Wizytówkawyszukaj pracownika

dr
MAŁGORZATA KUCHARCZYK

Katedra Rachunkowości

dr MAŁGORZATA KUCHARCZYK

CV
Zainteresowania badawcze:
 • fuzje i przejęcia przedsiębiorstw
 • kapitał intelektualny
 • międzynarodowe standardy rachunkowości
 • projektowanie systemów rachunkowości
 • rachunkowość
 • rachunkowość finansowa
 • rachunkowość zarządcza
 • zarządzanie małą firmą
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • KUCHARCZYK M., KLIMCZAK K. (2011), Zwiększenie zakresu informowania akcjonariuszy o zarządzaniu ryzykiem, Master of Business and Administration, 6(113) listopad-grudzień 2011, s.57 - 64
 • KUCHARCZYK M., DYLĄG R. (2011), Recognising revenue from the Construction of Real Estate in financial statements of developers in Poland, Journal of Accounting and Management System, 1 (35), s.25-42
 • KUCHARCZYK M., DYLĄG R. (2010), Problematyka sprawozdawczości w MSP w świetle Międzynarodowego Standardu Rachunkowości dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6/2010, s.44-61
 • KUCHARCZYK M. (2009), Organizacja pomiaru zysku w rodzinnych gospodarstwach rolnych, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(97), s.47-60
 • CIEŚLAK I., KUCHARCZYK M. (2006), Międzynarodowe relacje wynagrodzeń. Analiza na podstawie wartości kapitału ludzkiego, PROBLEMY GLOBALIZACJI I REGIONALIZACJI, 8, s.495-510
 • KUCHARCZYK M. (2006), Standardy Rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki. Możliwości i ograniczenia w stosowaniu MSR 41Rolnictwo w kontekście rodzinnych gospodarstw rolnych, PRACE NAUKOWE AKADEMII EKONOMICZNEJ IM. K. ADAMIECKIEGO W KATOWICACH, --, s.221-236
 • KUCHARCZYK M. (2005), Możliwości zastosowania systemu rachunkowości FADN w rodzinnych gospodarstwach rolnych, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 1079, s.213-222
 • KUCHARCZYK M., CIEŚLAK I. (2004), Analiza płac pielęgniarek przy zastosowaniu rachunku kapitału ludzkiego, ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I FINANSÓW WE WROCŁAWIU, 17, s.57-72
 • KUCHARCZYK M. (2003), Rachunkowość na przełomie wieków. Sprawozdanie z konferencji, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(65), s.56-59
 • KUCHARCZYK M. (2002), Stabilność jednostki rachunkowej w teorii rachunkowości, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4 (57), s.49-50
 • KUCHARCZYK M. (2001), Międzynarodowy Standard Rachunkowości Nr 41 - Rolnictwo, MONITOR RACHUNKOWOŚCI I FINANSÓW, 7-8(31), s.34-36
 • KUCHARCZYK M. (2000), Koncepcje i zasady rachunkowości rodzinnych gospodarstw rolnych w uwarunkowaniach polskich, ZESZYTY TEORETYCZNE RADY NAUKOWEJ SKWP, 56, s.118-122
Redakcja Monografi:
 • KUCHARCZYK M., DOBIJA D., (red.), (2014), Rachunkowość zarządcza. Analiza i interpretacja, Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS
Monografie:
 • KUCHARCZYK M., DOBIJA D. (2014), Rachunkowość zarządcza. Analiza i interpretacja, Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS
 • DOBIJA D., KUCHARCZYK M. (2009), Rachunkowość zarządcza. Teoria, praktyka, aspekty behawioralne, Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
Rozdziały w monografiach:
 • KUCHARCZYK M. (2014), Analiza koszt - wolumen - zysk w: Rachunkowość zarządcza. Analiza i interpretacja, Dobija D.; Kucharczyk M., Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.285-368
 • KUCHARCZYK M. (2014), Decyzje krótkoterminowe w: Rachunkowość zarządcza. Analiza i interpretacja, Dobija D.; Kucharczyk M., Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.369-428
 • KUCHARCZYK M. (2014), Systemy rachunku kosztów w: Rachunkowość zarządcza. Analiza i interpretacja, Dobija D.; Kucharczyk M., Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.507-575
 • KUCHARCZYK M. (2014), Rachunek kosztów pełnych i zmiennych w: Rachunkowość zarządcza. Analiza i interpretacja, Dobija D.; Kucharczyk M., Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.193-284
 • CIEŚLAK I., KUCHARCZYK M. (2012), Koszty pracy a rozwój gospodarczy w Polsce w latach 2000-2008 w: KRYZYS FINANSOWY. Przebieg i skutku społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej, red. Sławomir Partycki, Lublin, WYDAWNICTWO KUL, s.693-709
 • CIEŚLAK I., KUCHARCZYK M. (2012), Labour costs and economic development in Poland in years 2000-2008 w: Building New Business Models For Success Through Competitiveness and Responsibility, ed. Demetris Vrontis, Yaakov Weber, Rudi Kaufmann, Shlomo Tarba, Glion-Montreux, EUROMED COMMUNICATIONS LTD, s.282-306
 • KUCHARCZYK M., CIEŚLAK I. (2011), The measurement of the periodic economic income in the family farms - organising, reporting and testing w: Performance Management: Where to Look for Competitive Advantage?, Kral B., Praga, Department of Management Accounting, University of Economic, Prague, s.31-50
 • KUCHARCZYK M., CIEŚLAK I. (2011), Are 99,8% of enterprises operating in the European Union the real users of IFRS for SMEs - the analysis of the standard's users group on the Polish example w: Performance Management: Where to Look for Competitive Advantage?, Kral B., Praga, Department of Management Accounting, University of Economic, Prague, s.7-30
 • KUCHARCZYK M., DOBIJA D. (2011), Katedra Rachunkowości w: Historia Katedr Rachunkowości w uczelniach polskich, Sławomir Sojak, Warszawa, STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE, s.29 - 54
 • DYLĄG R., KUCHARCZYK M. (2011), Shall the valuation of fair value assets be applied or not? Controversies connected with the valuation of biological assets w: Performance Mangement: Where to Look for Competitive Advantage?, Kral B., Praga, Oeconomica Publishing House, University of Economics in Prague, s.51-67
 • CIEŚLAK I., KUCHARCZYK M. (2010), A Human Resource Audit as an Active Tool for Human Resource Measurement and Management w: Through Crisis Reflection to Performance Enhancement, Vysoká škola ekonomická v Praze. Katedra manažerského účetnictví, Praga, UNIVERSITY OF ECONOMICS, PRAGUE; OECONOMICA PUBLISHING HOUSE, s.77-89
 • KUCHARCZYK M., CIEŚLAK I. (2010), The Role of Farmes’ Work Input Measurement in Functioning of the Equitable Agriculture w: Business Development Across Countries and Cultures, Vrontis D., Weber Y., Ruediger Kaufman H., Tarba S., Nicosia, EURO MEd PRESS, s.217-230
 • KUCHARCZYK M., CIEŚLAK I. (2009), Fair Value as an element of risk in business activity w: Contemporary issues in accounting and management research and education, Sevic Z., Podgorica, Greenwich University Press, University of Ljubliana - Faculty of Economics, Ekonomski Facultet, Podgorica, s.194-205
 • CIEŚLAK I., KUCHARCZYK M. (2009), Programmes in Computer Accounting at Kozminski University w: Zbornik Radova II. Contemporary Issues in Accounting and Management Research and Education, Sevic Z., Podgorica, EDUCATION AND CULTURE TEMPUS, s.299-308
 • CIEŚLAK I., KUCHARCZYK M., KLIMCZAK K. (2009), Experiences With Use of E-learning for Basic Accounting Courses w: Zbornik Radova II. Contemporary Issues in Accounting and Management Research and Education, Sevic Z., Podgorica, EDUCATION AND CULTURE TEMPUS, s.309-318
 • DYLĄG R., KUCHARCZYK M. (2009), Zasady ujmowania przychodów w świetle ustawy o rachunkowości, MSSF/MSR i US GAAP w: Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych, Kiziukiewicz T., Warszawa, DIFIN, s.131-144
 • KUCHARCZYK M. (2009), Rachunek kosztów pełnych i zmiennych w: Rachunkowość Zarządcza. Teoria. Praktyka. Aspekty behawioralne, Dobija D., Kucharczyk M., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.285-349
 • KUCHARCZYK M. (2009), Analiza Koszt - Wolumen - Zysk w: Rachunkowość Zarządcza. Teoria. Praktyka. Aspekty behawioralne, Dobija D., Kucharczyk M., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.351-418
 • KUCHARCZYK M. (2009), Decyzje krótkoterminowe w: Rachunkowość zarządcza. Teoria. Praktyka. Aspekty behawioralne, Dobija D., Kucharczyk M., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.419-470
 • KUCHARCZYK M. (2008), Measurement System of Family Farm Economic Revenue w: General Accounting Theory - Evolution and Design for Efficiency, Górowski I., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.230 - 244
 • KUCHARCZYK M. (2008), Wartość godziwa w działalności rolnej w: System rachunkowości w nurcie wyzwań XXI wieku, Śnieżek E., Gdańsk, OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA KADR, s.89-98
 • KUCHARCZYK M., CIEŚLAK I. (2008), Measure of Labour cost in family farm w: Intellectual Capital Accounting: Modern State and Perspectives of Development, -, Charków, Kharkiv Institute of Business and Management, Ukraine, s.23-39
 • KUCHARCZYK M. (2007), Rozwój rachunkowości gospodarstw rolnych w Polsce w: Rachunkowość w teorii i praktyce, Gabrusewicz W., Poznań, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ, Poznań, s.196-207
 • KUCHARCZYK M. (2007), Zmiany w ekonomicznym podejściu do rolnictwa a rozwój rachunkowości rolnej na przykładzie Polski w: Teoria rachunkowości, -, Żytomierz, ZHYTOMYR STATE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY, s.271-284
 • KUCHARCZYK M., CIEŚLAK I. (2006), Międzynarodowe relacje wynagrodzeń. Analiza na podstawie wartości kapitału ludzkiego w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Woźniak M.G, Rzeszów, MITEL, s.495-510
 • KUCHARCZYK M. (2006), Możliwości i ograniczenia w stosowaniu MSR 41 Rolnictwo w kontekście rodzinnych gospodarstw rolnych w: Prace Naukowe: Standardy Rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki, Messner Z., Katowice, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ W KATOWICACH, s.221-235
 • KUCHARCZYK M., CIEŚLAK I. (2005), Theory of Capital in Fair Pricing of Agriculture Products w: General Accounting Theory - Towards Balanced Development, Dobija M., Martin S., Kraków, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ, KRAKÓW, s.419-433
 • KUCHARCZYK M. (2004), Arkusz roboczy w: Rachunkowość od podstaw. Sporządzanie i interpretacja sprawozdań finansowych, Dobija D., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.325-352
 • KUCHARCZYK M., CIEŚLAK I. (2004), Kształtowanie cen artykułów rolnych w: Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji, Adamowicz M., Warszawa, WYDAWNICTWO SGGW, s.223-233
 • KUCHARCZYK M., CIEŚLAK I. (2004), Capital analysis of salaries w: General Accounting Theory. Towards Balancing the Society, Dobija M., Martin S, Warszawa, Wydawnictwo WSPiZ im.Leona Koźmińskiego, s.415-424
 • KUCHARCZYK M. (2004), Przetwarzanie informacji księgowych w: Rachunkowość od podstaw. Sporządzanie i interpretacja sprawozdań finansowych, Dobija D., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.65-106
 • KUCHARCZYK M., CIEŚLAK I. (2003), Koszty pracy a kształtowanie płac i cen w: Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce, Sojak S., Toruń, UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU, s.---
 • KUCHARCZYK M. (2002), Model sprawozdawczy przedsiębiorstwa rolniczego w świetle MSR1 -Prezentacja sprawozdań finansowych i MSR 41 - Rolnictwo w: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, Kiziukiewicz T., Szczecin, UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, s.91-96
 • KUCHARCZYK M. (2002), Uwarunkowania wyceny aktywów według MSR 41 - Rolnictwo w: Rachunkowość wobec procesów globalizacji, Gierusz J., Jerzemowska M., Martyniuk T., Gdańsk, UNIWERSYTET GDAŃSKI, s.287-291
 • KUCHARCZYK M. (2000), Koncepcja pomiaru zysku w rodzinnych gospodarstwach rolnych w: Rachunkowość rolna w teorii i praktyce, Kiziukiewicz T.; Bernacki A., Warszawa, SGGW w Warszawie i AR w Szczecinie, s.35-39
Działalność Naukowa
Projekty:
 • 2009–2011 Wykorzystanie wartości godziwej w sprawozdawczości spółek
 • 2005–2008 Model rachunkowości rodzinnych gospodarstw rolnych
Udział w konferencjach:
 • Building New Business Models For Success Through Competitiveness and Responsibility, 2012
 • Performance Management: Where to Look for Competitive Advantage?, 2011
 • Raport o zarządzaniu. Lekcje z kryzysu, 2010
 • Through crisis reflection to performance enhancement, 2010
 • 32nd Annual Congress of the European Accounting Association, 2009
 • Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości - Rachunkowość XXI wieku - system czy proces, 2008
 • Future of accounting and management, 2008
 • General Accounting Theory IV - Evolution and Design for Efficiency, 2008
 • Rachunkowość w teorii i praktyce, 2007
 • Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości Wisła 2006: Standardy Rachunkowości Wobec Wyzwań Współczesnej Gospodarki, 2006
 • General Accounting Theory III, 2005
 • General Accounting Theory. Towards Balancing the Society, 2004
 • 27th Annual Congress of the European Accounting Association, 2004
 • Metody wynagradzania za pracę - Polska i inne kraje, 2004
 • Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce, 2003
 • Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, 2002
 • Rachunkowość rolna w teorii i praktyce, 2000
 • Szkoła Letnia - Warszawa 2000, 2000
Członkostwo w organizacjach:
2010–2010
, European Accounting Association
2004–2004
, European Accounting Association