING, -, s.145
Rozdziały w monografiach:
  • PAŁYGA A., WARDASZKO M. (2016), A Management Model for Effective Team Communication in Business Simulation Games w: Congress Proceedings - Australasian Simulation Congress 2016, Michael Monaghan, Melbourne, Simulation Australasia, s.578-588
Działalność Naukowa
Projekty krajowe:
  • 2017.07.07–2020.07.07 Zarządzanie efektywnością komunikacyjną zespołów w sytuacji rozwiązywania dynamicznych zadań o wysokim poziomie złożoności
Udział w konferencjach:
  • Australasian Simulation Congress, ISAGA 2016, 2016
  • 43rd Annual ABSEL Conference 2016, 2016
Informacje Dodatkowe
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2017.03
Rada Powiernicza, Akademia Leona Koźmińskiego