Wizytówkawyszukaj pracownika

dr hab. JAN MYSZEWSKI

dr hab.
JAN MYSZEWSKI

Katedra Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki

dr hab. JAN MYSZEWSKI

CV
Zainteresowania badawcze:
 • matematyka
 • teoria organizacji i zarządzania
 • teoria systemów
 • zachowania organizacyjne
 • zarządzanie
 • zarządzanie jakością
 • zarządzanie ryzykiem
 • zarządzanie wiedzą
Staże:
2009
-, Polska
2009
-, Polska
2009
-, Polska
2009
-, Polska
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • MYSZEWSKI J., Sinha . (2019), A model for determining the value of patient satisfaction in healthcare, Business Process Management Journal, online, s.online
 • MYSZEWSKI J. (2019), Directives for effectiveness management in the organization, Business Process Management Journal, online, s.online
 • MYSZEWSKI J. (2018), Sustainable improvement in education, Business Process Management Journal, Vol. 24, Iss: 6, s.1381-1392
 • MYSZEWSKI J., Sinha . (2018), A model for measuring effectiveness of quality management practices in healthcare, Leadership in Health Services, Vol. 31, Iss: 3, s.310-325
 • MYSZEWSKI J. (2017), Six Sigma model of transfer of development capability, Business Process Management Journal, Vol. 23 Iss. 4, s.857-872
 • MYSZEWSKI J. (2016), On sustainable development of organization, Business Process Management Journal, Vol. 22 Iss: 5, s.993 - 1008
 • MYSZEWSKI J. (2015), Organizational conditioning of effectiveness of development projects, RESEARCH IN LOGISTICS & PRODUCTION, 2, s.113- 128
 • MYSZEWSKI J. (2015), No time for quality, THE TQM JOURNAL, 4, s.435- 449
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • MYSZEWSKI J. (2014), On Development Capability, RESEARCH IN LOGISTICS AND PRODUCTION, 1, s.55-66
 • MYSZEWSKI J. (2014), On Nonaka's Dynamics of Knowledge Management, RESEARCH IN LOGISTICS AND PRODUCTION, 1, s.59-70
 • MYSZEWSKI J. (2013), On improvement story by 5 whys, THE TQM JOURNAL, 4, s.371-383
 • MYSZEWSKI J. (2012), Management responsibility for human errors, THE TQM JOURNAL, 4, s.326 - 337
 • MYSZEWSKI J. (2012), Kamienista ścieżka doskonalenia, GOSPODARKA MATERIAŁOWA I LOGISTYKA, 12, s.72-74
 • MYSZEWSKI J. (2011), Norma ISO9001 i zarządzanie wiedzą, GOSPODARKA MATERIAŁOWA I LOGISTYKA, 11, s.49-53
 • MYSZEWSKI J. (2011), On Effectiveness of the Control of Production Process, RESEARCH IN LOGISTICS AND PRODUCTION, 1, s.5-16
 • MYSZEWSKI J. (2010), Mathematical model of the occurrence of human error in manufacturing processes, QUALITY AND RELIABILITY ENGINEERING INTERNATIONAL, 8/2010, s.845-851
 • MYSZEWSKI J. (2007), O Lesławie Wasilewskim, pro memoriał, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(87), s.xxx
 • MYSZEWSKI J. (2005), Zarządzanie jakością a funkcjonowanie administracji publicznej, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, 4, s.489-495
 • MYSZEWSKI J. (2005), Stratyfikacja i benchmarking - jako narzędzia zarządzania wiedzą, ZESZYTY NAUKOWE SGGW, 35, s.99-107
 • MYSZEWSKI J. (2004), Paradygmat doskonalenia systemu Shewharta-Deminga, ORGANIZACJA I KIEROWANIE - ORGANIZATION AND MANAGEMENT, ---, s.---
 • MYSZEWSKI J. (2004), Spojrzenie na przedsiębiorczość z perspekytwy zarządzania jakością - tekst do dyskusji, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(70), s.28-33
Monografie:
 • MYSZEWSKI J. (2009), Po prostu jakość. Podręcznik zarządzania jakością, Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • MYSZEWSKI J. (2005), Po prostu jakość. Podręcznik zarządzania jakością, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
Rozdziały w monografiach:
 • MYSZEWSKI J., Gromek M., Oczkowicz J. (2014), Model of problems cleaning in education w: Mathematical Modelling in Social Sciences and Engineering, Lopez JCC, Sanchez LAJ, Mico RJV, Nowy Jork, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, s.135-148
 • MYSZEWSKI J. (2012), On improvement schemes w: Contemporary management - learning and knowledge in business, Grzybowska K., Poznań, PUBLISHING HOUSE OF POZNAŃ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, s.65-84
 • MYSZEWSKI J. (2011), Knowledge and Quality Management w: Knowledge Management and Organizational Culture of Global Organization, K. Grzybowska, M.K. Wyrwicka, Poznań, PUBLISHING HOUSE OF POZNAŃ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, s.13-28
 • MYSZEWSKI J. (2010), Controllability and observability in manufacturing process w: Innovative and intelligent manufacturing systems, Marek Fertsch, Poznań, PUBLISHING HOUSE OF POZNAŃ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, s.---
 • MYSZEWSKI J. (2009), Preventing human errors in manufacturing process w: Efficiency of production processes, Fertsch M., Grzybowska K., Stachowiak A., Poznań, PUBLISHING HOUSE OF POZNAŃ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, s.155-165
 • MYSZEWSKI J. (2008), Logistyczne 55 w: Logistyka i zarzadzanie produkcją, Marek Fertsch, Grzybowska Katarzyna, Agnieszka Stachowiak, Poznań, PUBLISHING HOUSE OF POZNAŃ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, s.187-197
 • MYSZEWSKI J., Cyunczyk A. (2006), Jakość i logistyka w zarządzaniu kryzysem w: Zarządzanie produkcją i logistyka - koncepcje, metody i rozwiązania praktyczne, Stachowiak A., Poznań, INSTYTUT INŻYNIERII ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ, s.00
Działalność Naukowa
Projekty:
 • 2003–2005 Zachowania projakościowe, w obliczu wstąpienia do Unii Europejskiej
 • 2011–2012 Bariery systemowe eliminowania błędów ludzkich w organizacji 'przeciętnie wrażliwej na błędy'
 • 2013–2015 Zdolność do doskonalenia organizacji przeciętnie wrażliwej na błędy
Udział w konferencjach:
 • 8th Canadian Quality Congress, 2016
 • The 6th Canadian Quality Congress, 2014
 • 5th Canadian Quality Congress, 2013
 • 19th Annual International Deming Research Seminar, 2013
 • 'Economy and Efficiency - contemporary solutions in logistics and production, 2012
 • 4th Canadian Quality Congress, 2012
 • 18th Annual International Deming Research Seminar, 2012
 • Economy and Efficiency - contemporary solutions in logistics and production, 2011
 • 3 Canadian Quality Congress, 2011
 • 17th Annual International Deming Research Seminar, 2011
 • V Konferencja Oszczędność i Efektywność, 2010
 • ENBIS: Quantitative Process Analysis for Creation of Business Opportunities and Solutions, 2010
 • Oszczędność i efektywność - współczesne rozwiązania w logistyce i produkcji, 2009
 • ENBIS9: Quantitative Process Analysis for Creation of Business Opportunities and Solutions, 2009
 • Innovation 2008, 2008
 • Oszczędność i efektywność - współczesne rozwiązania w logistyce i produkcji, 2008
 • The seventh annual conference of ENBIS, 2007
 • Oszczędność i efektywność - współczesne rozwiązania w logistyce i produkcji, 2006
 • Sixth Annual Meeting on Business and Industrial Statistics, 2006
 • Przedsiębiorczość i innowacyjność - wyzwania współczesności, 2006
 • E-learning w szkolnictwie wyższym - trendy i analizy, 2006
 • Kreatywność kluczem do sukcesu, 2005
 • Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą, 2005
 • Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, 2005
 • Zarządzanie Wiedzą w Agrobiznesie w warunkach polskiego członkowstwa w Unii Europejskiej, 2004
 • Kontrola i audyt wewnętrzny w procesach zapobiegania i wykrywania oszustw w Polsce, po wejściu do Unii Europejskiej, 2004
 • Value, 2003
Członkostwo w organizacjach:
2007
, ENBIS
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Kongsberg Automotive
VW Polska
Instytut Techniki Cieplnej
Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
Azoty Polska