Wizytówkawyszukaj pracownika

mgr MAŁGORZATA ĆWIL

mgr
MAŁGORZATA ĆWIL

Katedra Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki

mgr MAŁGORZATA ĆWIL

CV
Stypendia/ Nagrody:
2018
Best Presentation Award, International Conference on Learning and Teaching 2018 (International Conference on Learning and Teaching).
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • ĆWIL M. (2019), Teacher's Attitudes towards Electronic Examination - A Qualitative Perspective, International Journal of Learning and Teaching, vol. 5 no. 1, s.77-82
 • JAKUBOWSKI M., WARDASZKO M., ĆWIL M., WINNICZUK A., PODGÓRSKI B. (2019), Building a serious VR game for soft-skill learning – lessons learned, DEVELOPMENTS IN BUSINESS SIMULATIONS AND EXPERIENTIAL LEARNING, 46, s.140-153
Rozdziały w monografiach:
 • ĆWIL M. (2019), Simulation games as a framework to conduct scientific experiments – the example of prospect theory research w: Proceedings of 50th International Simulation and Gaming Association Conference - SIMULATION & GAMING. THROUGH TIMES AND ACROSS DISCIPLINES, M. Wardaszko, Warszawa, KOZMINSKI UNIVERSITY, s.248-260
 • ĆWIL M., WARDASZKO M., Dąbrowski K., Chojecki P. (2019), Empirical Studies on the Role of Matchmaking in Mobile Esports Player Engagement w: Neo-Simulation and Gaming Toward Active Learning, Hamada, R., Soranastaporn, S., Kanegae, H., Dumrongrojwatthana, P., Chaisanit, S., Rizzi, P., Dumblekar, V., SPRINGER, s.269-281
 • ĆWIL M., JAKUBOWSKI M., WINNICZUK A., WARDASZKO M., PODGÓRSKI B. (2019), Cicero VR - Public Speaking Training Tool and an Attempt to Create Positive Social VR Experience w: Virtual, Augmented and Mixed Reality. Applications and Case Studies. HCII 2019. Lecture Notes in Computer Science, J. Chen, G. Fragomeni, SPRINGER, s.297-311
 • ĆWIL M., Bartnik W. (2019), Physically Extended Virtual Reality (PEVR) as a New Concept in Railway Driver Training w: Virtual, Augmented and Mixed Reality. Applications and Case Studies. HCII 2019. Lecture Notes in Computer Science, J. Chen, G. Fragomeni, SPRINGER, s.230-242
 • WARDASZKO M., ĆWIL M., Dąbrowski K., Chojecki P. (2019), Analysis of Matchmaking Optimization Systems Potential in Mobile Esports w: Proceedings of the 52nd Hawaii International Conference on System Sciences, HICSS, HICSS, s.2468-2475
 • ĆWIL M., Bartnik W. (2017), Continuous Feedback as a Key Component of Employee Motivation Improvement - A Railway Case Study based on the Placebo Effect w: Proceedings of the 50th Hawaii International Conference on System Sciences, HICSS, Waikoloa, Hawaii, HICSS, s.1278-1287
 • ĆWIL M., Bartnik W. (2016), Supporting Energy Efficient Train Operation by Using Gamification to Motivate Train Drivers w: Congress Proceedings - Australasian Simulation Congress, -, Victoria, Simulation Australasia, s.152-159
 • ĆWIL M., STRUMIŃSKA-KUTRA M., ROK B. (2016), Innowacje społeczne w miejscu pracy a jakość życia zawodowego w Polsce w: Innowacje w miejscu pracy. Pomiędzy efektywnością a jakością życia zawodowego, Marta Strumińska-Kutra, Bolesław Rok, Warszawa, POLTEXT, s.235-268
 • ĆWIL M., Bartnik W. (2016), Koncepcja zastosowania symulatora opartego o technologię wirtualnej rzeczywistości do szkolenia maszynistów w zakresie efektywnego energetycznie prowadzenia pociągu w: Innowacje w polskiej nauce w obszarze matematyki i informatyki. Przegląd aktualnej praktyki badawczej, Koźmiński Ł., Doskocz J., Kardasz P., Wrocław, Wydawnictwo Nauka i Biznes, s.95-102
Działalność Naukowa
Udział w konferencjach:
 • 48th International Simulation and Gaming Association's Conference, 2017
 • Jakość życia zawodowego. Klimat etyczny i innowacyjny miejsca pracy, 2016
 • III Ogólnopolska Konferencja Innowacyjnych Projektów Badawczych, 2016
 • Australasian Simulation Congress, ISAGA, 2016