Wizytówkawyszukaj pracownika

dr KAJA PRYSTUPA-RZĄDCA

dr
KAJA PRYSTUPA-RZĄDCA

Katedra Zarządzania

dr KAJA PRYSTUPA-RZĄDCA

CV
Zainteresowania badawcze:
 • zjawisko szybkiej internacjonalizacji
 • zarządzanie
 • zarządzanie wiedzą
 • zarządzanie wirtualnymi zespołami
Staże:
2006
Uniwersytet Roberta Schumana, Francja
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • PRYSTUPA-RZĄDCA K., Lupina-Wegener A., Johannot C. (2019), Lessons learned from Swiss born globals entering Brazil, JOURNAL OF ENTREPRENEURSHIP IN EMERGING ECONOMIES, vol. 12 no. 1, s.125-143
 • PRYSTUPA-RZĄDCA K. (2017), The Role of Organizational Culture in Knowledge Management in Small Companies, JOURNAL OF ENTREPRENEURSHIP, MANAGEMENT AND INNOVATION, 3, s.151-173
 • PRYSTUPA-RZĄDCA K., LATUSEK-JURCZAK D. (2015), Wykorzystanie profesjonalnych studiów przypadków w dydaktyce zarządzania, ORGANIZACJA I KIEROWANIE, 4, s.191-203
 • PRYSTUPA-RZĄDCA K., RZĄDCA M. (2015), Outsourcing Failures in Sme's: Case Study Approach, PROBLEMS OF MANAGEMENT IN THE 21 ST CENTURY, 1, s.37-46
 • STAROSTKA J., PRYSTUPA-RZĄDCA K. (2015), Customer Involvement in the Game Development Process, JOURNAL OF ENTREPRENEURSHIP, MANAGEMENT AND INNOVATION, 3, s.43-66
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • PRYSTUPA-RZĄDCA K. (2014), Wykorzystanie metod jakościowych w badaniu zarządzania wiedzą w organizacjach typu born global - przesłanki, warsztat badawczy oraz uzyskane wyniki, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 3 (47), s.26-46
 • LATUSEK-JURCZAK D., PRYSTUPA-RZĄDCA K. (2014), Collaboration and trust - building in open innovation community, JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT, 17, s.47-62
 • PRYSTUPA-RZĄDCA K. (2013), Strategie zarządzania wiedzą w organizacjach typu born global, E-MENTOR, 5, s.56-60
 • PRYSTUPA-RZĄDCA K. (2010), Strategia niszy rynkowej na przykładzie firmy farmaceutycznej Strides Arcolab, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(105), s.46-56
 • PRYSTUPA-RZĄDCA K. (2010), Modele instytucjonalnych systemów badawczych na przykładzie Niemiec, Francji i Finlandii, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(102), s.4-22
Monografie:
 • PRYSTUPA-RZĄDCA K., LATUSEK-JURCZAK D., JEMIELNIAK D. (2015), Klasyka teorii zarządzania. Ćwiczenia, przykłady, testy, Warszawa, POLTEXT
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • PRYSTUPA-RZĄDCA K. (2014), Zarządzanie wiedzą w organizacjach typu born global, Warszawa, WYDAWNICTWO AKADEMICKIE SENDO
Rozdziały w monografiach:
 • PRYSTUPA-RZĄDCA K. (2017), Cubicon: zarządzanie wirtualnym zespołem w: Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Dominika Latusek-Jurczak, Warszawa, POLTEXT, s.13-20
 • PRYSTUPA-RZĄDCA K., Luethi O. (2017), Development of knowledge and skills with case method w: Case Studies as a Teaching Tool in Management Education, Latusek-Jurczak Dominika, IGI GLOBAL, s.104-120
 • PRYSTUPA-RZĄDCA K. (2017), Wielkie lanie Panie Ciechanie w: Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Dominika Latusek-Jurczak, Warszawa, POLTEXT, s.143-154
 • LATUSEK-JURCZAK D., PRYSTUPA-RZĄDCA K. (2017), Grupa Nowy Styl w: Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Dominika Latusek-Jurczak, Warszawa, POLTEXT, s.243-256
 • OLEJNICZAK T., PRYSTUPA-RZĄDCA K. (2017), Fasing: łańcuch historii w: Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Dominika Latusek-Jurczak, Warszawa, POLTEXT, s.29-36
 • PRYSTUPA-RZĄDCA K. (2017), Jak zarządzać wiedzą, by jej nie utracić? w: Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Dominika Latusek-Jurczak, Warszawa, POLTEXT, s.21-28
 • PRYSTUPA-RZĄDCA K. (2017), Sukces i co dalej? Studium przypadku Dragon's Eye w: Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Dominika Latusek-Jurczak, Warszawa, POLTEXT, s.123-132
 • PRYSTUPA-RZĄDCA K. (2017), W drodze na szczyt: summ-it w: Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Dominika Latusek-Jurczak, Warszawa, POLTEXT, s.133-142
 • PRYSTUPA-RZĄDCA K. (2017), Metricso: rozwój innowacyjnej technologii w: Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Dominika Latusek-Jurczak, Warszawa, POLTEXT, s.59-64
 • PRYSTUPA-RZĄDCA K. (2017), Marek Cieśla - mistrz Kickstartera w: Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Dominika Latusek-Jurczak, Warszawa, POLTEXT, s.51-58
 • PRYSTUPA-RZĄDCA K. (2016), Kultura organizacyjna wspierająca innowacje społeczne w miejscu pracy. Studium przypadku w: Innowacje w miejscu pracy. Pomiędzy efektywnością a jakością życia zawodowego, Strumińska- Kutra Marta, Rok Bolesław, Warszawa, POLTEXT, s.269- 287
 • PRYSTUPA-RZĄDCA K. (2016), Different Types of Virtual Teams, Different Challenges for Management w: The impact of the digital world on management and marketing, Grzegorz Mazurek, Jolanta Tkaczyk, Warszawa, POLTEXT, s.85-96
 • PRYSTUPA-RZĄDCA K. (2015), Managing knowledge for business model innovation w: BAM 2015 Conference Proceedings, -, Portsmouth, THE BRITISH ACADEMY OF MANAGEMENT, s.online
 • PRYSTUPA-RZĄDCA K., Gembicki M. (2015), In search of New Distribution Channels w: Management in Virtual Environments. Case studies, Grzegorz Mazurek, Warszawa, POLTEXT, s.43-53
 • Gembicki M., PRYSTUPA-RZĄDCA K. (2015), cdp.pl - In Search of New Customers w: Management in Virtual Environments. Case studies, Grzegorz Mazurek, Warszawa, POLTEXT, s.33-42
 • MAZUREK G., Gembicki M., PRYSTUPA-RZĄDCA K. (2015), cdp.pl - Towards Online Distribution w: Management in Virtual Environments. Case studies, Grzegorz Mazurek, Warszawa, POLTEXT, s.11-32
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • PRYSTUPA-RZĄDCA K., LATUSEK-JURCZAK D. (2014), Budowanie i rozwój zaufania w wirtualnych społecznościach - studium przypadku w: Koncepcja sustainability wyzwaniem współczesnego zarządzania, Irena Hejduk, Warszawa, OFICYNA WYDAWNICZA SGH, s.149-162
 • PRYSTUPA-RZĄDCA K., LATUSEK-JURCZAK D. (2014), Role of the Virtual Team Leader: Managing Changing Membership in a Team w: The Laws of Knowledge Workplace, Dariusz Jemielniak, Farnham, Gower Publishing Limited, s.79-95
Działalność Naukowa
Projekty:
 • 2015–2018 Tworzenie i przechwytywanie wartości w polskich przedsiębiorstwach z branży meblarskiej. Badanie ilościowo-jakościowe
 • 2013–2016 Źródła kapitału społecznego w praktykach zarządzania organizacjami
 • 2011–2013 Mechanizmy pozyskiwania i aktualizacji wiedzy w organizacjach born global
Udział w konferencjach:
 • BAM 2016. Thriving in Turbulent Times, 2016
 • IFKAD 2016. Towards a New Architecture of Knowledge: Big Data, Culture and Creativity, 2016
 • British Academy of Management (BAM): The Value of Pluralism in Advancing Management Research, Education and Practice, 2015
 • The International Academic Forum (IAFOR), 2015
 • 11th Annual International Conference on Business: Accounting - Finance - Management - Marketing, 2013
 • 8th International Forum on Knowledge Asset Dynamics, 2013
 • 28th EGOS Colloqium 2012 “Design ?!, 2012
 • Zarzadzanie działalnością badawczo-rozwojową, 2010
Członkostwo w organizacjach:
2015
, British Academy of Management