Wizytówkawyszukaj pracownika

dr hab. PAWEŁ MIELCARZ

dr hab.
PAWEŁ MIELCARZ

Katedra Finansów

dr hab. PAWEŁ MIELCARZ

CV
Historia stanowisk naukowych:
2017
Kierownik Katedry, Katedra Finanasów, Akademia Leona Koźmińskiego
2017
Profesor nadzwyczajny, Katedra Finansów, Akademia Leona Koźmińskiego
2016
Profesor nadzwyczajny, Centrum Badań Cyberman, Akademia Leona Koźmińskiego
2006–2017
Adiunkt, Katedra Finansów, Akademia Leona Koźmińskiego
2000–2006
Asystent, Katedra Finansów, WSPiZ im. L. Koźmińskiego
Zainteresowania badawcze:
 • wycena przedsiębiorstw
 • wycena
 • rynki finansowe
 • finanse przedsiębiorstw
 • controlling
Wykłady gościnne na uniwersytetach zagranicznych lub krajowych:
2010
Fachhochschule Kufstein, Austria
2010
Haaga-Helia University, Finlandia
Stypendia/ Nagrody:
2013
Nagroda Rektora ALK za działaność dydaktyczną (Rektor ALK).
Cykle wykładów:
2012
Ecole de Management de Normandie, Cean, Francja
2011
ESSCA, – École de Management, Angers, Francja
2012
ESSCA, – École de Management, Angers, Francja
2011
EDC, Ecole des Dirigeants et Créateurs d’entreprise, Paris, Francja
2010
Haaga-Helia University, Finlandia
2010
University of Applied Sciences Kufstein Tirol, Austria
2012
University of Debrecen, Hungary
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • MIELCARZ P., Kołodziejczyk B., OSIICHUK D. (2019), The concept of the real estate portfolio matrix and its application for structural analysis of the Polish commercial real estate market, ECONOMIC RESEARCH-EKONOMSKA ISTRAZIVANJA, 32, s.301-320
 • OSIICHUK D., MIELCARZ P., Behr A. (2018), The influence of capital expenditures on working capital management in the corporate sector of an emerging economy: the role of financing constraints, ECONOMIC RESEARCH-EKONOMSKA ISTRAZIVANJA, 1, s.946-966
 • OSIICHUK D., WNUCZAK P., MIELCARZ P. (2018), Working Capital Management Through the Business Cycle: Evidence From the Corporate Sector in Poland, CONTEMPORARY ECONOMICS, 12, s.223-236
 • OSIICHUK D., MIELCARZ P., Behr A. (2018), Terminal Value Calculation in DCF Valuation Models: An Empirical Verification, e-finanse, 14, s.27-38
 • JACKOWICZ K., MIELCARZ P., WNUCZAK P. (2017), Fair value, equity cash flow and project finance valuation: ambiguities and a solution, Managerial Finance, 8, s.914-927
 • MIELCARZ P., OSIICHUK D. (2017), Trade Finance in the Polish Corporate Sector: Balancing Growth and Financing Constraints, FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 1/2017 (85), s.119-128
 • MIELCARZ P., OSIICHUK D., Owczarkowski R. (2017), Financial Restructuring and Target Capital Structure: An Iterative Algorithm for Shareholder Value Maximization, REVIEW OF ACCOUNTING AND FINANCE, vol. 17 issue: 2, s.280-294
 • MIELCARZ P., OSIICHUK D. (2017), What is Behind the Figures? Conceptual Mistakes in the Equity Valuations Prepared by Research Analysts in Poland, FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 1/2017 (85), s.375-387
 • MIELCARZ P., OSIICHUK D. (2016), Determinants of the Liability Maturity of Polish Companies, NAUKI O FINANSACH, 4, s.49-63
 • JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł., MIELCARZ P. (2016), Financial Constraints in Poland: The Role of Size and Political Connections, ARGUMENTA OECONOMICA, 1 (36), s.225-240
 • OSIICHUK D., WNUCZAK P., MIELCARZ P. (2016), Actuarial Reserves, Provisions and Contingent Liabilities in DCF Valuation, FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 79, s.289-298
 • MIELCARZ P. (2015), Główne cechy rekomendacji a zmiany cen akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 73, s.707-719
 • JACKOWICZ K., MIELCARZ P. (2015), Inwestycje a wyniki finansowe przedsiębiorstw w okresie kryzysu, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE, 2(938), s.31-43
 • MIELCARZ P. (2014), A new approach to private firm fair value valuation in line with IFRS 13 – the concept of the most advantageous market discount (MAMD), Business and Economic Horizons, 1, s.79-85
 • MIELCARZ P., Mlinaric F. (2014), The superiority of FCFF over EVA and FCFE in capital budgeting, ECONOMIC RESEARCH-EKONOMSKA ISTRAŽIVANJA, 1, s.559-572
 • MIELCARZ P., Kalinowska A. (2014), Methods of Payment in M&A Transactions and the Operational Performance of Acquirers, FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 67, s.739-746
 • JACKOWICZ K., MIELCARZ P., KOZŁOWSKI Ł. (2014), Political connections and operational performance of non-financial firms: New evidence from Poland, EMERGING MARKETS REVIEW, 20, s.109-135
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • MIELCARZ P., JACKOWICZ K., Kozłowski Ł. (2013), Political connections and operational performance of non-financial firms: New evidence from Poland, WORKING PAPER, -, s.1-64
 • JASIŃSKI T., MIELCARZ P. (2013), Consumption as a Factor of Polish Economic Growth During the Global Recession of 2008/2009: A Comparison with Spain and Hungary, CONTEMPORARY ECONOMICS, 2, s.5-16
 • MIELCARZ P., Roman E. (2012), USING THE IDEA OF MARKET-EXPECTED RETURN RATES ON INVESTED CAPITAL IN THE VERIFICATION OF CONFORMITY OF MARKET EVALUATION OF STOCK LISTED COMPANIES WITH THEIR INTRINSIC VALUE, Business, Management and Education, 10(1), s.11-24
 • CEGŁOWSKI B., MIELCARZ P. (2012), The application of Break-Even Revenue concept in the preliminary assessment of investments generating time-limited free cash flows, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 68 (124), s.7-19
 • CEGŁOWSKI B., MIELCARZ P. (2012), Wykorzystanie koncepcji obrotu granicznego w ocenie projektów podnoszących wartość przedsiębiorstwa, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 2, s.27-30
 • MIELCARZ P., KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2011), Model rachunku kosztów jednostek prowadzących działalność naukowo-dydaktyczną, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, (120), s.39-65
 • MIELCARZ P., WNUCZAK P. (2011), DCF Fair Value Valuation, Excessive Assetes and Hidden Inefficiencies, Contemporary Economics (d. Współczesna Ekonomia), 4, s.44-57
 • MIELCARZ P., SŁOŃSKI T. (2010), Analiza transferów pieniężnych w ramach przedsiębiorstwa w ocenie opłacalności inwestycji, ZESZYTY NAUKOWE. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU (BYŁO: ZESZYTY NAUKOWE. AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU), 142, s.313-324
 • PODGÓRSKI B., MIELCARZ P. (2010), Selekcja niepowtarzalnych projektów inwestycyjnych o różnych okresach życia z uwzględnieniem stopy reinwestycji, ZESZYTY NAUKOWE. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, 142, s.294-303
 • MIELCARZ P., Paszczyk P. (2010), Increasing Shareholders Value through NPV-Negative Projects, WSPÓŁCZESNA EKONOMIA. KWARTALNIK WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE, 3, s.119-130
 • MIELCARZ P., Słoński T. (2010), Problem ujmowania podatków w analizie finansowej przedsięwzięć inwestycyjnych, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 26, s.83–92
 • JACKOWICZ K., MIELCARZ P. (2009), Premie w transakcjach blokowych w Polsce w latach 2002-2008, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, SERIA: EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG, 39, s.473-481
 • WNUCZAK P., MIELCARZ P. (2009), Wpływ czynników fundamentalnych na kapitalizację spółek giełdowych, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 17, s.275-287
 • MIELCARZ P. (2009), Przepływy ekskluzywne a metody wyceny akcji wchodzących w skład pakietów kontrolnych i niekontrolnych, BANK I KREDYT, 2, s.97 – 118
 • MIELCARZ P. (2008), Wycena sekwencyjnej opcji zaprzestania realizacji projektu etapowego na podstawie metodologii zaprzeczenia aktywa rynkowego - analiza przypadku, WSPÓŁCZESNA EKONOMIA, 3/2008, s.133-142
 • MIELCARZ P. (2007), Metodologiczne i aplikacyjne problemy wycena opcji realnych za pomocą algorytmów wyceny opcji finansowych, WSPÓŁCZESNA EKONOMIA, ---, s.87-108
