Wizytówkawyszukaj pracownika

prof. WŁADYSŁAW ADAMSKI

prof.
WŁADYSŁAW ADAMSKI

Katedra Nauk Społecznych

prof. WŁADYSŁAW ADAMSKI

CV
Zainteresowania badawcze:
 • metodologia badań społecznych
 • socjologia
 • transformacja ustrojowa
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • ADAMSKI W. (2006), State Socialism and Systemic Change: Poland in Comparative Perspective, EAST EUROPEAN STUDIES. INTERNATIONAL JOURNAL IN SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES, 4, s.8-37
 • ADAMSKI W., PEŁCZYŃSKA-NAŁĘCZ K., ZABOROWSKI W. (2003), System of Social Indicators, Social Reporting and Polish Society Transformation, ZUMA, 2, s.---
Redakcja Monografi:
 • ADAMSKI W., (2014), Fenomen Solidarności i zmiana ustroju. Polacy 1980 - 2011, Warszawa, WYDAWNICTWO IFIS PAN
Monografie:
 • ADAMSKI W. (2014), Fenomen Solidarności i zmiana ustroju. Polacy 1980 - 2011, WYDAWNICTWO IFIS PAN
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • ADAMSKI W., Buncak J., Machonin P., Martin D. (1999), System Change and Modernization, PAN - INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII
Rozdziały w monografiach:
 • ADAMSKI W. (2014), Wprowadzenie. Solidarność jako kłopotliwy problem badawczy w: Fenomen Solidarności i zmiana ustroju. Polacy 1980 - 2011, W. Adamski, WYDAWNICTWO IFIS PAN, s.7-24
 • ADAMSKI W., STASZYŃSKA K. (2014), Tożsamość wartości a konflikt interesów w relacjach pokoleniowych w: Fenomen Solidarności i zmiana ustroju. Polacy 1980 - 2011, W. Adamski, WYDAWNICTWO IFIS PAN, s.79-92
Działalność Naukowa
Projekty:
 • 2010–2013 Dynamika potrzeb, interesów i wartości a konflikty i konsensus społeczny w procesach stanowienia demokracji rynkowej
 • 2010–2013 Dynamika potrzeb, interesów i wartości a konflikty i konsens społeczny w procesach stanowienia demokracji rynkowej: Polacy 1980-2010 w perspektywie długiego trwania
Udział w konferencjach:
 • 25 years after the Communism East and West of European in search for Solidarity, 2014
 • Ogólnopolskiego Zjazd Socjologiczny, Kraków 2010, 2010
Członkostwo w organizacjach:
1980
, Międzynarodowe Stowarzyszenie Socjologiczne
1980
, Polskie Towarzystwo Socjologiczne
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions