Wizytówkawyszukaj pracownika

dr
MICHAŁ BIAŁEK

Katedra Psychologii Ekonomicznej

dr MICHAŁ BIAŁEK

CV
Historia stanowisk naukowych:
2013
Adiunkt, Centrum Psychologii Ekonomicznej i Badań Decyzji, Akademia Leona Koźmińskiego
2013
Adiunkt, Katedra Psychologii Ekonomicznej, Akademia Leona Koźmińskiego
2009–2013
Asystent, Katedra Psychologii Ekonomicznej, Akademia Leona Koźmińskiego
2007
Wykładowca, Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej
Zainteresowania badawcze:
 • psychometria
 • psychologia poznawcza
 • logika
 • podejmowanie ryzyka
 • metodologia badań społecznych
Staże:
2013
University of Plymouth, Anglia
2016
Uniwersytet w Getyndze, Niemcy
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • Muda R., Niszczota P., BIAŁEK M., Conway P. (2018), Reading Dilemmas in a Foreign Language Reduces Both Deontological and Utilitarian Response Tendencies, JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY-LEARNING MEMORY AND COGNITION, 44(2), s.321-326
 • BIAŁEK M. (2018), Replications can cause distorted belief in scientific progress, BEHAVIORAL AND BRAIN SCIENCES, 41, s.e122
 • BIAŁEK M., Fugelsang J., Friedman O. (2018), Choosing victims: Human fungibility in moral decision-making, Judgment and Decision Making, 13, s.451-457
 • BIAŁEK M., SAWICKI P. (2018), Cognitive Reflection Effects on Time Discounting, Journal of Individual Differences, 39, s.99-106
 • BIAŁEK M. (2017), Not that neglected! Base rates influence related and unrelated judgments, ACTA PSYCHOLOGICA, 177, s.10-16
 • BIAŁEK M. (2017), Mechanika moralności. Dylematy moralne i intuicyjne rozumienie dobra i zła, CZASOPISMO PSYCHOLOGICZNE, 23, s.9-19
 • BIAŁEK M., Pennycook G. (2017), The cognitive reflection test is robust to multiple exposures, BEHAVIOR RESEARCH METHODS, online, s.1-7
 • BIAŁEK M., De Neys W. (2017), Dual processes and moral conflict: Evidence for deontological reasoners’ intuitive utilitarian sensitivity, Judgment and Decision Making, 12, s.148-167
 • BIAŁEK M., DOMURAT A. (2017), COGNITIVE ABILITIES, ANALYTIC COGNITIVE STYLE AND OVERCONFIDENCE: A COMMENTARY ON DUTTLE (2016), BULLETIN OF ECONOMIC RESEARCH, 70, s.1-10
 • De Neys W., BIAŁEK M. (2016), Conflict detection during moral decision-making: evidence for deontic reasoners’ utilitarian sensitivity, JOURNAL OF COGNITIVE PSYCHOLOGY, 5, s.631-639
 • SAWICKI P., BIAŁEK M. (2016), Side Effects in Time Discounting Procedures: Fixed Alternatives Become the Reference Point, PLOS ONE, 10, s.e0165245
 • BIAŁEK M., Terbeck S. (2016), Can cognitive psychological research on reasoning enhance the discussion around moral judgments?, COGNITIVE PROCESSING, 3, s.329-335
 • DOMURAT A., BIAŁEK M. (2016), Dowodzenie hipotez za pomocą czynnika bayesowskiego (Bayes Factor): przykłady użycia w badaniach empirycznych, DECYZJE, 26, s.109-141
 • BIAŁEK M. (2015), Przegląd badań współczesnej kognitywistyki nad efektem przekonań, PRZEGLĄD FILOZOFICZNY. NOWA SERIA, R. 24: 2015, Nr 3 (95), s.91-107
 • BIAŁEK M., DOMURAT A. (2015), Complaining Decreases the Efficiency of Dialogue as a Method of Social Influence, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE, 1, s.32-48
 • SAWICKI P., BIAŁEK M., MARKIEWICZ Ł. (2015), Introducing conjoint analysis method into delayed lotteries studies: Its validity and time stability are higher than in adjusting, FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, vol.6 (23), s.1-10
 • BIAŁEK M., SAWICKI P. (2014), Can taking the perspective of an expert debias human decisions? The case of risky and delayed gains, FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, 5, s.1-8
 • BIAŁEK M., Terbeck S., Handley S. (2014), Cognitive Psychological Support for the ADC Model of Moral Judgment, AJOB Neuroscience, 5, s.21-23
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • BIAŁEK M., Handley S. (2013), Overriding moral intuitions - does it make us immoral? Dual-processing account for moral reasoning, WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY, 77, s.416-420
 • BIAŁEK M. (2012), Czy słuchamy, gdy nas proszą? (Bez)refleksyjność w niekonwencjonalnych sytuacjach prośby., MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 4, s.2-16
 • BIAŁEK M., Kulawik A., Jaskółowska A., Żukowska A. (2011), Wpływ autorytetu jako stresora na osłabienie funkcjonowania poznawczego, Przegląd Badań Edukacyjnych, 13/(2)2011, s.5-21
 • BIAŁEK M. (2008), Język, logika a rozumowanie. Teoria modeli umysłowych czy teoria reguł?, ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS, SERIES: FOLIA PSYCHOLOGICA, 1, s.27-44
Rozdziały w monografiach:
 • BIAŁEK M., De Neys W. (2017), Dual processes and conflict during moral and logical reasoning: a case for utilitarian intuitions? w: Moral Inferences, Jean-Francois Bonnefon, ?Bastien Trémoliere, Hove, ROUTLEDGE, s.123-136
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • BIAŁEK M. (2010), Związek cech analizowanych treści z pojawiającymi sie błędami rozumowania w: IV Rocznik Kognitywistyczny. W cieniu zakwitających anomali, Pohl A., Siedlecka M., Kraków, UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, s.210-225
Działalność Naukowa
Redakcja czasopism naukowych:
 • 2016, Recenzent, MEMORY & COGNITION
 • 2016, Recenzent, Judgment and Decision Making
 • 2016, Recenzent, PLOS ONE
 • 2016, Recenzent, BIOETHICS
Udział w konferencjach:
 • The International Convention of Psychological Science, 2015
 • ASPE Psychologia Ekonomiczna, 2014
 • 9th International Conference on Cognitive Science, 2013
 • ASPE Psychologia Ekonomiczna, 2012
 • 5. Poznańskie Kolokwia Kognitywistyczne 8. Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego, 2011
 • Pojęcia. Od koncepcji do reprezentacji, 2010
 • IV Krakowska Konferencja Kognitywistyczna W cieniu zakwitających anomalii, 2010
 • Psychologiczne i ekonomiczne wyzwania kryzysu gospodarczego, 2010
Członkostwo w organizacjach:
2010
, Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Testineo
Norman Benett Badania
Jednostka Wojskowa 1551 w Sieradzu
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2016–2020
Rada Młodych Naukowców, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2009
, Akademia Leona Koźmińskiego