Wizytówkawyszukaj pracownika

dr ANNA PIKOS

dr
ANNA PIKOS

Katedra Zarządzania

dr ANNA PIKOS

CV
Historia stanowisk naukowych:
2014
Adiunkt, Katedra Zarządzania, Akademia Leona Koźmińskiego
2013–2014
Asystent, Akademia Leona Koźmińskiego
2010–2013
Asystent, Katedra Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki, Akademia Leona Koźmińskiego
Zainteresowania badawcze:
 • zarządzanie ryzykiem
 • menedżerskie (biznesowe) gry symulacyjne
 • e-learning
Stypendia/ Nagrody:
2016
Case Writing Competition (CEEMAN).
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • DOBIJA D., GÓRSKA A., PIKOS A. (2018), The impact of accreditation agencies and other powerful stakeholders on the performance measurement in Polish universities, BALTIC JOURNAL OF MANAGEMENT, online, s.20
 • PIKOS A., OLEJNICZAK T. (2017), Business History in Poland: Current State and Future Potential, JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE., 3, s.55-77
 • KLIMCZAK K., PIKOS A., Dynel M. (2016), Goodwill impairment test disclosures under uncertainty, Journal of Accounting and Management Information Systems, 4, s.639-660
 • PIKOS A., OLEJNICZAK T. (2016), Gamification in Education: “American Dream” Game, Translational Systems Sciences, 9, s.147-158
 • WARDASZKO M., PIKOS A. (2015), ABSEL Contribution to the Assurance of the Quality of Learning – workshop results with discussion, DEVELOPMENTS IN BUSINESS SIMULATIONS AND EXPERIENTIAL LEARNING, 42, s.35-41
 • PIKOS A. (2015), Introduction of Risk Management into Municipal OfficesAcross Poland as an Example of Organizational Change, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE, 4, s.74-97
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KLIMCZAK K., PIKOS A. (2013), Risk-based management control in the public sector in Poland, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 72 (128), s.62-77
 • PIKOS A. (2012), IMPLEMENTATION OF THE RISK MANAGEMENT PROCESS THROUGH A GAMING SCENARIO IN PUBLIC SECTOR ORGANIZATIONS, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 6, s.56-65
 • KLIMCZAK K., PIKOS A. (2010), Percepcja ryzyka a kontrola zarządcza w sektorze publicznym, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 12, s.27-30
Monografie:
 • BIELECKI W., Gandziarowska-Ziołecka J., PIKOS A., WARDASZKO M. (2012), Bonds and Bridges: The Use of Simulation Games, Warszawa, POLTEXT
Rozdziały w monografiach:
 • LATUSEK-JURCZAK D., PIKOS A. (2017), Szczeciński Marsz dla Życia w: Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Dominika Latusek-Jurczak, Warszawa, POLTEXT, s.403-414
 • OLEJNICZAK T., PIKOS A. (2017), Przerwana historia Domu Towarowego Braci Jabłkowskich w: Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Dominika Latusek-Jurczak, Warszawa, POLTEXT, s.103-112
 • PIKOS A., STAROSTKA J. (2017), Refinance w: Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Dominika Latusek-Jurczak, Warszawa, POLTEXT, s.113-122
 • Jaworowska M., Korkuć K., PIKOS A. (2017), Kontrowersyjna kampania Bijelo w: Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Dominika Latusek-Jurczak, Warszawa, POLTEXT, s.47-50
 • STAROSTKA J., OLEJNICZAK T., PIKOS A. (2017), Ćmielów: z tradycją w nowoczesność w: Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Dominika Latusek-Jurczak, Warszawa, POLTEXT, s.209-216
 • STAROSTKA J., PIKOS A. (2017), 17 sekund InPostu w: Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Dominika Latusek-Jurczak, Warszawa, POLTEXT, s.193-208
 • PIKOS A., OLEJNICZAK T. (2017), LOT of trouble w: Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Dominika Latusek-Jurczak, Warszawa, POLTEXT, s.265-274
 • OLEJNICZAK T., PIKOS A. (2017), Wodne wojny w: Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Dominika Latusek-Jurczak, Warszawa, POLTEXT, s.371-392
 • PIKOS A. (2017), Mistrzostwa Europy w Pływaniu w: Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Dominika Latusek-Jurczak, Warszawa, POLTEXT, s.415-428
 • LATUSEK-JURCZAK D., PIKOS A. (2017), Ośrodek KARTA: ratując ginące historie w: Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Dominika Latusek-Jurczak, Warszawa, POLTEXT, s.435-454
 • SIDOR J., OLEJNICZAK T., PIKOS A. (2017), Prirazlomnoye w: Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Dominika Latusek-Jurczak, Warszawa, POLTEXT, s.475-494
 • PIKOS A., OLEJNICZAK T. (2017), Uniwersytet Dzieci w: Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Dominika Latusek-Jurczak, Warszawa, POLTEXT, s.537-544
 • PIKOS A. (2017), Żaglowce w Szczecinie - The Tall Ships Races 2013 w: Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Dominika Latusek-Jurczak, Warszawa, POLTEXT, s.545-551
 • PIKOS A. (2017), Writing a Case Study: Research Design w: Case Studies as a Teaching Tool in Management Education, Latusek-Jurczak Dominika, IGI GLOBAL, s.208-221
 • PIKOS A., Czarnecki Ł. (2015), Botnet Strikes Back: Entrepreneurial Risk Management w: Exploring Entrepreneurship: Inspirations from the Field, Gudkova Svetlana, -, POLTEXT, s.65-82
 • LATUSEK-JURCZAK D., PIKOS A. (2015), Formy współpracy międzyorganizacyjnej - możliwości zastosowań w wymiarze sprawiedliwości w: Budowa wartości wymiaru sprawiedliwości. Wymiar prawny, zarządczy i ekonomiczny, Przemysław Banasik, Gdańsk, Kowalewski &Wolff, s.176-193
 • PIKOS A., OLEJNICZAK T. (2015), Gamification in Education: American Dream Game w: Hybrid Simulation & Gaming in the Networked Society, -, Ritsumeikan Univeristy, s.6 -19 -70 - 6-19-83
 • PIKOS A., WARDASZKO M., Szymański K. (2015), Employing Gamification to Foster Corporate Entrepreneurship w: Exploring Entrepreneurship. Inspirations from the Field, Svetlana Gudkova, Warszawa, POLTEXT, s.171-186
 • KLIMCZAK K., Dynel M., PIKOS A. (2015), Communicating Uncertainty in Financial Statement Narratives: Goodwill Impairment Testing w: IFRS: Global Rules and Local Use, Jindřichovská I., Kubíčková D, Praga, Anglo-American University, s.68-82
 • KLIMCZAK K., PIKOS A. (2014), Linguistic qualities of financial statements in Poland: preparer and user perspective w: IFRS: Global Rules and Local Use, Jindřichovská I., Kubíčková D, Praga, Anglo-American University, s.70-79
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KLIMCZAK K., PIKOS A., WARDASZKO M. (2012), The use of risk information by investors - a simulation study w: Bonds and Bridges: The Use of Simulation Games, W.T. Bielecki, M. Wardaszko, A. Pikos, J. Gondziarowska-Ziołecka, Warszawa, POLTEXT, s.235-241
Działalność Naukowa
Projekty:
 • 2013–2016 Źródła kapitału społecznego w praktykach zarządzania organizacjami
 • 2012–2015 Wpływ jakościowych cech informacji finansowych na zachowanie inwestorów
Redakcja czasopism naukowych:
 • 2016, Recenzent, ECONOMICS AND BUSINESS REVIEW
Udział w konferencjach:
 • QRAM Journal Workshop, 2018
 • 2016 Australasian Simulation Congress, 2016
 • The 2016 Business History Conference Annual Meeting, 2016
 • 46th ISAGA conference: Hybrid Simulation and Gaming in the Network Society, 2015
 • BUDOWANIE WARTOŚCI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI– WYMIAR PRAWNY, ZARZĄDCZY I EKONOMICZNY, 2015
 • ABSEL 41st Annual Conference, 2014
 • 43rd International Simulation and Gaming Association Annual Conference, 2012
 • EAA 2012 Congress, 2012
 • 39th ABSEL 2012 Conference, 2012
 • 2ND EDEN DOCTORAL & YOUNG SCHOLAR SEMINAR ON VISUALISING, MEASURING AND MANAGING INTANGIBLES AND INTELLECTUAL CAPITAL, 2011
 • 42nd Conference of the International Simulation and Gaming Association, 2011
Członkostwo w organizacjach:
2012
, ABSEL
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2012
Komisja ds. Akredytacji The Human Resources Excellence in Research, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2011
Rada Programowa Studiów Ekonomiczno - Społecznych, Akademia Leona Koźmińskiego, Sekretarz Zespołu
2011–2011
Rada Programowa Studiów Ekonomiczno - Społecznych, Akademia Leona Koźmińskiego, Sekretarz Rady
2011
Komisja Akredytacyjna, Akademia Leona Koźmińskiego
2011
Rada Programowa - zespół ds.kierunku Ekonomia, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2010
Committee on Quality of Studies, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek