Wizytówkawyszukaj pracownika

dr hab.
MONIKA GOLONKA

Katedra Zarządzania

dr hab. MONIKA GOLONKA

CV
Historia stanowisk naukowych:
2018
Starszy wykładowca, Katedra Zarządzania, Akademia Leona Koźmińskiego
2014
Adiunkt, Centrum Badań nad Azją, Akademia Leona Koźmińskiego
2011–2018
Adiunkt, Katedra Zarządzania, Akademia Leona Koźmińskiego
Zainteresowania badawcze:
 • strategie organizacji
 • zarządzanie strategiczne
 • zarządzanie międzynarodowe
 • instytucjonalne otoczenie biznesu
 • konkurencja
Staże:
2015
University of Goteborg, Szwecja
2013
ISTANBUL KÜLTÜR UNIVERSITY, Turcja
Stypendia/ Nagrody:
2018
Redakcja serwisu Granice.pl (Granice.pl).
2012
International Academy of Management and Business, Award - the best manuscript by young scholar (International Academy of Management and Business).
2011
Nagroda w konkursie na pracę naukową organizowanym przez Academy of Management, USA (Academy of Management).
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • GOLONKA M. (2017), Cooperation of high-tech firms with public institutions in Poland: Managerial perspective, CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN JOURNAL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS, 1, s.49-62
 • GOLONKA M. (2016), Interfirm Cooperation Strategy of Hyper-Growthand Stable-Growth ICT Firms in Sweden, JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE., 4/2016, s.70-87
 • GOLONKA M., LATUSEK-JURCZAK D. (2016), Alliance portfolio formation and configuration by small and medium ICT firms: Uncertainty, growth and managerial perspective, BALTIC JOURNAL OF MANAGEMENT, 1, s.65-88
 • GOLONKA M. (2015), Huawei: chińska firma produkcyjna, która została globalnym liderem ICT, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XVI, ZESZYT 3, s.43-56
 • GOLONKA M. (2015), Proactive cooperation with strangers: Enhancing complexity of the ICT firms’ alliance portfolio and their innovativeness, European Management Journal, 3, s.168-178
 • GOLONKA M., PIOTROWSKA K. (2015), Interfirm cooperation: are the existing theories relevant for small enterprises?, JOURNAL OF MANAGEMENT AND TRAINING FOR INDUSTRIES, 1, s.27-37
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • GOLONKA M. (2013), External Factors Infl uencing Interorganizational Collaboration:The Strategic Perspective, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, Vol. 22, No. 3(122), s.15-29
 • GOLONKA M. (2013), Emerging Asian ICT Global Players: Natural Born Collaborators or Stuck With Aliens?, INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS, Vol. 4 Issue 1, s.63-75
 • GOLONKA M. (2013), Interfirm collaboration in a cultural context: insight from the research on the ICT industry in Poland, INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC POLICY IN EMERGING ECONOMIES, Vol. 6, No. 2, s.122-140
 • GOLONKA M., RZĄDCA R. (2013), Does a Connection Exist Among National Culture, Alliance Strategy, and Leading ICT Firms' Performance?, JOURNAL OF BUSINESS ECONOMICS AND MANAGEMENT, 6, s.395-412
 • GOLONKA M. (2013), The Alliance Strategy and Firms' Performance: Insight From Research On The ICT Industry, JOURNAL OF INTERNATIONAL BUSINESS RESEARCH, 1, s.67-77
 • GOLONKA M. (2012), Alianse, portfolia, sieci-strategiczne zarządzanie relacjami, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 4/2012, s.60-72
 • GOLONKA M. (2012), Konwergencja, konsolidacja, koopetycja - jak zmienia się branża technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 3/2012, s.33-36
 • GOLONKA M. (2012), Strategie kooperacji. Jak to robią globalni liderzy ICT, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 10, s.37-40
 • GOLONKA M. (2011), UWARUNKOWANIA KULTUROWE A POWIĄZANIA MIĘDZYFIRMOWE W SEKTORACH GLOBALNYCH. PERSPEKTYWA EMPIRYCZNA., Wydawnictwa Naukowe WSB w Gdańsku, 12, s.13-30
Monografie:
 • GOLONKA M. (2014), Zarządzanie z przewagą sztuki, Warszawa, WOLTERS KLUWER
Rozdziały w monografiach:
 • GOLONKA M. (2017), InTelco: innowacyjne rozwiązania z Polski? w: Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Dominika Latusek-Jurczak, Warszawa, POLTEXT, s.37-40
 • GOLONKA M., Bodio M. (2016), Corporate Entrepreneurship: Manager Initiatives Leading to a Reduction of Knowledge Leakages in Strategic Alliances w: Exploring Entrepreneurship: Inspirations from the Field, Gudkova Svetlana, -, POLTEXT, s.151-170
 • GOLONKA M. (2014), Współpraca międzyorganizacyjna jako strategia umiędzynarodowienia przedsiębiorstw w: Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu, Andrzej K. Koźmiński, Dominika Latusek-Jurczak, -, OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.440-478
 • GOLONKA M. (2014), Interfirm cooperation and uncertainty: a study in the ICT industry w: Proceedings of the 11th International Academic Conference, -, Reykjavik, International Institute of Social and Economic Sciences (IISES), s.109-128
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • GOLONKA M. (2013), Interfirm Cooperation in a Cultural Context. Insight From The Research on The ICT Industry in Poland w: Rethinking Business and Economic Issues from Interdisciplinary Perspectives: Evolutions and New Solutions, SIBR-UniKL, Kuala Lumpur, Society of Interdisciplinary Business Research, s.13-109
 • GOLONKA M. (2013), Rozwój międzynarodowy i współpraca międzyorganizacyjna firm z sektora teleinformatycznego w Polsce w: Problemy zarządzania przedsiębiorstwem w wybranych sektorach gospodarki, Iwaszczuk N., Kraków, WYDAWNICTWA AGH, s.130-146
 • GOLONKA M. (2013), Interfirm Collaboration in The ICT Industry in Poland: Winners And The Average Performers w: Contemporary Issues in Economy - Growth Perspectives in Europe?, Balcerzak A.P., Toruń, POLISH ECONOMIC SOCIETY & INSTITUTE OF ECONOMIC RESEARCH, s.191-191
 • GOLONKA M. (2012), Strategie konkurowania i współpracy w globalnym sektorze teleinformatycznym w: Budowanie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa w dobie globalnego kryzysu, Balcerzak, A., Moszyński M, Toruń, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.145-164
 • GOLONKA M., RZĄDCA R. (2011), The Impact of Culture and Alliance Strategy on Firms’ Performance in Global ICT Industry w: Changing Perspective of Management:Revisit the Existing and Explore the Novel Ideas, Prof. Dr. Dev Raj Adhikari, Dr. Dhruba Kumar Gautam, Nepal, Buddha Academic Enterprises Pvt. Ltd, s.157-159
 • GOLONKA M. (2010), Determinants of International Competitiveness. West versus East. w: Policies for Improving Growth Potential: International Perspective, Balcerzak A., Toruń, WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA, s.255-271
 • GOLONKA M. (2009), Konkurowanie a współpraca w sektorach globalnych na przykładzie branży telekomunikacyjnej. w: Przedsiębiorstwo w warunkach globalnej konkurencji, Adam Balcerzak, Elżbieta Rogalska, Toruń, ADAM MARSZAŁEK WYDAWNICTWO, s.221-230
Działalność Naukowa
Projekty:
 • 2015–2016 Creation of interfirm ties in knowledge and technology - intensive industries in Sweden
 • 2011–2013 Alians jako strategia rozwoju polskich przedsiębiorstw w sektorach technologio i wiedzo- intensywnych: współpraca interkulturowa
 • 2008–2011 Alians jako strategia konkurowania w sektorach globalnych na przykładzie branży teleinformatycznej (ICT)
Redakcja czasopism naukowych:
 • 2014, Członek rady redakcyjnej, MANAGEMENT DECISION
 • 2014, Edytor, JOURNAL OF MANAGEMENT AND TRAINING FOR INDUSTRIES
Udział w konferencjach:
 • BAM2016 Conference:Thriving in Turbulent Times, 2016
 • 2015 International Business & Education Conference in New York City, 2015
 • EURAM 2015: Conference: Uncertainty is a great opportunity, 2015
 • Reykjavik 11th Academic Conference, 2014
 • The 7th FINT Workshop on Trust Within and Between Organizations, 2013
 • Contemporary Issues in Economy, 2013
 • SIBR CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY BUSINESS & ECONOMICS RESEARCH, 2013
 • Zarządzanie przedsiebiorstwem teoria i praktyka, 2012
 • Proceedingsof theThe 12th IAMB Conference: Management in Turbulent Times and Returning Economic Crisis, 2012
 • 2011 Academy of Management conference West meets East, 2011
 • Contemporary Issues in Economy: After the Crisis?, 2011
 • Changing Perspectives of Management: Revisit the Existing and Explore the Novel Ideas, 2011
 • Contemporary Issues in Economy, 2011
 • Contemporary Issues in Economy, 2008
Członkostwo w organizacjach:
2016
, British Academy of Management
2012–2013
, Academy for Studies in International Business
2012
, International Academy of Management and Business
2011
, Academy of Management
Innowacje dydaktyczne:
 • 2012
Informacje Dodatkowe
Działalność społeczna:
2012
Globalnie.org,
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2012
Komisja ds zapewnienia jakości, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek