Wizytówkawyszukaj pracownika

dr hab. JAN MYSZEWSKI

dr hab.
JAN MYSZEWSKI

Katedra Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki

dr hab. JAN MYSZEWSKI

CV
Historia stanowisk naukowych:
2017
Profesor nadzwyczajny, Katedra Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki, Akademia Leona Koźmińskiego
2013–2017
Profesor nadzwyczajny, Katedra Zarządzania Jakością, Akademia Leona Koźmińskiego
2010–2013
Profesor nadzwyczajny, Katedra Zarządzania, Akademia Leona Koźmińskiego
2000–2010
Profesor nadzwyczajny, Katedra Przedsiębiorczości, Akademia Leona Koźmińskiego
1987–2000
Adiunkt, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
1980–1993
Adiunkt, Wyższa Szkoła Inżynierska w Radomiu
Zainteresowania badawcze:
 • matematyka
 • zachowania organizacyjne
 • teoria systemów
 • teoria organizacji i zarządzania
 • zarządzanie
 • zarządzanie jakością
 • zarządzanie ryzykiem
 • zarządzanie wiedzą
Staże:
2009
-, Polska
2009
-, Polska
2009
-, Polska
2009
-, Polska
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • MYSZEWSKI J. (2016), On sustainable development of organization, Business Process Management Journal, Vol. 22 Iss: 5, s.993 - 1008
 • MYSZEWSKI J. (2015), No time for quality, THE TQM JOURNAL, 4, s.435- 449
 • MYSZEWSKI J. (2015), Organizational conditioning of effectiveness of development projects, RESEARCH IN LOGISTICS & PRODUCTION, 2, s.113- 128
 • MYSZEWSKI J. (2014), On Development Capability, RESEARCH IN LOGISTICS AND PRODUCTION, 1, s.55-66
 • MYSZEWSKI J. (2014), On Nonaka's Dynamics of Knowledge Management, RESEARCH IN LOGISTICS AND PRODUCTION, 1, s.59-70
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • MYSZEWSKI J. (2013), On improvement story by 5 whys, THE TQM JOURNAL, 4, s.371-383
 • MYSZEWSKI J. (2012), Kamienista ścieżka doskonalenia, GOSPODARKA MATERIAŁOWA I LOGISTYKA, 12, s.72-74
 • MYSZEWSKI J. (2012), Management responsibility for human errors, THE TQM JOURNAL, 4, s.326 - 337
 • MYSZEWSKI J. (2011), On Effectiveness of the Control of Production Process, RESEARCH IN LOGISTICS AND PRODUCTION, 1, s.5-16
 • MYSZEWSKI J. (2011), Norma ISO9001 i zarządzanie wiedzą, GOSPODARKA MATERIAŁOWA I LOGISTYKA, 11, s.49-53
 • MYSZEWSKI J. (2010), Mathematical model of the occurrence of human error in manufacturing processes, QUALITY AND RELIABILITY ENGINEERING INTERNATIONAL, 8/2010, s.845-851
 • MYSZEWSKI J. (2007), O Lesławie Wasilewskim, pro memoriał, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(87), s.xxx
 • MYSZEWSKI J. (2005), Zarządzanie jakością a funkcjonowanie administracji publicznej, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, 4, s.489-495
 • MYSZEWSKI J. (2005), Stratyfikacja i benchmarking - jako narzędzia zarządzania wiedzą, ZESZYTY NAUKOWE SGGW, 35, s.99-107
 • MYSZEWSKI J. (2004), Spojrzenie na przedsiębiorczość z perspekytwy zarządzania jakością - tekst do dyskusji, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(70), s.28-33
 • MYSZEWSKI J. (2004), Paradygmat doskonalenia systemu Shewharta-Deminga, ORGANIZACJA I KIEROWANIE - ORGANIZATION AND MANAGEMENT, ---, s.---
Monografie:
 • MYSZEWSKI J. (2009), Po prostu jakość. Podręcznik zarządzania jakością, Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • MYSZEWSKI J. (2005), Po prostu jakość. Podręcznik zarządzania jakością, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
Rozdziały w monografiach:
 • MYSZEWSKI J., Gromek M., Oczkowicz J. (2014), Model of problems cleaning in education w: Mathematical Modelling in Social Sciences and Engineering, Lopez JCC, Sanchez LAJ, Mico RJV, Nowy Jork, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, s.135-148
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • MYSZEWSKI J. (2012), On improvement schemes w: Contemporary management - learning and knowledge in business, Grzybowska K., Poznań, PUBLISHING HOUSE OF POZNAŃ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, s.65-84
 • MYSZEWSKI J. (2011), Knowledge and Quality Management w: Knowledge Management and Organizational Culture of Global Organization, K. Grzybowska, M.K. Wyrwicka, Poznań, PUBLISHING HOUSE OF POZNAŃ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, s.13-28
 • MYSZEWSKI J. (2010), Controllability and observability in manufacturing process w: Innovative and intelligent manufacturing systems, Marek Fertsch, Poznań, PUBLISHING HOUSE OF POZNAŃ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, s.---
 • MYSZEWSKI J. (2009), Preventing human errors in manufacturing process w: Efficiency of production processes, Fertsch M., Grzybowska K., Stachowiak A., Poznań, PUBLISHING HOUSE OF POZNAŃ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, s.155-165
 • MYSZEWSKI J. (2008), Logistyczne 55 w: Logistyka i zarzadzanie produkcją, Marek Fertsch, Grzybowska Katarzyna, Agnieszka Stachowiak, Poznań, PUBLISHING HOUSE OF POZNAŃ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, s.187-197
 • MYSZEWSKI J., Cyunczyk A. (2006), Jakość i logistyka w zarządzaniu kryzysem w: Zarządzanie produkcją i logistyka - koncepcje, metody i rozwiązania praktyczne, Stachowiak A., Poznań, INSTYTUT INŻYNIERII ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ, s.00
Działalność Naukowa
Projekty:
 • 2003–2005 Zachowania projakościowe, w obliczu wstąpienia do Unii Europejskiej
 • 2011–2012 Bariery systemowe eliminowania błędów ludzkich w organizacji 'przeciętnie wrażliwej na błędy'
 • 2013–2015 Zdolność do doskonalenia organizacji przeciętnie wrażliwej na błędy
Redakcja czasopism naukowych:
 • 2016, Recenzent, Business Process Management Journal
 • 2015, Recenzent, THE TQM JOURNAL
Udział w konferencjach:
 • 8th Canadian Quality Congress, 2016
 • The 6th Canadian Quality Congress, 2014
 • 5th Canadian Quality Congress, 2013
 • 19th Annual International Deming Research Seminar, 2013
 • 'Economy and Efficiency - contemporary solutions in logistics and production, 2012
 • 4th Canadian Quality Congress, 2012
 • 18th Annual International Deming Research Seminar, 2012
 • Economy and Efficiency - contemporary solutions in logistics and production, 2011
 • 3 Canadian Quality Congress, 2011
 • 17th Annual International Deming Research Seminar, 2011
 • V Konferencja Oszczędność i Efektywność, 2010
 • ENBIS: Quantitative Process Analysis for Creation of Business Opportunities and Solutions, 2010
 • Oszczędność i efektywność - współczesne rozwiązania w logistyce i produkcji, 2009
 • ENBIS9: Quantitative Process Analysis for Creation of Business Opportunities and Solutions, 2009
 • Innovation 2008, 2008
 • Oszczędność i efektywność - współczesne rozwiązania w logistyce i produkcji, 2008
 • The seventh annual conference of ENBIS, 2007
 • Oszczędność i efektywność - współczesne rozwiązania w logistyce i produkcji, 2006
 • Sixth Annual Meeting on Business and Industrial Statistics, 2006
 • Przedsiębiorczość i innowacyjność - wyzwania współczesności, 2006
 • E-learning w szkolnictwie wyższym - trendy i analizy, 2006
 • Kreatywność kluczem do sukcesu, 2005
 • Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą, 2005
 • Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, 2005
 • Zarządzanie Wiedzą w Agrobiznesie w warunkach polskiego członkowstwa w Unii Europejskiej, 2004
 • Kontrola i audyt wewnętrzny w procesach zapobiegania i wykrywania oszustw w Polsce, po wejściu do Unii Europejskiej, 2004
 • Value, 2003
Członkostwo w organizacjach:
2007
, ENBIS
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Kongsberg Automotive
VW Polska
Instytut Techniki Cieplnej
Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
Azoty Polska
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2017
-, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
2013–2017
-, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
2007–2011
Uczelniana Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek