Wizytówkawyszukaj pracownika

dr hab. ŁUKASZ  GRUSZCZYŃSKI

dr hab.
ŁUKASZ GRUSZCZYŃSKI

Katedra Prawa Międzynarodowego i Unii Europejskiej

dr hab. ŁUKASZ GRUSZCZYŃSKI

Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
  • GRUSZCZYŃSKI Ł., Arcuri A., Herwig A. (2011), Independence of Experts and Standards for Evaluation of Scientific Evidence under the SPS Agreement - New Directions in the SPS Case Law, THE EUROPEAN JOURNAL OF RISK REGULATION, 2, s.183-188
  • GRUSZCZYŃSKI Ł., Arcuri A., Herwig A. (2010), Global Governance of Risk: WTO, Codex Alimentarius and Private Standards - a report on the 19th SRA - Europe Annual Conference, THE EUROPEAN JOURNAL OF RISK REGULATION, 3, s.280-285
  • GRUSZCZYŃSKI ?. (2009), EC Incentive Arrangements for Suitainable Development and Good Governance and WTO Law, POLISH YEARBOOK OF INTERNATIONAL LAW, XXVIII, s.219
  • GRUSZCZYŃSKI ?. (2008), The SPS Agreement within the Framework of WTO Law. The Rugh Guide to the Agreement's Applicability, THE ICFAI UNIVERSITY JOURNAL OF INTERNATIONAL BUSINESS LAW, 7(4), s.-
Monografie:
  • GRUSZCZYŃSKI ?. (2010), Regulating Health and Environmental Risk under WTO Law. A Critical Analysis of the SPS Agreement, Londyn, OXFORD UNIVERSITY PRESS
Rozdziały w monografiach:
  • GRUSZCZYŃSKI ?. (2010), Swoboda przepływu towarów a bariery o charakterze pozataryfowym w prawie Światowej Organizacji Handlu w: Swoboda przepływu towarów, Barcz J., Warszawa, INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO, s.-
Działalność Naukowa
Członkostwo w organizacjach:
2010
, Europejskie Stowarzyszenie Prawa Międzynarodowego
2008
, Stowarzyszenie Międzynarodowego Prawa Gospodarczego