Wizytówkawyszukaj pracownika

dr EWA KWIATKOWSKA

dr
EWA KWIATKOWSKA

Katedra Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki

dr EWA KWIATKOWSKA

CV
Zainteresowania badawcze:
 • konkurencja
 • prawo konkurencji
 • statystyka
Stypendia/ Nagrody:
2011
Nagroda Rektora za prace badawcze (Akademia Leona Koźmińskiego).
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • KWIATKOWSKA E., Trela A. (2019), The Institution of Succession Management – a New Opening for a Natural Person’s Enterprise?, KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, 11 (4), s.248-261
 • SKÓRZEWSKA-AMBERG M., KWIATKOWSKA E. (2019), Digitalisation of Healthcare and the Problem of Digital Exclusion, Journal of Management and Business Administration. Central Europe, tom: 27, nr 2, s.48-63
 • KWIATKOWSKA E., Trela A. (2019), Instytucja zarządu sukcesyjnego – nowe otwarcie dla przedsiębiorstwa osoby fizycznej?, KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, 11 (4), s.232-247
 • SKÓRZEWSKA-AMBERG M., KWIATKOWSKA E. (2018), Pozytywne i negatywne aspekty stosowania nowych technologii w ochronie zdrowia, Transformacje Pismo Interdyscyplinarne, 1-2 (96-97), s.270-286
 • KWIATKOWSKA E. (2018), The Use of Information and Communication Technologies in Healthcare, Transformacje Pismo Interdyscyplinarne, 3-4/2018, s.29-44
 • KWIATKOWSKA E., SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2017), Technologie informacyjno – komunikacyjne w ochronie zdrowia – problematyka naruszania prywatności, INTERNETOWY KWARTALNIK ANTYMONOPOLOWY I REGULACYJNY, 7, s.28-39
 • KWIATKOWSKA E. (2016), IT Solutions for Healthcare System in Poland: in Search of Benchmarks in Various Economic Perspectives, ECONOMICS AND SOCIOLOGY, 3, s.210-223
 • KWIATKOWSKA E. (2016), Internet rzeczy. Czy będą nas leczyć komputery?, IKAR, 6(5), s.19-32
 • KWIATKOWSKA E. (2015), Orzeczenie sądów powszechnych w sprawach telekomunikacji – 2014, IKAR, 6(4), s.95-102
 • KWIATKOWSKA E. (2015), Skorowidz zagadnień podnoszonych w wyrokach SN, SA w Warszawie i SOKiK w sprawach energetycznych w 2014 r., IKAR, 3(4), s.155-163
 • CIEŚLAK I., KWIATKOWSKA E. (2015), Narzędzia rachunkowości w praktyce działania regulatora sektorowego w telekomunikacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie, 106, s.35-48
 • KWIATKOWSKA E. (2015), Tabela wyroków i postanowień Sądu Najwyższego w sprawach energetycznych w 2014 r., IKAR, 3(4), s.134-137
 • KWIATKOWSKA E. (2015), Tabela wyroków Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawach energetycznych w 2014 r., IKAR, 3(4), s.138-141
 • KWIATKOWSKA E. (2015), Tabela wyroków Sądu Ochrony Konkurencji i KOnsumentów w sprawach energetycznych w 2014 r., IKAR, 3(4), s.142-154
 • KWIATKOWSKA E. (2015), Economic Determinants of Regulatory Decisions in the Polish Telecommunications Sector, YEARBOOK OF ANTITRUST AND REGULATORY STUDIES, 11, s.149-164
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KWIATKOWSKA E., CIEŚLAK I. (2014), Działalność regulacyjna Prezesa UKE a konkurencyjność i sytuacja finansowa przedsiębiorstw na przykładzie Grupy TP, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 3 (126), s.56-71
 • KWIATKOWSKA E. (2014), Rozwój Internetu rzeczy – szanse i zagrożenia, IKAR, 3, s.60-70
