Wizytówkawyszukaj pracownika

dr hab. PAWEŁ KRZYWORZEKA

dr hab.
PAWEŁ KRZYWORZEKA

Katedra Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym

dr hab. PAWEŁ KRZYWORZEKA

CV
Historia stanowisk naukowych:
2018
Profesor nadzwyczajny, Katedra Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym, Akademia Leona Koźmińskiego
2018
Profesor nadzwyczajny, Centrum Badań nad Azją, Akademia Leona Koźmińskiego
2018
Profesor nadzwyczajny, Centrum Badań Organizacji (CROW), Akademia Leona Koźmińskiego
2017–2018
Adiunkt, Katedra Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym, Akademia Leona Koźmińskiego
2014–2018
Adiunkt, Centrum Badań nad Azją, Akademia Leona Koźmińskiego
2010–2017
Adiunkt, Katedra Zarządzania Międzynarodowego, Akademia Leona Koźmińskiego
2009–2018
Adiunkt, Centrum Badań Organizacji (CROW), Akademia Leona Koźmińskiego
2009–2010
Asystent, Katedra Zarządzania Międzynarodowego, Akademia Leona Koźmińskiego
2005–2006
Asystent, Wydział Historyczny / Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Warszawski
Zainteresowania badawcze:
 • Kultura organizacji
 • marketing wielopoziomwy
 • praca emocjonalna
 • zarządzanie
 • teoria organizacji i zarządzania
Wykłady gościnne na uniwersytetach zagranicznych lub krajowych:
2011
Cornell University, Stany Zjednoczone
Staże:
2011
Cornell University, Stany Zjednoczone
2010
Bled International Management Development Center, Słowenia
Stypendia/ Nagrody:
2011
Fulbright Senior Advanced Research Award (Polsko Amerykańska Komisja Fulbrighta).
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • Gaggiotti H., KOSTERA M., KRZYWORZEKA P. (2017), More than a method? Organisational ethnography as a way of imagining the social, CULTURE AND ORGANIZATION, 5, s.325-340
 • KRZYWORZEKA P. (2015), Nagradzanie zewnatrzorganizacyjne - między darem a towarem, PRAKSEOLOGIA, 157, s.145-165
 • KRZYWORZEKA P. (2014), Muzea w pogoni za nowoczesnością. O możliwościach wykorzystania etnografii w zarządzaniu i zarządzania w etnografii, Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej, 1, s.177-198
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • RODAK O., KRZYWORZEKA P. (2013), Jak (nie) przygotowywać studentów do pracy w biznesie, ETNOGRAFIA POLSKA, 1-2, s.105-117
 • KRZYWORZEKA P. (2013), Ethnography as Direct Sales, Tamara - Journal for Critical Organization Inquiry, 3, s.45-57
 • KRZYWORZEKA P. (2013), Rola czasu pracy w kulturze profesjonalnej prawników, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE, 1(124), s.16-35
 • KRZYWORZEKA P. (2012), Kultura organizacyjna - ślepa uliczka teorii organizacji, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 01/2012, s.72-81
 • KRZYWORZEKA P., Krzyworzeka A. (2012), Etnografia w badaniu wiedzy ukrytej, E-MENTOR, 1, s.66-69
 • KRZYWORZEKA P. (2011), W obronie rutyny w zarządzaniu. O zachowaniach rutynowych, rytualnych i performatywnych w sytuacjach niepewności, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3/2011, s.39-48
 • KRZYWORZEKA P. (2011), O komforcie podzielanego paradygmatu i wysiłku porozumienia międzydyscyplinarnego, OPCIT MASZYNA INTERPRETACYJNA, Czerwiec, s.1
 • KRZYWORZEKA P. (2011), Sprzedawcy bezpośredni jako przedsiębiorcy transnarodowi – przypadek Amway i Mary Kay Cosmetics, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 2, s.154-171
 • KRZYWORZEKA P. (2010), Wiedzochłonne organizacje, E-MENTOR, 35, s.59-62
 • KRZYWORZEKA P. (2010), Podglądanie w wydaniu biznesowym, MARKETING W PRAKTYCE, 4 (146), s.12-14
Monografie:
 • KRZYWORZEKA P. (2017), Nagrody biznesowe. Etnografia rytuałów merytokracji, Warszawa, POLTEXT
Rozdziały w monografiach:
 • KRZYWORZEKA P. (2015), Etnografia w: Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym, M. Kostera, -, SEDNO-WYDAWNICTWO AKADEMICKIE, s.27-36
 • KRZYWORZEKA P., JEMIELNIAK D. (2014), Władza w międzyorganizacyjnych relacjach w: Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu, Andrzej K. Koźmiński, Dominika Latusek-Jurczak, -, WOLTERS KLUWER, s.69-89
 • KRZYWORZEKA P. (2014), Structure and Agency in Law Firms: Qualitative Analysis of Long Work Hours Phenomenon w: Legal Professions at the Crossroads, Dariusz Jemielniak, Frankfurt am Main · Bern · Bruxelles · New York · Oxford · Warszawa · Wien, PETER LANG GMBH, s.139-160
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KRZYWORZEKA P., KOSTERA M. (2012), Etnografia w: Badania Jakościowe, Dariusz Jemielniak, Warszawa, PWN, s.167-187
 • JEMIELNIAK D., KRZYWORZEKA P. (2011), Cyfrowa edukacja - szansa i wyzwanie w: Jak wykorzystać potencjał edukacji pozaszkolnej w Polsce?, Piotr Zbieranek, Gdańsk, INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ, s.101-106
 • KRZYWORZEKA P. (2011), Wielopoziomowe widowiska – etnografia marketingu sieciowego w: Etnografia organizacji - Badania polskich firm i instytucji, Kostera M., Sopot, GDAŃSKIE WYDAWNICTWO PSYCHOLOGICZNE, s.137-156
 • KRZYWORZEKA P. (2008), Kultura i organizacje. Perspektywa antropologiczna w: Nowe kierunki w zarządzaniu, Kostera M., Warszawa, WAiP, s.179-197
Działalność Naukowa
Projekty:
 • 2011–2013 Praktyki badawcze antropologicznych konsultantów biznesowych
Redakcja czasopism naukowych:
 • 2010, Assistant Editor, TAMARA JOURNAL FOR CRITICAL ORGANIZATION INQUIRY
 • 2010, Sekretarz redakcji, Tamara - Journal for Critical Organization Inquiry
Udział w konferencjach:
 • 14th EASA Biennial Conference: Anthropological legacies and human futures, 2016
 • Standing Conference for Management and Organizational Inquiry, 2016
 • Organisation Studies Cluster, 2013
 • Standing Conference on Organizational Symbolism 2013, 2013
 • 12th EASA Biennial Conference: Uncertainty and disquiet, 2012
 • Standing Conference for Management and Organization Inquiry, 2012
 • Qualitative Research in Management and Organization Conference, 2012
 • Standing Conference for Management and Organizational Inquiry, 2011
 • 2010 Symposium. Work, Organisation and Ethnography, 2010
Członkostwo w organizacjach:
2012
, Academy of Management
2008
, Amerykańskie Towarzystwo Antropologiczne
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego
Innovatika
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2017
-, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
2012–2012
, Akademia Leona Koźmińskiego
2011
Zespół do spraw Akredytacji Międzynarodowych, Akademia Leona Koźmińskiego, Adiunkt
2010
, Akademia Leona Koźmińskiego