Wizytówkawyszukaj pracownika

mgr
JADWIGA TRYNIECKA

Katedra Prawa Karnego

mgr JADWIGA TRYNIECKA

Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
  • TRYNIECKA J. (2016), Symulacja postępowania sądowego jako metoda edukacyjna, KLINIKA, Specjalny, s.25-27
Rozdziały w monografiach:
  • Bodzon Z., TRYNIECKA J. (2016), Osmologia a genetyka sądowa w: Państwo. Prawo. Gospodarka, Anna Goryńska, POLTEXT, s.859-887
Działalność Naukowa
Udział w konferencjach:
  • IX Zjazd Katedr Kryminalistyki, 2016