Wizytówkawyszukaj pracownika

dr
KRZYSZTOF CHMIELEWSKI

Katedra Marketingu

dr KRZYSZTOF CHMIELEWSKI

CV
Zainteresowania badawcze:
 • efektywność marketingu
 • marketing
 • zarządzanie marketingowe
 • Marka korporacyjna
Staże:
2015
University of Applied Sciences Vienna, Austria
2011
Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mannheim, Niemcy
2013
ISTANBUL KÜLTÜR UNIVERSITY, Turcja
Stypendia/ Nagrody:
2014
Nagroda Rektora za publikacje naukowe (Akademia Leona Koźmińskiego).
2012
Nagroda Rektora za publikacje naukowe (Akademia Leona Koźmińskiego).
2011
Nagroda Rektora za publikacje naukowe (Akademia Leona Koźmińskiego).
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • CHMIELEWSKI K. (2018), PROCES ZARZĄDZANIA MARKĄ KORPORACYJNĄ: RAMY ANALITYCZNE ORAZ ZAGADNIENIA DLA DALSZYCH BADAŃ, Handel Wewnetrzny, 4, s.53-64
 • BUCHALSKA J., CHMIELEWSKI K., DOCZEKALSKA A. (2015), The concept of corporate reputation in marketing and polish law - the search for interdisciplinary communication, EKONOMIA I PRAWO, 2/2015, s.189-203
 • CHMIELEWSKI K. (2015), Rola marki korporacyjnej w portfelu marek, LOGISTYKA, 2, s.1160-1165
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • CHMIELEWSKI K. (2014), Kreowanie wartości przez marki korporacyjne, MARKETING I RYNEK, 8, s.344-348
 • CHMIELEWSKI K., TARANKO T. (2014), Brand as a Source of Value for Its Buyer and Owner, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 4, s.133-143
 • DE POURBAIX P., CHMIELEWSKI K. (2013), The role of social media in the young consumers market - case study for Poland and German, VISNYK DERZHAVNOGO UNIVERSYTETU L'VIVS'KA POLITEKHNIKA, 762, s.165-173
 • CHMIELEWSKI K. (2013), Meausuring the financial aspects of brand extensions, PRACE NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU, 21, s.145-154
 • CHMIELEWSKI K. (2013), Istota i znaczenie sponsoringu sportowego w budowaniu marki korporacyjnej, HANDEL WEWNĘTRZNY, 3, s.180-187
Monografie:
 • CHMIELEWSKI K. (2016), Corporate Brand Management, Munich, GRIN Verlag
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • CHMIELEWSKI K. (2012), Marketing Research and Planning, Cengage Learning Custom
Rozdziały w monografiach:
 • CHMIELEWSKI K., Saykiewicz J. (2012), The role of Corporate Brands in Market Development w: GLOBAL COMPETITIVENESS IN A TIME OF ECONOMIC UNCERTAINTY AND SOCIAL CHANGE: CURRENT ISSUES AND FUTURE EXPECTATIONS, International Management Development Association, Helsinki, International Management Development Association (IMDA), s.371-378
 • CHMIELEWSKI K. (2011), The role of trust and leadership in the global marketing driven organization w: Zarządzanie Działalnością Marketingową w Skali Krajowej, Międzynarodowej i Globalnej, Arnold Pabian, Częstochowa, Wydawnictwo Wydzialu Zarzadzania Politechniki Czestochowskiej, s.191-211
 • CHMIELEWSKI K. (2010), Comparative Analysis Of Integrated Promotions Aimed At Children In Poland And Germany w: Zintegrowana działalność promocyjna na rynkach krajowych i międzynarodowych, Pabian A., Częstochowa, CZĘSTOCHOWSKIE WYDAWNICTWO NAUKOWE, s.272
Działalność Naukowa
Udział w konferencjach:
 • XXVII Zjazd Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji. Horyzonty wiedzy. Marketing – Handel – Konsumpcja, 2018
 • 14th International CIRCLE Conference: Creating and delivering value, 2017
 • Forum Marketingu: Anatomia sukcesu rynkowego: Marketing czy innowacje?, 2015
 • XXV Zjazd Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji pt. Marketing, handel, konsumpcja - doświadczenia przeszłości i wyzwania przyszłości, 2014
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Marketing w procesie internacjonalizacji rynku, 2013
 • Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw – Nowe trendy w zarządzaniu i marketingu, 2013
 • 21st World Business Congress of the International Management Development Association (IMDA), 2012
 • Zarządzanie Działalnością Marketingową w Skali Krajowej, Międzynarodowej i Globalnej, 2011
 • Nowe kierunki, metody, techniki w zarządzaniu i marketingu, 2011
 • 2ND EDEN DOCTORAL & YOUNG SCHOLAR SEMINAR ON VISUALISING, MEASURING AND MANAGING INTANGIBLES AND INTELLECTUAL CAPITAL, 2011
 • Wizualizacja, Mierzenie i Zarządzanie z Niematerialnym i Intelektualnym Kapitalem, 2011
 • Zintegrowana działalność promocyjna na rynkach krajowych i międzynarodowych, 2010