Wizytówkawyszukaj pracownika

dr
KATARZYNA PIOTROWSKA

Katedra Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki

dr KATARZYNA PIOTROWSKA

CV
Zainteresowania badawcze:
 • edukacja
 • metodologia badań społecznych
 • podejmowanie ryzyka
 • psychologia ekonomiczna
 • statystyka
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • AWDZIEJ M., MAZUREK G., PIOTROWSKA K., Grudzewski F. (2018), Virtual reality in marketing communication – the impact on the message, technology and offer perception – empirical study, ECONOMICS AND BUSINESS REVIEW, No. 3, s.36-50
 • Załęska-Kocięcka M., Skrobisz A., Woźniak S., Greszata L., Dąbrowski M., Grabowski M., PIOTROWSKA K., Konopka A., Banaszewski M., Mierzynska A., Stępińska J. (2018), Patterns of changes in functional and neurocognitive status in elderly patients after transcatheter vs surgical aortic valve replacements, MINERVA ANESTESIOLOGICA, 84(4), s.328-336
 • RAE G., PIOTROWSKA K. (2018), Divergence Not Convergence.The Strengthening of the post-Communist Welfare State Modelin Central and Eastern Europe After European Union Expansion, POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW, 3, s.303-319
 • KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2017), Ekonomia społecznych emocji. Równowaga i nierównowaga funkcjonalna w gospodarce polskiej w latach 1999-2016 na podstawie wskaźnika ALK (BDI), EKONOMISTA, 6, s.644-674
 • Załęska-Kocięcka M., Skrobisz A., Wojtkowska I., Grabowski M., Dąbrowski M., Kuśmierski K., PIOTROWSKA K., Imiela J., Stępińska J. (2017), Serum beta-2 microglobulin levels for predicting acute kidney injury complicating aortic valve replacement, INTERACTIVE CARDIOVASCULAR AND THORACIC SURGERY, 4, s.533-540
 • Załęska-Kocięcka M., Jezierski P., Grabowski M., Kuśmierski K., Dąbrowski M., PIOTROWSKA K., Banaszewski M., Imiela J., Stępińska J. (2017), Role of β2-microglobulin in postoperative cognitive decline, BIOMARKERS IN MEDICINE, 3, s.1-9
 • KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2016), The Balanced Development Index: Its Construction and Application in Times of Uncertainty, Poland 1999–2017, POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW, 3 (195), s.267-289
 • KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2016), W poszukiwaniu antykruchości systemu społeczno-ekonomicznego – zastosowania syntetycznego wskaźnika ALK, EKONOMISTA, 1, s.32-60
 • KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2015), Operationalization and estimation of balanced development index for Poland 1999-2016, STATISTICS IN TRANSITION, 3, s.461-487
 • GOLONKA M., PIOTROWSKA K. (2015), Interfirm cooperation: are the existing theories relevant for small enterprises?, JOURNAL OF MANAGEMENT AND TRAINING FOR INDUSTRIES, 1, s.27-37
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • ZAGÓRSKI K., Evans M., Kelley J., PIOTROWSKA K. (2014), Does National Income Inequality Affect Individuals’Quality of Life in Europe? Inequality, Happiness,Finances, and Health, SOCIAL INDICATORS RESEARCH, 1, s.1089-1110
Monografie:
 • KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2020), The Balanced Development Index For Europe’s OECD Countries, 1999-2017, Cham, SPRINGER
 • ZAGÓRSKI K., KOŹMIŃSKI A., MORAWSKI W., PIOTROWSKA K., RAE G., STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2015), Postawy ekonomiczne w czasach niepewności. Ekonomiczna wyobraźnia Polaków 2012-2014, Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR
Rozdziały w monografiach:
 • KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2019), Emocje, racjonalność i rzeczywistość. Złożony indeks zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego w: Ekonomia i polityka. Wokół teorii Grzegorza W. Kołodko, E. Mączyńska, Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, s.240-274
 • PIOTROWSKA K. (2015), Ekonomiczna niepewność a stosunek do prowadzenia działalności gospodarczej w: Postawy ekonomiczne w czasach niepewności. Ekonomiczna wyobraźnia Polaków 2012-2014, K. Zagórski, A.K. Koźmiński, W. Morawski, K. Piotrowska, G. Rae, M. Strumińska-Kutra, Warszawa, SCHOLAR, s.200-242
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2014), Kozminski University Index of Balanced Economic and Social Development w: Management and Economic Policy for Development, Grzegorz W. Kołodko, New York, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, s.251-270
 • KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2014), Wskaźnik ALK równowagi społeczno - ekonomicznej dla Polski w: Zarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju, Grzegorz W. Kołodko, POLTEXT, s.363-392
Działalność Naukowa
Udział w konferencjach:
 • 2016 European Sociological Association RN 36 Midterm Conference 'Social transformations: new challenges, practices, and critique, 2016
 • 6th Conference of the Eurpean Survey Research Association, 2015
 • Management and economic policy for development, 2013
 • ESA 11th Conference: Crisis, Critique and Change, 2013
 • VII Konferencja Psychologia Ekonomiczna, 2013
 • GINI WP5 Workshop Amsterdam, 2011