Wizytówkawyszukaj pracownika

dr hab. PAWEŁ MIELCARZ

dr hab.
PAWEŁ MIELCARZ

Katedra Finansów

dr hab. PAWEŁ MIELCARZ

CV
Zainteresowania badawcze:
 • wycena przedsiębiorstw
 • controlling
 • finanse przedsiębiorstw
 • rynki finansowe
 • wycena
Stypendia/ Nagrody:
2013
Nagroda Rektora ALK za działaność dydaktyczną (Rektor ALK).
Cykle wykładów:
2012
Ecole de Management de Normandie, Cean, zmiany kier./trubu studiów SW
2011
ESSCA, – École de Management, Angers, zmiany kier./trubu studiów SW
2012
ESSCA, – École de Management, Angers, zmiany kier./trubu studiów SW
2011
EDC, Ecole des Dirigeants et Créateurs d’entreprise, Paris, zmiany kier./trubu studiów SW
2010
Haaga-Helia University, Technikum
2010
University of Applied Sciences Kufstein Tirol, wielkopolskie
2012
University of Debrecen, kraśnicki (Kraśnik)
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • MIELCARZ P., Kołodziejczyk B., OSIICHUK D. (2019), The concept of the real estate portfolio matrix and its application for structural analysis of the Polish commercial real estate market, ECONOMIC RESEARCH-EKONOMSKA ISTRAZIVANJA, vol. 32 issue 1, s.301-320
 • OSIICHUK D., MIELCARZ P., Behr A. (2018), Terminal Value Calculation in DCF Valuation Models: An Empirical Verification, e-finanse, 14, s.27-38
 • OSIICHUK D., MIELCARZ P., Behr A. (2018), The influence of capital expenditures on working capital management in the corporate sector of an emerging economy: the role of financing constraints, ECONOMIC RESEARCH-EKONOMSKA ISTRAZIVANJA, 1, s.946-966
 • OSIICHUK D., WNUCZAK P., MIELCARZ P. (2018), Working Capital Management Through the Business Cycle: Evidence From the Corporate Sector in Poland, CONTEMPORARY ECONOMICS, 12 (2), s.223-236
 • MIELCARZ P., OSIICHUK D. (2017), What is Behind the Figures? Conceptual Mistakes in the Equity Valuations Prepared by Research Analysts in Poland, FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 1/2017 (85), s.375-387
 • MIELCARZ P., OSIICHUK D. (2017), Trade Finance in the Polish Corporate Sector: Balancing Growth and Financing Constraints, FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 1/2017 (85), s.119-128
 • MIELCARZ P., OSIICHUK D., Owczarkowski R. (2017), Financial Restructuring and Target Capital Structure: An Iterative Algorithm for Shareholder Value Maximization, REVIEW OF ACCOUNTING AND FINANCE, vol. 17 issue: 2, s.280-294
 • JACKOWICZ K., MIELCARZ P., WNUCZAK P. (2017), Fair value, equity cash flow and project finance valuation: ambiguities and a solution, Managerial Finance, 8, s.914-927
 • JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł., MIELCARZ P. (2016), Financial Constraints in Poland: The Role of Size and Political Connections, ARGUMENTA OECONOMICA, 1 (36), s.225-240
 • MIELCARZ P., OSIICHUK D. (2016), Determinants of the Liability Maturity of Polish Companies, NAUKI O FINANSACH, 4, s.49-63
 • OSIICHUK D., WNUCZAK P., MIELCARZ P. (2016), Actuarial Reserves, Provisions and Contingent Liabilities in DCF Valuation, FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 79, s.289-298
 • JACKOWICZ K., MIELCARZ P. (2015), Inwestycje a wyniki finansowe przedsiębiorstw w okresie kryzysu, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE, 2(938), s.31-43
 • MIELCARZ P. (2015), Główne cechy rekomendacji a zmiany cen akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 73, s.707-719
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • MIELCARZ P. (2014), A new approach to private firm fair value valuation in line with IFRS 13 – the concept of the most advantageous market discount (MAMD), Business and Economic Horizons, 1, s.79-85
