Wizytówkawyszukaj pracownika

dr hab. PAWEŁ KRZYWORZEKA

dr hab.
PAWEŁ KRZYWORZEKA

Katedra Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym

dr hab. PAWEŁ KRZYWORZEKA

CV
Zainteresowania badawcze:
 • praca emocjonalna
 • Kultura organizacji
 • teoria organizacji i zarządzania
 • zarządzanie
 • marketing wielopoziomwy
Staże:
2011
Cornell University, Stany Zjednoczone
2010
Bled International Management Development Center, Słowenia
Stypendia/ Nagrody:
2011
Fulbright Senior Advanced Research Award (Polsko Amerykańska Komisja Fulbrighta).
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • Gaggiotti H., KOSTERA M., KRZYWORZEKA P. (2017), More than a method? Organisational ethnography as a way of imagining the social, CULTURE AND ORGANIZATION, 5, s.325-340
 • KRZYWORZEKA P. (2015), Nagradzanie zewnatrzorganizacyjne - między darem a towarem, PRAKSEOLOGIA, 157, s.145-165
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KRZYWORZEKA P. (2014), Muzea w pogoni za nowoczesnością. O możliwościach wykorzystania etnografii w zarządzaniu i zarządzania w etnografii, Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej, 1, s.177-198
 • KRZYWORZEKA P. (2013), Ethnography as Direct Sales, Tamara - Journal for Critical Organization Inquiry, 3, s.45-57
 • KRZYWORZEKA P. (2013), Rola czasu pracy w kulturze profesjonalnej prawników, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE, 1(124), s.16-35
 • RODAK O., KRZYWORZEKA P. (2013), Jak (nie) przygotowywać studentów do pracy w biznesie, ETNOGRAFIA POLSKA, 1-2, s.105-117
 • KRZYWORZEKA P., Krzyworzeka A. (2012), Etnografia w badaniu wiedzy ukrytej, E-MENTOR, 1, s.66-69
 • KRZYWORZEKA P. (2012), Kultura organizacyjna - ślepa uliczka teorii organizacji, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 01/2012, s.72-81
 • KRZYWORZEKA P. (2011), O komforcie podzielanego paradygmatu i wysiłku porozumienia międzydyscyplinarnego, OPCIT MASZYNA INTERPRETACYJNA, Czerwiec, s.1
 • KRZYWORZEKA P. (2011), Sprzedawcy bezpośredni jako przedsiębiorcy transnarodowi – przypadek Amway i Mary Kay Cosmetics, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 2, s.154-171
 • KRZYWORZEKA P. (2011), W obronie rutyny w zarządzaniu. O zachowaniach rutynowych, rytualnych i performatywnych w sytuacjach niepewności, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3/2011, s.39-48
 • KRZYWORZEKA P. (2010), Podglądanie w wydaniu biznesowym, MARKETING W PRAKTYCE, 4 (146), s.12-14
 • KRZYWORZEKA P. (2010), Wiedzochłonne organizacje, E-MENTOR, 35, s.59-62
Monografie:
 • KRZYWORZEKA P. (2017), Nagrody biznesowe. Etnografia rytuałów merytokracji, Warszawa, POLTEXT
 • KRZYWORZEKA P. (2017), LLOYD WARNER. Pierwszy antropolog organizacji, Warszawa, Wydawnictwo POLTEXT
Rozdziały w monografiach:
 • KRZYWORZEKA P. (2015), Etnografia w: Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym, M. Kostera, SEDNO-WYDAWNICTWO AKADEMICKIE, s.27-36
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KRZYWORZEKA P. (2014), Structure and Agency in Law Firms: Qualitative Analysis of Long Work Hours Phenomenon w: Legal Professions at the Crossroads, Dariusz Jemielniak, Frankfurt am Main · Bern · Bruxelles · New York · Oxford · Warszawa · Wien, PETER LANG GMBH, s.139-160
 • KRZYWORZEKA P., JEMIELNIAK D. (2014), Władza w międzyorganizacyjnych relacjach w: Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu, Andrzej K. Koźmiński, Dominika Latusek-Jurczak, WOLTERS KLUWER, s.69-89
 • KRZYWORZEKA P., KOSTERA M. (2012), Etnografia w: Badania Jakościowe, Dariusz Jemielniak, Warszawa, PWN, s.167-187
 • KRZYWORZEKA P. (2011), Wielopoziomowe widowiska – etnografia marketingu sieciowego w: Etnografia organizacji - Badania polskich firm i instytucji, Kostera M., Sopot, GDAŃSKIE WYDAWNICTWO PSYCHOLOGICZNE, s.137-156
 • JEMIELNIAK D., KRZYWORZEKA P. (2011), Cyfrowa edukacja - szansa i wyzwanie w: Jak wykorzystać potencjał edukacji pozaszkolnej w Polsce?, Piotr Zbieranek, Gdańsk, INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ, s.101-106
 • KRZYWORZEKA P. (2008), Kultura i organizacje. Perspektywa antropologiczna w: Nowe kierunki w zarządzaniu, Kostera M., Warszawa, WAiP, s.179-197
Działalność Naukowa
Projekty:
 • 2011–2013 Praktyki badawcze antropologicznych konsultantów biznesowych
Udział w konferencjach:
 • 14th EASA Biennial Conference: Anthropological legacies and human futures, 2016
 • Standing Conference for Management and Organizational Inquiry, 2016
 • Organisation Studies Cluster, 2013
 • Standing Conference on Organizational Symbolism 2013, 2013
 • 12th EASA Biennial Conference: Uncertainty and disquiet, 2012
 • Standing Conference for Management and Organization Inquiry, 2012
 • Qualitative Research in Management and Organization Conference, 2012
 • Standing Conference for Management and Organizational Inquiry, 2011
 • 2010 Symposium. Work, Organisation and Ethnography, 2010
Członkostwo w organizacjach:
2012
, Academy of Management
2008
, Amerykańskie Towarzystwo Antropologiczne
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego
Innovatika