Wizytówkawyszukaj pracownika

mgr JOHN MULENGA

mgr
JOHN MULENGA

Katedra Rachunkowości

mgr JOHN MULENGA

CV
Zainteresowania badawcze:
 • ład korporacyjny
 • rachunkowość
 • finanse behawioralne
Staże:
2010
Bled International Management Development Center, Słowenia
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • WARDASZKO M., MULENGA J. (2014), Simulation Game as a Live Case Integrated into Two Modules, LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE, 8246, s.102-109
 • KLIMCZAK K., MULENGA J. (2009), Do Polish Accountants Produce Useful Financial Reports, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 534 (17), s.427-434
Działalność Naukowa
Udział w konferencjach:
 • 44th International Simulation and Gaming Association Conference (ISAGA2013), 2013
 • 2nd EDEN Doctoral & Young Scholar Seminar on Visualising, Measuring and Managing Intangibles and Intellectual Capital, 2011
 • 8th Workshop on corporate governance, 2011
 • 9th Annual Colloquium of the Academy of Business in Society (EABIS), 2010
 • 32nd Annual Congress European Accounting Association, 2009
 • Zarządzanie finansami - aktualne wyzwania teorii i praktyki, 2009
Członkostwo w organizacjach:
2008
, European Accounting Association