 • MIELCARZ P., MLINARIČ F. (2014), The superiority of FCFF over EVA and FCFE in capital budgeting, ECONOMIC RESEARCH-EKONOMSKA ISTRAŽIVANJA, 1, s.559-572
 • MIELCARZ P., Kalinowska A. (2014), Methods of Payment in M&A Transactions and the Operational Performance of Acquirers, FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 67, s.739-746
 • JACKOWICZ K., MIELCARZ P., KOZŁOWSKI Ł. (2014), Political connections and operational performance of non-financial firms: New evidence from Poland, EMERGING MARKETS REVIEW, 20, s.109-135
 • JASIŃSKI T., MIELCARZ P. (2013), Consumption as a Factor of Polish Economic Growth During the Global Recession of 2008/2009: A Comparison with Spain and Hungary, CONTEMPORARY ECONOMICS, 2, s.5-16
 • MIELCARZ P., JACKOWICZ K., Kozłowski Ł. (2013), Political connections and operational performance of non-financial firms: New evidence from Poland, WORKING PAPER, -, s.1-64
 • MIELCARZ P., Roman E. (2012), USING THE IDEA OF MARKET-EXPECTED RETURN RATES ON INVESTED CAPITAL IN THE VERIFICATION OF CONFORMITY OF MARKET EVALUATION OF STOCK LISTED COMPANIES WITH THEIR INTRINSIC VALUE, Business, Management and Education, 10(1), s.11-24
 • CEGŁOWSKI B., MIELCARZ P. (2012), The application of Break-Even Revenue concept in the preliminary assessment of investments generating time-limited free cash flows, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 68 (124), s.7-19
 • CEGŁOWSKI B., MIELCARZ P. (2012), Wykorzystanie koncepcji obrotu granicznego w ocenie projektów podnoszących wartość przedsiębiorstwa, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 2, s.27-30
 • MIELCARZ P., KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2011), Model rachunku kosztów jednostek prowadzących działalność naukowo-dydaktyczną, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, (120), s.39-65
 • MIELCARZ P., WNUCZAK P. (2011), DCF Fair Value Valuation, Excessive Assetes and Hidden Inefficiencies, Contemporary Economics (d. Współczesna Ekonomia), 4, s.44-57
 • MIELCARZ P., SŁOŃSKI T. (2010), Analiza transferów pieniężnych w ramach przedsiębiorstwa w ocenie opłacalności inwestycji, ZESZYTY NAUKOWE. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU (BYŁO: ZESZYTY NAUKOWE. AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU), 142, s.313-324
 • MIELCARZ P., Paszczyk P. (2010), Increasing Shareholders Value through NPV-Negative Projects, WSPÓŁCZESNA EKONOMIA. KWARTALNIK WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE, 3, s.119-130
 • MIELCARZ P., Słoński T. (2010), Problem ujmowania podatków w analizie finansowej przedsięwzięć inwestycyjnych, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 26, s.83–92
 • PODGÓRSKI B., MIELCARZ P. (2010), Selekcja niepowtarzalnych projektów inwestycyjnych o różnych okresach życia z uwzględnieniem stopy reinwestycji, ZESZYTY NAUKOWE. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, 142, s.294-303
 • MIELCARZ P. (2009), Przepływy ekskluzywne a metody wyceny akcji wchodzących w skład pakietów kontrolnych i niekontrolnych, BANK I KREDYT, 2, s.97 – 118
 • WNUCZAK P., MIELCARZ P. (2009), Wpływ czynników fundamentalnych na kapitalizację spółek giełdowych, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 17, s.275-287
 • JACKOWICZ K., MIELCARZ P. (2009), Premie w transakcjach blokowych w Polsce w latach 2002-2008, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, SERIA: EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG, 39, s.473-481
 • MIELCARZ P. (2008), Wycena sekwencyjnej opcji zaprzestania realizacji projektu etapowego na podstawie metodologii zaprzeczenia aktywa rynkowego - analiza przypadku, WSPÓŁCZESNA EKONOMIA, 3/2008, s.133-142
