Wizytówkawyszukaj pracownika

dr
MATEUSZ WOIŃSKI

Katedra Prawa Karnego

dr MATEUSZ WOIŃSKI

CV
Zainteresowania badawcze:
 • prawa człowieka
 • prawo karne
 • prawo karne międzynarodowe
 • prawo porównawcze
Staże:
2011
Max- Planck Institut, Niemcy
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • WOIŃSKI M. (2009), Przestępstwo tzw. pomówienia Narodu Polskiego (de lege derogata), PAŃSTWO I PRAWO, 6, s.76 - 89
Redakcja Monografi:
 • WOIŃSKI M., (2012), Z zagadnień współczesnego prawa polskiego, Warszawa, POLTEXT
Monografie:
 • WOIŃSKI M. (2012), Z zagadnień współczesnego prawa polskiego, Warszawa, POLTEXT
Rozdziały w monografiach:
 • WOIŃSKI M. (2018), Postanowienie SN z dnia 9 czerwca 2016 r. (sygn. akt SDI 21/16) w: Odpowiedzialność zawodowa lekarzy w praktyce. Zbiór orzeczeń Sądu Najwyższego z komentarzami, R. Tymiański, Kraków, MEDYCYNA PRAKTYCZNA, s.223-237
 • WOIŃSKI M. (2018), Postanowienie SN z dnia 8 maja 2014 r. (sygn. akt SDI 12/14) w: Odpowiedzialność zawodowa lekarzy w praktyce. Zbiór orzeczeń Sądu Najwyższego z komentarzami, R. Tymiański, Kraków, MEDYCYNA PRAKTYCZNA, s.91-104
 • WOIŃSKI M. (2018), Postanowienie SN z dnia 12 grudnia 2014 r. (sygn. akt SDI 43/14) w: Odpowiedzialność zawodowa lekarzy w praktyce. Zbiór orzeczeń Sądu Najwyższego z komentarzami, R. Tymiański, Kraków, MEDYCYNA PRAKTYCZNA, s.105-120
 • WOIŃSKI M. (2018), Wyrok SN z dnia 19 czerwca 2015 r. (sygn. akt SDI 16/15) w: Odpowiedzialność zawodowa lekarzy w praktyce. Zbiór orzeczeń Sądu Najwyższego z komentarzami, R. Tymiański, Kraków, MEDYCYNA PRAKTYCZNA, s.155-177
 • WOIŃSKI M. (2018), Wyrok SN z dnia 29 czerwca 2015 r. (sygn. akt SDI 38/15) w: Odpowiedzialność zawodowa lekarzy w praktyce. Zbiór orzeczeń Sądu Najwyższego z komentarzami, R. Tymiański, Kraków, MEDYCYNA PRAKTYCZNA, s.193-202
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • WOIŃSKI M. (2012), Odpowiedzialność karna za mobbing w: Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy, Szmidt C., Wyka T., Warszawa, POLTEXT, s.189-210
 • WOIŃSKI M. (2010), Projekty nowelizacji art. 256 k.k. w: Mowa nienawiści a wolność słowa. Aspekty prawne i społeczne, Wieruszewski R., Wyrzykowski M., Bodnara A., Gliszczyński-Grabias A., Warszawa, OFICYNA WOLTERS KLUWER, s.21-42
 • WOIŃSKI M., CAŁKIEWICZ M. (2009), Ciekawy przypadek identyfikacji daktyloskopijnej w: Daktyloskopia. Sto lat na ziemiach polskich, Tomaszewski T, Rybicki P., Warszawa, STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.83–91
Działalność Naukowa
Udział w konferencjach:
 • XV Wrocławskie Sympozjum Badań, 2012
 • Przestępstwa z nienawiści w Polsce, 2011
 • Wieloaspektowość zjawiska mobbingu w stosunkach pracy, 2011
 • Zmiany w kodeksie karnym dotyczące przestępstw motywowanych mową nienawiści, 2011
 • Mowa nienawiści vs. wolność słowa. Aspekty prawne i społeczne, 2009
 • Sto lat daktyloskopii na ziemiach polskich, 2009