Wizytówkawyszukaj pracownika

dr
BŁAŻEJ PODGÓRSKI

Katedra Finansów

dr BŁAŻEJ PODGÓRSKI

CV
Historia stanowisk naukowych:
2016
Adiunkt, Katedra Finansów, Akademia Leona Koźmińskiego
2009–2016
Asystent, Katedra Finansów, Akademia Leona Koźmińskiego
Zainteresowania badawcze:
 • rynki finansowe
 • rynki kapitałowe
 • finanse
 • finanse przedsiębiorstw
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • PODGÓRSKI B. (2018), Impact of the January Effect on Return Rates in the Markets of the 2004 EU Enlargement, JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE., 26, s.27-48
 • PODGÓRSKI B. (2018), Effect Momentum Evidence from Advance Emerging Markets, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 2/2018 (92), s.325-334
 • WARDASZKO M., PODGÓRSKI B. (2017), Mobile Learning Game Effectiveness in Cognitive Learning by Adults: A Comparative Study, SIMULATION & GAMING. AN INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF THEORY, PRACTICE AND RESEARCH, 3, s.1-20
 • JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł., PODGÓRSKI B. (2016), The Distant Echo of Brexit: Did Exporters Suffer the Most?, Finance Research Letters, online 18 November 2016, s.1-8
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • PODGÓRSKI B., CEGŁOWSKI B. (2012), Equity Shares Equating the Results of Fcff and Fcfe Methods, Financial Internet Quarterly „e-Finanse”, 2, s.34-43
 • PODGÓRSKI B. (2010), Efektywność informacyjna GPW w Warszawie – przegląd badań, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4 (105), s.33-48
 • PODGÓRSKI B., MIELCARZ P. (2010), Selekcja niepowtarzalnych projektów inwestycyjnych o różnych okresach życia z uwzględnieniem stopy reinwestycji, ZESZYTY NAUKOWE. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, 142, s.294-303
 • PODGÓRSKI B. (2009), Miesięczne anomalie w rozkładzie stóp zwrotu na GPW w latach 1999-2008, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 24, s.311-320
Monografie:
 • CEGŁOWSKI B., PODGÓRSKI B. (2011), Finanse z arkuszem kalkulacyjnym, Warszawa, PWN
Rozdziały w monografiach:
 • WARDASZKO M., PODGÓRSKI B. (2015), Cognitive Learning Effectiveness With Mobile Serious Games In Adult Education w: Hybrid Simulation & Gaming in the Networked Society, Hidehiko KANEGAE, Kyoto, Ritsumeikan Univeristy, s.367-390
 • WARDASZKO M., PODGÓRSKI B. (2015), Mobile educational game - Smart Leo w: Hybrid Simulation & Gaming in the Networked Society, Hidehiko KANEGAE, Kyoto, Ritsumeikan Univeristy, s.532-542
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • PODGÓRSKI B., MIELCARZ P. (2008), Wpływ negatywnych i neutralnych rekomendacji na osiąganie ponadprzeciętych stóp zwrotu na GPW w latach 2005-2006 w: Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 7, Urbańczyk E., Szczecin, WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, s.533-543
 • MIELCARZ P., PODGÓRSKI B., Waremczuk P. (2007), Wybór efektywnej metody oceny projektów inwestycyjnych o różnych nakładach kapitałowych w: Strategie Wzrostu Wartości Przedsiębiorstwa, Urbańczyk E., Szczecin, KREOS, s.---
 • MIELCARZ P., PODGÓRSKI B., Waremczuk P. (2007), Positive Recommendations and Abnormal Returns on the Warsaw Stock Exchange in 2005–2006 w: The Problems of Company Value Management, Urbańczyk E., Lewiston, PUBLISHING HOUSE PRINT GROUP DANIEL KRZANOWSKI, s.---
Działalność Naukowa
Udział w konferencjach:
 • World Finance & Banking Symposium, 2016
 • Australasian Simulation Congress 2016, International Simulation and Gaming Association, 2016
 • Zarządzanie Wartością Przedsiębiorstwa 2009, 2009
Informacje Dodatkowe
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2016–2020
Rada Młodych Naukowców, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2011–2015
Rada Młodych Naukowców, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek