Wizytówkawyszukaj pracownika

dr
AGNIESZKA DOCZEKALSKA

Katedra Teorii, Filozofii i Historii Prawa

dr AGNIESZKA DOCZEKALSKA

CV
Historia stanowisk naukowych:
2017
Adiunkt, Katedra Teorii, Filozofii i Historii Prawa, Akademia Leona Koźmińskiego
2009–2017
Adiunkt, Katedra Teorii i Filozofii Prawa, Akademia Leona Koźmińskiego
2006–2006
Wykładowca, Uniwersytet Łódzki
2002–2003
Asystent, Uniwersytet Łódzki
Zainteresowania badawcze:
 • prawa człowieka
 • prawo
 • prakseologia
 • prawo europejskie
 • instytucje i zasady działania UE
 • naukoznawstwo
 • lingwistyka stosowana
 • logika
 • legislacja
 • kultura internetowa
 • europejska kultura prawna
 • filozofia
 • teoria systemów
 • zintegrowane nauczanie języka i przedmiotu (CLIL)
 • studia i badania nad problematyka społecznej i kulturowej tożsamości płci
 • socjologia
 • prawodawstwo
 • prawo UE
Wykłady gościnne na uniwersytetach zagranicznych lub krajowych:
2006
Uniwersytet Łódzki, Polska
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • TKACZYK J., DOCZEKALSKA A. (2016), Postawy konsumentów dóbr kultury w Internecie wobec prawa autorskiego na przykładzie fanów mangi, NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY, 45, s.105-112
 • BUCHALSKA J., CHMIELEWSKI K., DOCZEKALSKA A. (2015), The concept of corporate reputation in marketing and polish law - the search for interdisciplinary communication, EKONOMIA I PRAWO, 2/2015, s.189-203
 • DOCZEKALSKA A., Jaśkiewicz J. (2014), Wykładnia aktów wielojęzycznego prawa pochodnego Unii Europejskiej przez polskie sądy administracyjne, ZESZYTY NAUKOWE SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO, 5, s.66-77
 • DOCZEKALSKA A. (2014), Legal multilingualism as a right to remain unilingual – fiction or reality?, COMPARATIVE LEGILINGUISTICS, 20, s.20-35
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • DOCZEKALSKA A. (2013), Comparative law and legal translation in the search for functional equivalents – intertwined or separate domains?, COMPARATIVE LEGILINGUISTICS, 16, s.63-75
 • DOCZEKALSKA A. (2013), Zjednoczona w różnorodności – wyzwanie dla europejskiej tożsamości prawnej na przykładzie różnorodności językowej, FILOZOFIA PUBLICZNA I EDUKACJA DEMOKRATYCZNA, 2, s.233-243
 • DOCZEKALSKA A. (2006), Wykładnia wielojęzycznego prawa EU, EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 5, s.14-21
Monografie:
 • DOCZEKALSKA A. (2011), Z zagadnień współczesnego prawa polskiego, Warszawa, POLTEXT
Rozdziały w monografiach:
 • DOCZEKALSKA A. (2016), Udział czynnika społecznego w japońskim wymiarze sprawiedliwości – realizacja prawa do rzetelnego procesu sądowego przez 5 lat funkcjonowania systemu saiban-in w: Azjatyckie systemy ochrony praw człowieka. Inspiracja uniwersalna- uwarunkowania kulturowe- bariery realizacyjne, Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak, ADAM MARSZAŁEK WYDAWNICTWO, s.729-743
 • DOCZEKALSKA A. (2014), (De)kulturyzacja i (de)hybrydyzacja języka prawnego w procesie tworzenia i transpozycji prawa Unii Europejskiej w: Integracja zewnętrzna i wewnętrzna nauk prawnych cz.1, M. Zirk-Sadowski, B. Wojciechowski, T.Bekrycht, -, UNIWERSYTET ŁÓDZKI, s.215-226
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • DOCZEKALSKA A. (2012), Wielojęzyczność prawa a konwergencja kultur prawnych w Europie i Kanadzie w: Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych?, O. Nawrot, S. Sykuna, J. Zajadło, Warszawa, C.H. BECK, s.176-181
 • DOCZEKALSKA A. (2011), Prawa kobiet w Kanadzie w: Prawa kobiet we współczesnym świecie, Kondratiewa-Bryzik L., Sokolewicz W., Warszawa, WYDAWNICTWO SEJMOWE, s.122-138
 • DOCZEKALSKA A. (2010), Equality of Languages at a Time of Legal Multilingualism w: The Critique of Law. Independent Legal Studies. Vol. III Equality, Hoff W., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.69-86
 • DOCZEKALSKA A. (2009), Drafting and interpretation of EU law – paradoxes of legal multilingualism w: Formal Linguistics and Law, Grewendorf G., Rathert M., Berlin, MOUTON DE GRUYTER, s.339-370
 • DOCZEKALSKA A. (2009), Drafting or Translation – Production of Multilingual Legal Texts w: Translation Issues in Language and Law, Olsen F., Lorz A.,Stein D., London, New York, PALGRAVE MACMILLAN LTD, s.116-135
 • DOCZEKALSKA A. (2007), Language and the Law: International Outlooks w: Production and application of multilingual law. The principle of equality of authentic texts and the value of subsequent translation, Kredens K., Góźdź-Roszkowski S., Frankfurt nad Menem, PETER LANG GMBH, s.-
Działalność Naukowa
Projekty:
 • 2014–2017 Język wielojęzycznego prawa Unii Europejskiej – (de)kulturyzacja i (de)hybrydyzacja języka prawnego podczas tworzenia i transpozycji prawa Unii Europejskiej
Udział w konferencjach:
 • KONSUMENT A RYNEK - Marketing w dobie digitalizacji procesów rynkowych, 2015
 • Law and Boundaries, 2015
 • VII. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Systemy ochrony praw człowieka: europejski i azjatyckieInspiracja uniwersalna – uwarunkowania kulturowe – bariery realizacyjne, 2015
 • XXI Zjazd Katedr Teorii Prawa i Filozofii Prawa „Demokratyczne państwo prawa, 2014
 • Participatory and Popular Culture 2014 Summer Conference, 2014
 • Ninth Conference on Legal Translation, Court Interpreting and Comparative Legilinguistics, 2014
 • The 15th International Roundtable for the Semiotics of Law (IRSL 2014), 2014
 • VI Zjazd Młodych Teoretyków Prawa: Refleksyjność w prawie, 2013
 • Eighth Conference on Legal Translation, Court Interpreting and Comparative Legilinguistics, 2013
 • Komunikacja międzykulturowa w prawie, 2013
 • Ideals and Reality in Social Ethics, 2013
 • Law, Literature and Translation Conference, 2012
 • Konferencja na temat implementacji prawa Unii Europejskiej, 2011
 • The 16th World Congress of Applied Linguistics (AILA2011), 2011
 • The 6th Conference on Translation, Interpreting and Comparative Legilinguistics, 2011
 • XIX Ogólnopolski Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa - Konwergencja czy dywergencja kultur prawnych, 2010
 • 3rd International Postgraduate Conference in Translation and Interpreting, 2007
 • International Conference on Language and Law, 2006
 • Language and the Law 2005: East meets West, 2005
Członkostwo w organizacjach:
2011
, International Association of Law and Language
Informacje Dodatkowe
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2011
, ALK
2011
, ALK
2011–2012
, ALK
2009–2011
, ALK