Wizytówkawyszukaj pracownika

mgr
KATARZYNA PIOTROWSKA

Katedra Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki

mgr KATARZYNA PIOTROWSKA

CV
Historia stanowisk naukowych:
2011
Asystent, Katedra Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki, Akademia Leona Koźmińskiego
Zainteresowania badawcze:
 • statystyka
 • psychologia ekonomiczna
 • edukacja
 • podejmowanie ryzyka
 • metodologia badań społecznych
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • Załęska-Kocięcka M., Skrobisz A., Woźniak S., Greszata L., Dąbrowski M., Grabowski M., PIOTROWSKA K., Konopka A., Banaszewski M., Mierzynska A., Stępińska J. (2018), Patterns of changes in functional and neurocognitive status in elderly patients after transcatheter vs surgical aortic valve replacements, MINERVA ANESTESIOLOGICA, 84(4), s.328-336
 • AWDZIEJ M., MAZUREK G., PIOTROWSKA K., Grudzewski F. (2018), Virtual reality in marketing communication – the impact on the message, technology and offer perception – empirical study, ECONOMICS AND BUSINESS REVIEW, No. 3, s.36-50
 • KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2017), Ekonomia społecznych emocji. Równowaga i nierównowaga funkcjonalna w gospodarce polskiej w latach 1999-2016 na podstawie wskaźnika ALK (BDI), EKONOMISTA, 6, s.644-674
 • Załęska-Kocięcka M., Jezierski P., Grabowski M., Kuśmierski K., Dąbrowski M., PIOTROWSKA K., Banaszewski M., Imiela J., Stępińska J. (2017), Role of β2-microglobulin in postoperative cognitive decline, BIOMARKERS IN MEDICINE, 3, s.1-9
 • Załęska-Kocięcka M., Skrobisz A., Wojtkowska I., Grabowski M., Dąbrowski M., Kuśmierski K., PIOTROWSKA K., Imiela J., Stępińska J. (2017), Serum beta-2 microglobulin levels for predicting acute kidney injury complicating aortic valve replacement, INTERACTIVE CARDIOVASCULAR AND THORACIC SURGERY, 4, s.533-540
 • KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2016), W poszukiwaniu antykruchości systemu społeczno-ekonomicznego – zastosowania syntetycznego wskaźnika ALK, EKONOMISTA, 1, s.32-60
 • KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2016), The Balanced Development Index: Its Construction and Application in Times of Uncertainty, Poland 1999–2017, POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW, 3 (195), s.267-289
 • GOLONKA M., PIOTROWSKA K. (2015), Interfirm cooperation: are the existing theories relevant for small enterprises?, JOURNAL OF MANAGEMENT AND TRAINING FOR INDUSTRIES, 1, s.27-37
 • KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2015), Operationalization and estimation of balanced development index for Poland 1999-2016, STATISTICS IN TRANSITION, 3, s.461-487
 • ZAGÓRSKI K., Evans M., Kelley J., PIOTROWSKA K. (2014), Does National Income Inequality Affect Individuals’Quality of Life in Europe? Inequality, Happiness,Finances, and Health, SOCIAL INDICATORS RESEARCH, 1, s.1089-1110
Monografie:
 • ZAGÓRSKI K., KOŹMIŃSKI A., MORAWSKI W., PIOTROWSKA K., RAE G., STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2015), Postawy ekonomiczne w czasach niepewności. Ekonomiczna wyobraźnia Polaków 2012-2014, Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR
Rozdziały w monografiach:
 • PIOTROWSKA K. (2015), Ekonomiczna niepewność a stosunek do prowadzenia działalności gospodarczej w: Postawy ekonomiczne w czasach niepewności. Ekonomiczna wyobraźnia Polaków 2012-2014, K. Zagórski, A.K. Koźmiński, W. Morawski, K. Piotrowska, G. Rae, M. Strumińska-Kutra, Warszawa, SCHOLAR, s.200-242
 • KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2014), Wskaźnik ALK równowagi społeczno - ekonomicznej dla Polski w: Zarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju, Grzegorz W. Kołodko, -, POLTEXT, s.363-392
 • KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2014), Kozminski University Index of Balanced Economic and Social Development w: Management and Economic Policy for Development, Grzegorz W. Kołodko, New York, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, s.251-270
Działalność Naukowa
Redakcja czasopism naukowych:
 • 2015, Redaktor statystyczny, POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW
Udział w konferencjach:
 • 2016 European Sociological Association RN 36 Midterm Conference 'Social transformations: new challenges, practices, and critique, 2016
 • 6th Conference of the Eurpean Survey Research Association, 2015
 • Management and economic policy for development, 2013
 • ESA 11th Conference: Crisis, Critique and Change, 2013
 • VII Konferencja Psychologia Ekonomiczna, 2013
 • GINI WP5 Workshop Amsterdam, 2011
Informacje Dodatkowe
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2013
Zespól ds.Opracowania ankiety do badania losów absolwentów, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, członek zespołu