Wizytówkawyszukaj pracownika

dr hab. ŁUKASZ GRUSZCZYŃSKI

dr hab.
ŁUKASZ GRUSZCZYŃSKI

Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej

dr hab. ŁUKASZ GRUSZCZYŃSKI

Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • GRUSZCZYŃSKI ?. (2020), The COVID-19 Pandemic and International Trade: Temporary Turbulence or Paradigm Shift?, THE EUROPEAN JOURNAL OF RISK REGULATION, online, s.online
 • GRUSZCZYŃSKI Ł., Melillo M. (2020), The Vaping Crises in the United States: A Regulatory Failure?, THE EUROPEAN JOURNAL OF RISK REGULATION, Vol. 11, Issue 1, s.131-140
 • GRUSZCZYŃSKI Ł., Lawrence J. (2018), Trump, International Trade and Populism, NETHERLANDS YEARBOOK OF INTERNATIONAL LAW, 49, s.19-44
 • GRUSZCZYŃSKI Ł., Melillo M. (2018), The FCTC and its role in WTO law: Some remarks on the WTO plain packaging report, THE EUROPEAN JOURNAL OF RISK REGULATION, vol. 9 iss.3, s.564-574
 • GRUSZCZYŃSKI ?. (2018), The EU regime for e-cigarettes: A rationale compromise or regulatory failure?, JOURNAL OF HEALTH INEQUALITIES, 4 (2), s.62-67
 • GRUSZCZYŃSKI ?. (2017), COPing with the global tobacco epidemic: FCTC COP7 and its implications, EUROPEAN JOURNAL OF RISK REGULATION, vol. 8 iss. 2, s.428-436
 • GRUSZCZYŃSKI ?. (2015), Tobacco and International Trade: Recent Activities of the FCTC Conference of the Parties, JOURNAL OF WORLD TRADE, vol. 49 iss.4, s.665-684
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • ZIÓŁKOWSKI M., GRUSZCZYŃSKI Ł. (2014), Projekt nowej dyrektywy tytoniowej w świetle postanowień Konstytucji RP, STUDIA PRAWNICZE, 1, s.73–111
 • GRUSZCZYŃSKI Ł., Vadi V. (2013), Standards of Review in International Investment Law and Arbitration: Multilevel Governance and the Commonweal, JOURNAL OF INTERNATIONAL ECONOMIC LAW, 16 (3), s.613-
 • WRÓBEL A., GRUSZCZYŃSKI Ł. (2011), Dochodzenie przez podmioty prywatne odszkodowania od Skarbu Państwa w przypadku niewykonania przez Polskę rekomendacji WTO jako instrument zapewnienia ich skuteczności, Wolters Kluwer Polska, -, s.-
 • GRUSZCZYŃSKI Ł., Arcuri A., Herwig A. (2011), Independence of Experts and Standards for Evaluation of Scientific Evidence under the SPS Agreement - New Directions in the SPS Case Law, THE EUROPEAN JOURNAL OF RISK REGULATION, 2, s.183-188
 • GRUSZCZYŃSKI Ł., Arcuri A., Herwig A. (2010), Global Governance of Risk: WTO, Codex Alimentarius and Private Standards - a report on the 19th SRA - Europe Annual Conference, THE EUROPEAN JOURNAL OF RISK REGULATION, 3, s.280-285
 • GRUSZCZYŃSKI ?. (2009), EC Incentive Arrangements for Suitainable Development and Good Governance and WTO Law, POLISH YEARBOOK OF INTERNATIONAL LAW, XXVIII, s.219
 • GRUSZCZYŃSKI ?. (2008), The SPS Agreement within the Framework of WTO Law. The Rugh Guide to the Agreement's Applicability, THE ICFAI UNIVERSITY JOURNAL OF INTERNATIONAL BUSINESS LAW, 7(4), s.-
Monografie:
 • GRUSZCZYŃSKI ?. (2019), The Regulation of E-cigarettes: International, European and National Challenges, Cheltenham, Edward Elgar Publishing
 • GRUSZCZYŃSKI Ł., Werner W. (2015), Deference in International Courts and Tribunals: Standard of Review and Margin of Appreciation, Oxford University Press
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • GRUSZCZYŃSKI ?. (2010), Regulating Health and Environmental Risk under WTO Law. A Critical Analysis of the SPS Agreement, Londyn, Oxford University Press
Rozdziały w monografiach:
 • GRUSZCZYŃSKI ?. (2020), The role of IEL dispute settlement bodies in reinforcing the sovereign rights of States in the field of tobacco control w: Human Rights and Tobacco Control, M.E.C. Gispen, B.C.A. Toebes, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, s.w druku
 • PUDŁO-JAREMEK A., GRUSZCZYŃSKI Ł. (2019), Regulating e-cigarettes at the EU level w: THE REGULATION OF E-CIGARETTES. International, European and National Challenges, Ł. Gruszczyński, Edward Elgar Publishing, s.150-174
 • GRUSZCZYŃSKI Ł., Menkes M. (2017), Legality of the EU trade sanctions imposed on the Russian Federation under WTO law w: The Case of Crimea’s Annexation under International Law, W. Czapliński, S. Dębski, R. Tarnogórski, K. Wierczyńska, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, s.237-257
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • GRUSZCZYŃSKI ?. (2010), Swoboda przepływu towarów a bariery o charakterze pozataryfowym w prawie Światowej Organizacji Handlu w: Swoboda przepływu towarów, Barcz J., Warszawa, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, s.-
Działalność Naukowa
Członkostwo w organizacjach:
2010
, Europejskie Stowarzyszenie Prawa Międzynarodowego
2008
, Stowarzyszenie Międzynarodowego Prawa Gospodarczego