 • CEGŁOWSKI B., MIELCARZ P. (2007), Symulacje w planowaniu finansowym z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego. Wprowadzenie, Controlling. Wiedza i narzedzia praktyczne., MARZEC, s.---
 • MIELCARZ P. (2007), Stosowanie narzędzi badania ryzyka i wartości opcji realnych w projektach badawczo – rozwojowych w Polsce, wyniki badań, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 1183, s.x
 • MIELCARZ P. (2007), Czynniki determinujące siłę wpływu opcji realnych na wartość projektów badawczo – rozwojowych, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3(86), s.---
 • MIELCARZ P. (2007), Wycena opcji realnych porzucenia i rozwoju na bazie metodologii drzew dwumianowych oraz koncepcji zaprzeczenia aktywa rynkowego. Analiza przypadku, WSPÓŁCZESNA EKONOMIA, ---, s.123-148
 • MIELCARZ P. (2006), Stosowanie narzędzi oceny racjonalności finansowej projektów w procesie analizy przedsięwzięć badawczo – rozwojowych w Polsce, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO PRACE INSTYTUTU EKONOMIKI I ORGANIZACJI PRZEDSIĘBIORSTWA, 434/48, s.---
 • MIELCARZ P. (2005), Wykorzystanie dwumianowych drzew decyzyjnych w wycenie elastyczności projektów badawczo – rozwojowych, BANK I KREDYT, 4, s.---
 • MIELCARZ P. (2005), Wykorzystanie narzędzi uzupełniających analizę zdyskontowanych przepływów pieniężnych netto w ocenie projektów badawczo-rozwojowych, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 1060, s.299-319
 • MIELCARZ P. (2004), Na co uważać w sprawozdaniu, GAZETA PRAWNA, 232, s.6-7
 • MIELCARZ P. (2004), Jak poprawić płynność finansową, GAZETA PRAWNA, 230, s.8
 • CEGŁOWSKI B., MIELCARZ P. (2004), Wieloasortymentowy próg rentowności, Controlling. Wiedza i narzedzia praktyczne., ---, s.---
 • CEGŁOWSKI B., MIELCARZ P. (2004), Podstawy tworzenia planu finansowego, Controlling. Wiedza i narzedzia praktyczne., ---, s.---
 • KOWALEWSKI O., MIELCARZ P., CEGŁOWSKI B. (2004), Biznesplan dla jednostek kultury, POLSKIE REGIONY W EUROPEJSKIEJ PRZESTRZENI KULTUROWEJ, 4, s.cały numer
Monografie:
 • MIELCARZ P. (2016), Krótkookresowy wpływ rekomendacji na rynek giełdowy w Polsce, -, PWN
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • MIELCARZ P., Paszczyk P. (2013), Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa, Warszawa, PWN
 • HAŁAS-DEJ S., KIROV N., MIELCARZ P., Kubiak D. (2011), Projekty doradcze jako sposób budowania wiedzy, kompetencji i umiejętności kadry menedżerskiej HR, Warszawa, Akademia Leona Kozminskiego
 • Cegłowski B., MIELCARZ P. (2002), Skuteczny biznesplan, Warszawa, Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa
Rozdziały w monografiach:
 • OSIICHUK D., MIELCARZ P., WNUCZAK P. (2016), An Inquiry into Determinants of Value Creation in the ICT Industry w: The Impact of the Digital World on Management and Marketing, G. Mazurek, J. Tkaczyk, Warsaw, POLTEXT, s.71-84
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KOCZUBA-SOBIERAJ M., MIELCARZ P. (2012), Adapting cost accounting to the specifics of university w: Uczelnie w przestrzeni publicznej. Zarządzanie-Marketing-public relations, M. Kaczmarczyk, Sosnowiec, Oficyna Wydawnicza Humanitas, s.81-99
 • MIELCARZ P., WNUCZAK P. (2009), Szacowanie zapotrzebowania na środki płynne z uwzględnieniem specyfiki wyceny sprawozdawczej - zaawansowane techniki planowania kapitału obrotowego w: Zarządzanie finansami we współczesnych przedsiębiorstwach. Tom1 Controlling i ocena sytuacji finansowej, M. Sierpińska, Warszawa, Vizja Press & IT, s.161-180
 • PODGÓRSKI B., MIELCARZ P. (2008), Wpływ negatywnych i neutralnych rekomendacji na osiąganie ponadprzeciętych stóp zwrotu na GPW w latach 2005-2006 w: Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 7, Urbańczyk E., Szczecin, WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, s.533-543
 • MIELCARZ P., PODGÓRSKI B., Waremczuk P. (2007), Positive Recommendations and Abnormal Returns on the Warsaw Stock Exchange in 2005–2006 w: The Problems of Company Value Management, Urbańczyk E., Lewiston, PUBLISHING HOUSE PRINT GROUP DANIEL KRZANOWSKI, s.---
 • MIELCARZ P., Pogórski B., Waremczuk P. (2007), Wybór efektywnej metody oceny projektów inwestycyjnych o różnych nakładach kapitałowych w: Strategie Wzrostu Wartości Przedsiębiorstwa, Urbańczyk E., Szczecin, WYDAWNICTWO KREOS, s.---
 • MIELCARZ P., PODGÓRSKI B., Waremczuk P. (2007), Wybór efektywnej metody oceny projektów inwestycyjnych o różnych nakładach kapitałowych w: Strategie Wzrostu Wartości Przedsiębiorstwa, Urbańczyk E., Szczecin, KREOS, s.---
 • MIELCARZ P. (2003), Specyfika wyceny projektów badawczo – wdrożeniowych a metodologia ich wyceny w: Zarządzanie finansami – mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw, Zarzecki D., Szczecin, FUNDACJA NA RZECZ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, s.---
 • MIELCARZ P. (2003), Rola planowanego sprawozdania z przepływu środków pieniężnych w kalkulacji wolnych przepływów pieniężnych na użytek wyceny przedsiębiorstw w: Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa, Urbańczyk E., Szczecin, WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, s.00
 • MIELCARZ P., CEGŁOWSKI B. (2002), Implikacje wyboru metody spłaty kredytu w kontekście maksymalizacji efektywności inwestycji w: Zarządzanie Wartością Firmy, E. Urbańczyk, Szczecin, KREOS, s.---
 • MIELCARZ P., CEGŁOWSKI B. (2001), Podejmowanie projektów o dodatnim NPV a wzrost wartości firmy - przegląd metodologii szacowania NPV oraz stosowana praktyka w: Zarzadzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, E. Urbańczyk, Szczecin, WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, s.---
Działalność Naukowa
Redakcja czasopism naukowych:
 • 2016, Członek komitetu redakcyjnego, Contemproary Economics
 • 2016, Członek komitetu redakcyjnego, Journal of Management and Business Administration. Central Europe
 • 2015, Recenzent, Cuadernos de Economia
 • 2013, Recenzent, PROBLEMY ZARZĄDZANIA
 • 2011, Recenzent, Contemproary Economics
 • 2009, Recenzent, Journal of Management and Business Administration. Central Europe
Udział w konferencjach:
 • Twenty-Fourth Annual Conference of the Multinational Finance Society, 2017
 • 23rd Annual Conference of the Multinational Finance Society, 2016
 • XVI MIędzynarodowa Naukowa Konferencja Zarządzanie Finansami, 2015
 • 5th International Research Meeting in Business and Management (IRMBAM 2014), 2014
 • XIV Konferencja Zarządzanie Finansami Firm, 2013
 • Baltic Sea Summer School inInternational Economics, 2012
 • V konferencja naukowa Efektywność źródłem bogactwa narodów''', 2012
 • VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Zarządzanie Wartością Przedsiębiorstwa - Strategie Wzrostu Wartości Przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka, 2006
 • Efektywność źródłem bogactwa narodów, 2006
 • Zarządzanie Finansami, 2004
 • Efektywność źródłem bogactwa narodów, 2004
 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, 2003
 • Zarządzanie finansami – mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw, 2003
 • World Finance Conference, 1970
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Prokuratura Okręgowa, Warszawa
Sąd Okręgowy
Prokuratura Okręgowa, Warszawa
Mazowieckie Centrum Informacji Gospodarczej
Akademia Leona Koźmińskiego, DCF Consulting Sp. z o.o.
Komisja Nadzoru Finansowego
Międzynarodowa Szkoła Zarządzania Sp. z o. o.
DCF Consulting Sp. z o. o.
ALK, Międzynarodowa Szkoła Zarządzania, DCF Consulting Sp. z o.o., Inne firmy
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2017
-, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
2011
, Akademia Leona Koźmińskiego
2011–2015
Rada Programowa Studiów Ekonomiczno - Społecznych, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2008–2015
Komitet Finansowy, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2006
, Akademia Leona Koźmińskiego
Udział w radach nadzorczych:
2017
członek Rady Nadzorczej,
2011–2014
Przewodniczący rady nadzorczej, TACN S.A.
2008–2011
Sekretarz, Ekoinwestycja Sp. z o.o.
2006–2007
Przewodniczący, Media Express Ltd.