Wizytówkawyszukaj pracownika

mgr
MAŁGORZATA ĆWIL

Katedra Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki

mgr MAŁGORZATA ĆWIL

CV
Historia stanowisk naukowych:
2017
Asystent, Centrum Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu, Akademia Leona Koźmińskiego
2014
Asystent, Katedra Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki, Akademia Leona Koźmińskiego
2014–2017
Asystent, Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych, Akademia Leona Koźmińskiego
Stypendia/ Nagrody:
2018
Best Presentation Award, International Conference on Learning and Teaching 2018 (International Conference on Learning and Teaching).
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
  • ĆWIL M. (2019), Teacher's Attitudes towards Electronic Examination - A Qualitative Perspective, International Journal of Learning and Teaching, 1, s.77-82
Rozdziały w monografiach:
  • WARDASZKO M., ĆWIL M., Dąbrowski K., Chojecki P. (2019), Analysis of Matchmaking Optimization Systems Potential in Mobile Esports w: Proceedings of the 52nd Hawaii International Conference on System Sciences, HICSS, HICSS, s.2468-2475
  • ĆWIL M., Bartnik W. (2017), Continuous Feedback as a Key Component of Employee Motivation Improvement - A Railway Case Study based on the Placebo Effect w: Proceedings of the 50th Hawaii International Conference on System Sciences, HICSS, Waikoloa, Hawaii, HICSS, s.1278-1287
  • ĆWIL M., Bartnik W. (2016), Supporting Energy Efficient Train Operation by Using Gamification to Motivate Train Drivers w: Congress Proceedings - Australasian Simulation Congress, -, Victoria, Simulation Australasia, s.152-159
  • ĆWIL M., STRUMIŃSKA-KUTRA M., ROK B. (2016), Innowacje społeczne w miejscu pracy a jakość życia zawodowego w Polsce w: Innowacje w miejscu pracy. Pomiędzy efektywnością a jakością życia zawodowego, Marta Strumińska-Kutra, Bolesław Rok, Warszawa, POLTEXT, s.235-268
  • ĆWIL M., Bartnik W. (2016), Koncepcja zastosowania symulatora opartego o technologię wirtualnej rzeczywistości do szkolenia maszynistów w zakresie efektywnego energetycznie prowadzenia pociągu w: Innowacje w polskiej nauce w obszarze matematyki i informatyki. Przegląd aktualnej praktyki badawczej, Koźmiński Ł., Doskocz J., Kardasz P., Wrocław, Wydawnictwo Nauka i Biznes, s.95-102
Działalność Naukowa
Udział w konferencjach:
  • 48th International Simulation and Gaming Association's Conference, 2017
  • Jakość życia zawodowego. Klimat etyczny i innowacyjny miejsca pracy, 2016
  • III Ogólnopolska Konferencja Innowacyjnych Projektów Badawczych, 2016
  • Australasian Simulation Congress, ISAGA, 2016