Wizytówkawyszukaj pracownika

dr
JOANNA BUCHALSKA

Katedra Prawa Cywilnego

dr JOANNA BUCHALSKA

CV
Zainteresowania badawcze:
 • prawo
 • prawo autorskie
 • prawo cywilne
 • prawo UE
Staże:
2016
Max- Planck Institut, Niemcy
Stypendia/ Nagrody:
2015
Nagroda specjalna Rektora za prace badawcze (Akademia Leona Koźmińskiego).
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • BUCHALSKA J. (2018), The surname as a trademark: ‘selling’ your identity in a fashion area. A comparative analyses between EU and US law, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO. PRACE Z PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ (DAWNIEJ: PRACE INSTYTUTU PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ UJ), 4, s.44-56
 • BUCHALSKA J. (2018), Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 2 lutego 2017 r., I CSK 778/15 Glosa, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 2, s.12-34
 • BUCHALSKA J. (2018), Oberster Gerichtshof 3.2.2017 - II CSK 400/16, Grur Int Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 6/2018, s.580-589
 • BUCHALSKA J. (2017), Star Athletica v. Varsity Brands - nowe wyzwanie dla fashion law, THEMIS POLSKA NOVA, 1(12), s.86-100
 • BUCHALSKA J. (2017), Dzierżawa urządzeń przesyłowych a możliwość ustanowienia służebności przesyłu, MONITOR PRAWNICZY, 21, s.1154-1163
 • BUCHALSKA J. (2017), Ochrona renomowanego znaku towarowego. Uwagi na gruncie wyroku Sądu Najwyższego i CSK 778/15, ROCZNIKI NAUK PRAWNYCH, XXVII, s.4
 • BUCHALSKA J. (2016), Pseudonim jako znak towarowy, ROCZNIKI NAUK PRAWNYCH, 1, s.7-26
 • BUCHALSKA J. (2016), Fashion Law: A New Approach?, THE QUEEN MARY LAW JOURNAL, 8, s.13-26
 • BUCHALSKA J., CHMIELEWSKI K., DOCZEKALSKA A. (2015), The concept of corporate reputation in marketing and polish law - the search for interdisciplinary communication, EKONOMIA I PRAWO, 2/2015, s.189-203
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • BUCHALSKA J. (2014), Zasada specjalności ograniczająca prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO, 6, s.46-52
 • BUCHALSKA J. (2013), Ochrona prawa z rejestracji zarejestrowanego wspólnotowego wzoru przemysłowego, MONITOR PRAWNICZY, 1, s.46-52
 • BUCHALSKA J. (2013), Glosa do wyroku SN z dnia 5 lipca 2012 r., IV CSK 23/12, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 7-8, s.566-569
 • BUCHALSKA J. (2013), Wyjątek Bolara - rozważania na gruncie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 23 października 2013 r, IV CSK 92/131, Medyczna Wokanda, 5, s.219-232
 • BUCHALSKA J. (2013), Instytucja odesłania w zakresie unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, OPOLSKIE STUDIA ADMINISTRACYJNO-PRAWNE, XI/1, s.43-50
 • BUCHALSKA J. (2013), Rejestracja dóbr własności przemysłowej w świetle prawa polskiego, KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, -, s.521-536
 • BUCHALSKA J. (2012), Internet a wolność środków społecznego przekazu, THEMIS POLSKA NOVA, 1(2), s.224-239
 • BUCHALSKA J. (2010), Ochrona wzorów wspólnotowych w prawie unijnym, EDUKACJA PRAWNICZA, 10, s.-
 • BUCHALSKA J. (2009), Prawo własności przemysłowej a prawo własności intelektualnej, KRYTYKA PRAWA, 1, s.-
Monografie:
 • BUCHALSKA J. (2015), Nazwisko jako przedmiot ochrony w prawie polskim, Warszawa, WOLTERS KLUWER POLSKA
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • BUCHALSKA J. (2013), Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, Warszawa, LEXIS-NEXIS
Rozdziały w monografiach:
 • BUCHALSKA J. (2018), Prawne aspekty ochrony mody w: Prawo wobec kultury i sztuki, Jacek Sobczak, Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Ksenia Kakareko, Warszawa, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.247-268
 • BUCHALSKA J. (2017), Prawo do bycia zapomnianym - w orzecznictwie polskim w: Prawo prywatności jako reguła społeczeństwa informacyjnego, Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Ksenia Kakareko, Jacek Sobczak, Wydawnictwo C.H. Beck, s.147-169
 • BUCHALSKA J. (2017), The right to be forgotten w: Media Law in the Time of Liquid Modernity: Hot Topics in the European and polish Media Law, Jacek Sobczak, Jedrzej Skrzypczak,Ksenia Kakareko, Berlin, LOGOS VERLAG BERLIN GMBH, s.139-150
 • BUCHALSKA J. (2017), Swoboda umów a dysponowanie nazwiskiem jako znakiem towarowym w: Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, Michał Tomalak, Warszawa, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.1195-1215
 • BUCHALSKA J. (2016), Fasion Law - kilka uwag wstępnych w: SINE IRA ET STUDIO. Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu, T. Ereciński, P. Grzegorczyk, K. Weitz, Warszawa, WOLTERS KLUWER, s.807-821
 • BUCHALSKA J. (2016), Tytuł prasowy jako znak towarowy w: Prawo prasowe między wymogami prawa, nakazami etyki a oczekiwaniami rynku. W poszukiwaniu nowego modelu dziennikarstwa, Jacek Sobczak, Katarzyna Chałubińskia-Jentkiewicz, Toruń, WYDAWNICTWO ADAM MARSZAŁEK, s.305-319
 • BUCHALSKA J. (2016), Ochrona własności intelektualnej w Chinach- prawa człowieka a koncepcja wartości azjatyckich w: Azjatyckie systemy ochrony praw człowieka. Inspiracja uniwersalna- uwarunkowania kulturowe- bariery realizacyjne, Jerzy Jaskernia, Kamil Spryszak, Toruń, ADAM MARSZAŁEK WYDAWNICTWO, s.703-715
 • BUCHALSKA J. (2016), Wykorzystywanie nazwiska w Fashion Law w: Między Klio a Themis, Janusz W. Adamowski, Tadeusz Wallas, Ksenia Kakarenko, Poznań, Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM, s.214-227
 • BUCHALSKA J. (2015), Ochrona nazwiska osoby zmarłej użytego w znakach towarowych w: Non omnis moriar.Osobiste i majątkowe aspekty prawne śmierci człowieka. Zagadnienia wybrane, Jacek Gołaczyński, Jacek Mazurkiewicz, Jarosław Turłukowski, Daniel Karkuta, Wrocław, Oficyna Prawnicza, s.111-125
 • BUCHALSKA J. (2015), Swobodne wykonywanie praktyk religijnych - uwagi na tle orzecznictwa w: Wokół rekodyfikacji prawa cywilnego, Stec Piotr, Załucki Mariusz, Kraków, OFICYNA WYDAWNICZA AFM, s.445-460
 • BUCHALSKA J. (2015), Hate speech - website administrators' liability for content on website w: Professionalism in Journalism in the Era of New Media, Jacek Sobczak, Jędrzej Skrzypczak, Berlin, LOGOS VERLAG BERLIN GMBH
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • BUCHALSKA J. (2014), Mowa nienawiści - odpowiedzialność administratorów strony za treści umieszczone na stronie www w: Nowe media: dylematy - zagrożenia - szanse, Jędrzej Skrzypczak, Opole, Sciptorium, s.193-205
 • BUCHALSKA J. (2014), Jak korzystać z prawa własności przemysłowej w działalności przedsiębiorcy kreatywnego? w: Oblicza Kreatywności Przedsiębiorczość w Sektorach Kreatywnych dla początkujących i zaawansowanych, P.Kaczmarek-Kurczak, K.Dąbrowska, Warszawa, Akademia Leona Kozminskiego, s.156-177
Działalność Naukowa
Udział w konferencjach:
 • The 11th annual conference of the EPIP Association (European Policy for Intellectual Property), 2016
 • Postgraduate Legal Research Conference, 2016
 • International Postgraduate Legal Conference 2016“Emerging Issues in Law”, 2016
 • VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Systemy ochrony praw człowieka: europejski i azjatyckieInspiracja uniwersalna – uwarunkowania kulturowe – bariery realizacyjne, 2015
 • Non omnis moriar. Prawne zagadnienia pochówku, dóbr osobistych zmarłego, wybrane aspekty prawa spadkowego oraz swobody działalności funeralnej, 2014