 • KWIATKOWSKA E. (2014), Miary koncentracji - teoria a praktyka ich wykorzystania przez organy regulacyjne na rynkach telekomunikacyjnych, METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH, 3, s.189-198
 • KWIATKOWSKA E. (2014), Orzeczenia sądów powszechnych w sprawach telekomunikacji – I półrocze 2014, IKAR, 3, s.82-97
 • KWIATKOWSKA E. (2014), Tabele orzeczeń Sądu Najwyższego, Sądu Apelacyjnego w Warszawie i Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach telekomunikacji - II półrocze 2013 r., IKAR, 3, s.152-162
 • KWIATKOWSKA E. (2013), Mierzalne kryteria oceny konkurencyjności rynków telekomunikacyjnych. Aspekty praktyczne, IKAR, 8, s.74-87
 • KWIATKOWSKA E. (2013), Orzeczenia sądów powszechnych w sprawach telekomunikacji (Sądu Najwyższego, Sądu Apelacyjnego, Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydane w I połowie 2013 r.), IKAR, 8, s.113-133
 • KWIATKOWSKA E. (2013), Tabele orzeczeń sądowych w sprawach telekomunikacyjnych (Tabela orzeczeń Sądu Najwyższego, Sądu Apelacyjnego w Warszawie i Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach telekomunikacyjnych, wydanych od 1.07 do 31.12.2012r.), IKAR, 1, s.162-176
 • KWIATKOWSKA E. (2012), Ilościowe i jakościowe metody oceny konkurencyjności rynków telekomunikacyjnych w postępowaniach antymonopolowych i regulacyjnych, IKAR, 6, s.31-45
 • KWIATKOWSKA E., Sasin-Knothe D. (2010), Mediacja w postępowaniu sądowoadministracyjnym w sprawach podatkowych. Sześć lat funkcjonowania w systemie sądownictwa administracyjnego, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5 (106), s.75-86
 • KWIATKOWSKA E. (2010), Niezwykłe spotkania z niezwykłym człowiekiem, KOŹMIŃSKI ACADEMY LAW SCHOOL PAPERS, 6, s.45-51
 • KWIATKOWSKA E., GUDKOVA S. (2009), Przegląd czasopism, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3(98), s.110-114
 • KWIATKOWSKA E., GUDKOVA S. (2008), Przegląd czasopism, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3(92), s.107-110
 • KWIATKOWSKA E. (2007), Ocena konkurencyjności rynków telekomunikacyjnych, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(88), s.28-33
 • KWIATKOWSKA E. (2006), Zasady ładu korporacyjnego- obowiązek czy przywilej spółki?, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4 (81), s.22-25
 • KWIATKOWSKA E. (2005), Specyfika RTS - rosyjskiego rynku pozagiełdowego, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3(74), s.30-37
Rozdziały w monografiach:
 • KWIATKOWSKA E. (2018), Internet of Things - wykorzystywanie nowych technologii w ochronie zdrowia w: Internet of Things – Nowy Paradygmat Rynku, Ł. Sułkowski, D. Kaczorowska-Spychalska, DIFIN, s.180-199
Działalność Naukowa
Udział w konferencjach:
 • 40th International Academic Conference, 2018
 • Ochrona zdrowia i gospodarka. Sektor publiczny i prywatny w ochronie zdrowia, 2018
 • Ochrona zdrowia - aspekty ekonomiczne i prawne, 2017
 • Ochrona Zdrowia i Gospodarska. Jakie zmiany w polskim systemie ochrony zdrowia?, 2017
 • Polish-German Health Summit 2015, 2015
 • Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 2014
 • Wpływ prawa unijnego na polskie prawo antymonopolowe, 2014
Członkostwo w organizacjach:
2017
, Laboratorium Komunikacji Elektronicznej Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (LKE CARS)
2016
, Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych CARS
2014
, Stowarzyszenie Prawa Konkurencji