Wizytówkawyszukaj pracownika

mgr
MAŁGORZATA ĆWIL

Katedra Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki

mgr MAŁGORZATA ĆWIL

Publikacje naukowe
Rozdziały w monografiach:
  • ĆWIL M., Bartnik W. (2016), Supporting Energy Efficient Train Operation by Using Gamification to Motivate Train Drivers w: Congress Proceedings - Australasian Simulation Congress, -, Victoria, Simulation Australasia, s.152-159
  • ĆWIL M., Bartnik W. (2016), Koncepcja zastosowania symulatora opartego o technologię wirtualnej rzeczywistości do szkolenia maszynistów w zakresie efektywnego energetycznie prowadzenia pociągu w: Innowacje w polskiej nauce w obszarze matematyki i informatyki. Przegląd aktualnej praktyki badawczej, Koźmiński Ł., Doskocz J., Kardasz P., Wrocław, Wydawnictwo Nauka i Biznes, s.95-102
  • ĆWIL M., STRUMIŃSKA-KUTRA M., ROK B. (2016), Innowacje społeczne w miejscu pracy a jakość życia zawodowego w Polsce w: Innowacje w miejscu pracy. Pomiędzy efektywnością a jakością życia zawodowego, Marta Strumińska-Kutra, Bolesław Rok, Warszawa, POLTEXT, s.235-268
Działalność Naukowa
Udział w konferencjach:
  • 48th International Simulation and Gaming Association's Conference, 2017
  • Jakość życia zawodowego. Klimat etyczny i innowacyjny miejsca pracy, 2016
  • Australasian Simulation Congress, ISAGA, 2016
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka: