Wizytówkawyszukaj pracownika

dr
PAULINA BEDNARZ-ŁUCZEWSKA

Katedra Zarządzania

dr PAULINA BEDNARZ-ŁUCZEWSKA

CV
Zainteresowania badawcze:
 • zarządzanie partycypacyjne
 • metodologia badań społecznych
 • organizacja oparta na wiedzy
 • socjologia
 • zarządzanie publiczne
 • kapitał ludzki
 • organizacje high-tech
 • action research
 • etnografia organizacji
 • kapitał intelektualny
 • Kultura organizacji
Cykle wykładów:
2007
Muzeum Powstania Warszawskiego
2005
Collegium Invisible
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • BEDNARZ-ŁUCZEWSKA P., Maślanka T., Łuczewski M. (2013), Bringing Habermas to Memory Studies, POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW, 3 (183), s.335-350
 • BEDNARZ-ŁUCZEWSKA P., Bordianu A., Rohaert S., SPENDER J. (2013), Intangibles: theory, categories, and the Kozminski matrix, Knowledge Management Research & Practice, 11, s.101-111
 • BEDNARZ-ŁUCZEWSKA P., ŁUCZEWSKI M. (2011), Memory cultures and politics of history. A plea for Polish-Russian cooperation., Inter, 6, s.7-13
Monografie:
 • BEDNARZ-ŁUCZEWSKA P. (2013), Work and Family Roles in the Lives of Large-Family Professional Women in Poland and Germany, Katowice, FRODO
Rozdziały w monografiach:
 • Lewestam K., BEDNARZ-ŁUCZEWSKA P. (2016), Do You Believe in Life After Work? A Noninstrumental Defense of Work - Life Balance w: Understanding Ethics and Responsibilities in a Globalizing World, Maria Cecilia Countinho de Arruda, Bolesław Rok, Berlin, Springer International Publishing, s.123-131
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • BEDNARZ-ŁUCZEWSKA P., Łuczewski M. (2012), Podejście biograficzne w: Badania jakościowe. Metody i narzędzia, Dariusz Jemielniak, Warszawa, PWN, s.91-109
 • BEDNARZ-ŁUCZEWSKA P., Łuczewski M. (2012), Analiza dokumentów zastanych w: Badania jakościowe. Metody i narzędzia., Dariusz Jemielniak, Warszawa, PWN, s.163-188
 • BEDNARZ-ŁUCZEWSKA P., Lewestam K. (2012), Do You Believe In Life After Work? A Non-Instrumental Defense Of Work-Life Balance w: TRADITON AND NEW HORIZONS: TOWARDS THE VIRTUE OF RESPONSIBILITY. Volume II: Management Ethics, Economy and Ethics, Politics, Governance, Rethinking Responsibility, Rok B., Sokołowska J., Warszawa, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO, s.7-13
 • BEDNARZ-ŁUCZEWSKA P., ŁUCZEWSKI M. (2011), Polnische und deutshche Erinnerungskultur. Eine zusammenfassende Analyse der Fallstudien. w: Erinnerungskultur des 20. Jahrhunderts in Polen und Deutschland, Jutta Wiedmann, Michał Łuczewski, Frankfurt am Main, Peter Lang. Internationaler Verlag der Wissenschaften, s.151-178
 • BEDNARZ-ŁUCZEWSKA P., ŁUCZEWSKI M. (2011), Wie soll man Erinnerungskultur und Geschichtspolitik in Polen und Deutschland untersuchen? w: Erinnerungskultur des 20. Jahrhunderts in Polen und Deutschland, Jutta Wiedmann; Michał Łuczewski, Frankfurt am Main, Peter Lang. Internationaler Verlag der Wissenschaften, s.15-28.
Działalność Naukowa
Projekty:
 • 2015–2018 Tworzenie i przechwytywanie wartości w polskich przedsiębiorstwach z branży meblarskiej. Badanie ilościowo-jakościowe
 • 2010–2014 Zarządzanie niepewnością i zaufaniem we współpracy między przedsiębiorstwami
Udział w konferencjach:
 • International Conference - Beyond Secular Faith "Economy of Desire", 2018
 • IFKAD 2015: Culture, Innovation and Entrepreneurship: connecting the knowledge dots, 2015
 • Workshop on Embedding and Embededness, 2012
 • 7 TH INTERDISCIPLININARY WORKSHOP ON INTANGIBLES, INTELLECTUAL CAPITAL & EXTRA-FINANCIAL INFORMATION, 2011
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Europejski Fundusz Socjalny
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego