Wizytówkawyszukaj pracownika

dr
KATARZYNA PILIPCZUK

Katedra Zarządzania

dr KATARZYNA PILIPCZUK

Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
  • PILIPCZUK K. (2010), Career coaching - podstawy teoretyczne i praktyka, COACHING REVIEW, 2, s.19-34
Redakcja Monografi:
  • PILIPCZUK K., (2013), Myślenie systemowe w coachingu, Warszawa, Wydawnictwo Pracownia Satysfakcji
  • PILIPCZUK K., (2012), Life Coaching - relacje w równowadze, Warszawa, iSource
Monografie:
  • PILIPCZUK K. (2013), Myślenie systemowe w coachingu, Wydawnictwo Pracownia Satysfakcji
  • PILIPCZUK K. (2012), Life Coaching - relacje w równowadze, iSource
  • PILIPCZUK K. (2010), Life Coaching - relacje w równowadze, NEW DAWN
Rozdziały w monografiach:
  • PILIPCZUK K. (2010), Careercoaching - trend or necessity? w: Coaching as a method of developing human potential, Czarkowska L., WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.136-151
  • PILIPCZUK K. (2010), Career coaching - trend or necessity? w: Coaching as a Method of Developing Human Potential, Czarkowska L., WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.136-151
Działalność Naukowa
Członkostwo w organizacjach:
2008
, Izba Coachingu
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
HORTEX S.A.