 • MIELCARZ P. (2007), Stosowanie narzędzi badania ryzyka i wartości opcji realnych w projektach badawczo – rozwojowych w Polsce, wyniki badań, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 1183, s.x
 • MIELCARZ P. (2007), Czynniki determinujące siłę wpływu opcji realnych na wartość projektów badawczo – rozwojowych, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3(86), s.---
 • MIELCARZ P. (2007), Metodologiczne i aplikacyjne problemy wycena opcji realnych za pomocą algorytmów wyceny opcji finansowych, WSPÓŁCZESNA EKONOMIA, ---, s.87-108
 • CEGŁOWSKI B., MIELCARZ P. (2007), Symulacje w planowaniu finansowym z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego. Wprowadzenie, Controlling. Wiedza i narzedzia praktyczne., MARZEC, s.---
 • MIELCARZ P. (2007), Wycena opcji realnych porzucenia i rozwoju na bazie metodologii drzew dwumianowych oraz koncepcji zaprzeczenia aktywa rynkowego. Analiza przypadku, WSPÓŁCZESNA EKONOMIA, ---, s.123-148
 • MIELCARZ P. (2006), Stosowanie narzędzi oceny racjonalności finansowej projektów w procesie analizy przedsięwzięć badawczo – rozwojowych w Polsce, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO PRACE INSTYTUTU EKONOMIKI I ORGANIZACJI PRZEDSIĘBIORSTWA, 434/48, s.---
 • MIELCARZ P. (2005), Wykorzystanie narzędzi uzupełniających analizę zdyskontowanych przepływów pieniężnych netto w ocenie projektów badawczo-rozwojowych, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 1060, s.299-319
 • MIELCARZ P. (2005), Wykorzystanie dwumianowych drzew decyzyjnych w wycenie elastyczności projektów badawczo – rozwojowych, BANK I KREDYT, 4, s.---
 • CEGŁOWSKI B., MIELCARZ P. (2004), Wieloasortymentowy próg rentowności, Controlling. Wiedza i narzedzia praktyczne., ---, s.---
 • MIELCARZ P. (2004), Na co uważać w sprawozdaniu, GAZETA PRAWNA, 232, s.6-7
 • KOWALEWSKI O., MIELCARZ P., CEGŁOWSKI B. (2004), Biznesplan dla jednostek kultury, POLSKIE REGIONY W EUROPEJSKIEJ PRZESTRZENI KULTUROWEJ, 4, s.cały numer
 • CEGŁOWSKI B., MIELCARZ P. (2004), Podstawy tworzenia planu finansowego, Controlling. Wiedza i narzedzia praktyczne., ---, s.---
 • MIELCARZ P. (2004), Jak poprawić płynność finansową, GAZETA PRAWNA, 230, s.8
Monografie:
 • MIELCARZ P. (2016), Krótkookresowy wpływ rekomendacji na rynek giełdowy w Polsce, PWN
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • MIELCARZ P., Paszczyk P. (2013), Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa, Warszawa, PWN
 • HAŁAS-DEJ S., KIROV N., MIELCARZ P., Kubiak D. (2011), Projekty doradcze jako sposób budowania wiedzy, kompetencji i umiejętności kadry menedżerskiej HR, Warszawa, Akademia Leona Kozminskiego
 • Cegłowski B., MIELCARZ P. (2002), Skuteczny biznesplan, Warszawa, Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa
Rozdziały w monografiach:
 • OSIICHUK D., MIELCARZ P., WNUCZAK P. (2016), An Inquiry into Determinants of Value Creation in the ICT Industry w: The Impact of the Digital World on Management and Marketing, G. Mazurek, J. Tkaczyk, Warsaw, POLTEXT, s.71-84
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KOCZUBA-SOBIERAJ M., MIELCARZ P. (2012), Adapting cost accounting to the specifics of university w: Uczelnie w przestrzeni publicznej. Zarządzanie-Marketing-public relations, M. Kaczmarczyk, Sosnowiec, Oficyna Wydawnicza Humanitas, s.81-99
 • MIELCARZ P., WNUCZAK P. (2009), Szacowanie zapotrzebowania na środki płynne z uwzględnieniem specyfiki wyceny sprawozdawczej - zaawansowane techniki planowania kapitału obrotowego w: Zarządzanie finansami we współczesnych przedsiębiorstwach. Tom1 Controlling i ocena sytuacji finansowej, M. Sierpińska, Warszawa, Vizja Press & IT, s.161-180
 • PODGÓRSKI B., MIELCARZ P. (2008), Wpływ negatywnych i neutralnych rekomendacji na osiąganie ponadprzeciętych stóp zwrotu na GPW w latach 2005-2006 w: Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 7, Urbańczyk E., Szczecin, WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, s.533-543
 • MIELCARZ P., PODGÓRSKI B., Waremczuk P. (2007), Positive Recommendations and Abnormal Returns on the Warsaw Stock Exchange in 2005–2006 w: The Problems of Company Value Management, Urbańczyk E., Lewiston, PUBLISHING HOUSE PRINT GROUP DANIEL KRZANOWSKI, s.---
 • MIELCARZ P., Pogórski B., Waremczuk P. (2007), Wybór efektywnej metody oceny projektów inwestycyjnych o różnych nakładach kapitałowych w: Strategie Wzrostu Wartości Przedsiębiorstwa, Urbańczyk E., Szczecin, WYDAWNICTWO KREOS, s.---
 • MIELCARZ P., PODGÓRSKI B., Waremczuk P. (2007), Wybór efektywnej metody oceny projektów inwestycyjnych o różnych nakładach kapitałowych w: Strategie Wzrostu Wartości Przedsiębiorstwa, Urbańczyk E., Szczecin, KREOS, s.---
 • MIELCARZ P. (2003), Specyfika wyceny projektów badawczo – wdrożeniowych a metodologia ich wyceny w: Zarządzanie finansami – mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw, Zarzecki D., Szczecin, FUNDACJA NA RZECZ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, s.---
 • MIELCARZ P. (2003), Rola planowanego sprawozdania z przepływu środków pieniężnych w kalkulacji wolnych przepływów pieniężnych na użytek wyceny przedsiębiorstw w: Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa, Urbańczyk E., Szczecin, WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, s.00
 • MIELCARZ P., CEGŁOWSKI B. (2002), Implikacje wyboru metody spłaty kredytu w kontekście maksymalizacji efektywności inwestycji w: Zarządzanie Wartością Firmy, E. Urbańczyk, Szczecin, KREOS, s.---
 • MIELCARZ P., CEGŁOWSKI B. (2001), Podejmowanie projektów o dodatnim NPV a wzrost wartości firmy - przegląd metodologii szacowania NPV oraz stosowana praktyka w: Zarzadzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, E. Urbańczyk, Szczecin, WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, s.---
Działalność Naukowa
Udział w konferencjach:
 • Twenty-Fourth Annual Conference of the Multinational Finance Society, 2017
 • 23rd Annual Conference of the Multinational Finance Society, 2016
 • XVI MIędzynarodowa Naukowa Konferencja Zarządzanie Finansami, 2015
 • 5th International Research Meeting in Business and Management (IRMBAM 2014), 2014
 • XIV Konferencja Zarządzanie Finansami Firm, 2013
 • Baltic Sea Summer School inInternational Economics, 2012
 • V konferencja naukowa Efektywność źródłem bogactwa narodów''', 2012
 • VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Zarządzanie Wartością Przedsiębiorstwa - Strategie Wzrostu Wartości Przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka, 2006
 • Efektywność źródłem bogactwa narodów, 2006
 • Zarządzanie Finansami, 2004
 • Efektywność źródłem bogactwa narodów, 2004
 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, 2003
 • Zarządzanie finansami – mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw, 2003
 • World Finance Conference, 1970
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Prokuratura Okręgowa, Warszawa
Sąd Okręgowy
Prokuratura Okręgowa, Warszawa
Mazowieckie Centrum Informacji Gospodarczej
Akademia Leona Koźmińskiego, DCF Consulting Sp. z o.o.
Komisja Nadzoru Finansowego
Międzynarodowa Szkoła Zarządzania Sp. z o. o.
DCF Consulting Sp. z o. o.
ALK, Międzynarodowa Szkoła Zarządzania, DCF Consulting Sp. z o.o., Inne firmy